(15.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Mě - a divím se, že vás ne, protože jsem to zatím neslyšel - docela štve, když se dneska říká, že za to můžou poslanci a poslankyně kterékoliv strany, že jsme nereagovali včas! (Důrazně.) Tady je na vládě, nikoliv na poslancích, na tehdejší vládě Mirka Topolánka! (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Urban - s faktickou také?

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já navážu na svého předřečníka, pokusím se to říct ještě jednou, nějak velmi jednoduše.

Když ten zákon vešel v platnost, tedy za vlád sociální demokracie, tak Energetický regulační úřad, nikoliv zákon, stanovil tu cenu okolo šesti korun za kilowatt. A já se ptám: Proč za vlád ODS, poté za vlády té úřednické se ta cena více než zdvojnásobila? To je ta příčina. Ne zákon a nějakých pět procent, které to vázalo na snižování každý rok. Kdyby se reagovalo včas za prvé na to, že se dvakrát zvýšila cena, tak dnes jsme ten problém neměli.

Já vím, že se chcete vysvobodit z toho, co jste provedli, tím, že budete ukazovat na ty, kteří tady hlasovali pro ten zákon. Ale pravda se ukáže, věřte mi. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď se ptám, jestli ještě někdo? Pan poslanec Laudát chce ještě jednou reagovat, takže prosím, pane poslanče, máte zase ty dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom připomenu, že vládu Fischerovu úřednickou podpořila ODS, sociální demokracie a někteří další poslanci. Já to nebyl. Tam asi byla šance. Ale určitě by někdo měl došetřit celou tu záležitost, protože existuje v politice něco - a velký problém demokracií, nejenom české, jsou tzv. distribuční koalice. A tohle snad ani nebyla distribuční koalice, to byla sprostá distribuční koalice. Protože když se dneska podíváte na ty cifry, tak pokud nezměníme stávající legislativu, tak nám hrozí, že budeme platit do roku 2040 a ta částka se bude blížit 1,5 bilionu korun. Já nerozumím tomu, proč by se měl někomu tento byznys podporovat.

A skutečně klobouk dolů, pokud se paní Vitáskové a Ministerstvu průmyslu podaří rychle dát nějaké brzdicí zákony, pokud odvrátíme arbitráže, protože on ten byznys je tak údajně chudý, že ještě se budou se státem soudit. Já jenom říkám, tady se bavíme, jestli někde zvednout o procento dépéháčko a podobně, ale tohle je největší možná puštění žilou nejenom veřejným rozpočtům, ale i občanům, protože 46 % dnešní spotřebitelské ceny energie je právě kvůli tomu, že podporujeme obnovitelné zdroje. A nejhorší na tom je, že z těch obnovitelných zdrojů asi 60 % té podpory jde jenom na solární část, která ze všech možných zdrojů energie, výroby, které známe, je ta nejméně efektivní. Myslím si, že není problém dohledat, jak kdo kdy hlasoval, kdo které návrhy předkládal. Ale v tuhle chvíli to považuji za jedno z největších pouštění žilou veřejným rozpočtům, a tedy i občanům, protože podstatná část z těch 44 miliard minus 11,7 v tuhle chvíli, všechno ostatní platí občané ze své kasy. A bavme se o tom, co je pro občany, pro jejich náklady podstatné, nepodstatné, jestli jeho procento dépéháčka nebo potom tyhle ty - pro ty rodiny jsou to tisíce, pro malé podniky jsou to miliony, pro střední podniky desítky milionů a pro velké podniky stamiliony. A já vás upozorňuji (upozornění na čas), že v tuhle chvíli jsme na tom tak, že naši velkopodnikatelé, kteří jsou největší spotřebitelé energie, mají nejdražší energii na světě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Paroubek je tady další přihlášený z místa.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím se obracím na svého předřečníka. To jste si všechno měli uvědomit tehdy, když jste to měli v ruce za Topolánkovy vlády, a nedělali jste vůbec nic. Já myslím, že kriminální tady není ta záležitost s hlasováním poslanců. (Potlesk poslanců ČSSD.) Jen tak mimochodem, já jsem pro to tehdy nehlasoval, protože jsem poslanec nebyl, takže ani nejsem ve střetu zájmů. Ale kriminální je to, jestliže tady byla nějaká výkupní cena, pak se zdvojnásobila, nebo více než zdvojnásobila, poslanci hospodářského výboru se ptali, jak to tady řekl jeden z jeho tehdejších členů pan poslanec Kováčik, ať jim to předseda toho úřadu vysvětlí, a on jim to do dneška nevysvětlil.

