(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Reagovat chce pan poslanec Urban ve dvou minutách. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Tak dobře. Tak si pojďme zkusit vysvětlit, co ten zákon obsahoval, protože se tady dost často mluví o něčem pravděpodobně buď záměrně, anebo o zákoně, který nikdo nečetl. Ten zákon z roku 2005 stanoví obecný rámec k tomu, aby mohly být v České republice provozovány obnovitelné zdroje, takový rámec, který je obvyklý v Německu a v ostatních vyspělých zemích. Neříká nic a nestanoví žádné číslo, kolik že se má vyplácet za jednu kilowatthodinu. Říká z hlediska tvorby ceny jediné - že tam má být patnáctiletá návratnost. Podle toho Energetický regulační úřad měl každý rok svou vyhláškou stanovit jednotlivé ceny.

Kolegyně a kolegové, když se tomu budete chtít opravdu věnovat, tak zjistíte, že v tom roce byla podpora kilowatthodiny kolem 6 Kč. Největší nárůst fotovoltaik je zaznamenán z roku 2009 a 2010, kde se podporovaná cena pohybovala kolem 12,50 až 12,80 Kč a návratnost