No tak celá věc je z mého hlediska jasná. Můžeme si tady říkat, co chceme, ale Topolánkova vláda nekonala, tehdejší vládní koalice nekonala, měli jste to v rukou. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec John také zřejmě chce fakticky reagovat ve dvou minutách.

 

Poslanec Radek John: Já jenom faktickou. Ono nejde o to, kdo jak hlasoval, ono jde o to, kdo nehlasoval. Samozřejmě selhala Topolánkova vláda, která to měla řešit, ale upozorňuji, že Fischerova vláda nakonec to řešila od srpna. V listopadu dala zákon sem do Sněmovny a lobbovala u poslanců, aby odhlasovali snížení podpory. A ten zákon byl odvezen na slepou kolej v listopadu 2009, mohli jsme zabránit celému boomu 2010, a teprve v dubnu byl připuštěn k hlasování.

Čili hledejte, kdo nehlasoval, vážení pánové, v listopadu roku 2009 a kdo schoval ten zákon půl roku, aby solárníci dostali svých 500 miliard korun! (Potlesk Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Faktickou poznámku pan kolega Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom pro drobné zpřesnění. Nebyl jsem tehdy členem hospodářského výboru, ale jako předseda poslaneckého klubu KSČM můžu říci, že se na klubu o podobných záležitostech, které jsou zásadní, velmi podrobně a otevřeně bavíme a informujeme, a proto vím, co se tehdy dělo na hospodářském výboru. Naši lidé, naši zástupci v hospodářském výboru se tehdy zachovali, jak se zachovat měli, a i dnes jim za to můžu vyslovit poděkování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Je tady ještě jedna žádost o faktickou poznámku - pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nevím teď přesně, co se projednává. Máme tady transparentní akcie, ale mě stejně potěšilo to, že tady pan poslanec Laudát projevil zájem o ty miliardy, o které přicházejí občané v souvislosti s fotovoltaikou.

Jenom když tedy Sněmovna ctěná takto se zabývá tím, kdo se provinil a kdo způsobil, že občané přicházejí o miliardy, pak mi dovolte, nezlobte se, abych připomněl, že jsem na začátku této schůze navrhoval poslancům, abychom se zabývali amnestií prezidenta republiky. A jeden z důvodů, které jsem uváděl, je, že pokud se vláda nebude zabývat tím, co postihlo oběti trestných činů, které byly omilostněny, tak tomuto státu hrozí miliardové ztráty, až se ty oběti hromadně budou obracet na Evropský soud pro lidská práva. Všechny ty zablokované majetky, které se zločincům uvolnily, budeme muset hradit my z vlastních kapes. Takže já velice cením ten váš zájem o to, zabývat se tím, kde miliardy utíkají, ale upozorňuji vás, že když jsem vám navrhl bod, kde jsem žádal, aby se Sněmovna zabývala tím, co čeká možná příští vládu, která bude muset na tohle hledat peníze a bude je vybírat od lidí, tak jste to prostě odmítli! (Hovoří důrazně.)

A stejně mi připadá pokrytecké, když v téhle Sněmovně se nemluví o IZIPu, který způsobil dvě miliardy zdravotnictví, a my v televizi posloucháme zprávy o tom, jak dětem tady v IKEMu se nebudou moci transplantovat střeva, protože chybí 160 milionů, protože úhradová vyhláška ty peníze nenašla. (Dále zvyšuje hlas.) A my se díváme na to, říkáte, že třináct lidí kvůli tomu bude mrtvých. A to, že tady někdo vyšustroval dvě miliardy IZIPu, to prostě nevadí poslancům vládní koalice, kteří se tady starají o peníze, které utíkají. To je tedy hnusně pokrytecké!!! (Potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Faktickou poznámku ještě pan kolega Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dovolím si reagovat na pana kolegu Laudáta prostřednictvím pana předsedajícího.

Vážený pane kolego, cena elektřiny se nám zdvihá už dvacet let. Je to normální. V první řadě to byla inflace. Nejhorší situace nastala mezi roky 2005 a 2009, když se zvedla cena elektřiny zhruba na dvojnásobek. Obnovitelné zdroje v té době v žádném případě cenu neovlivňovaly, do roku 2009, nebo nepodstatně.

A kde byli všichni ti bojovníci proti zvyšování ceny, když se jim tak dramaticky zvedla cena? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP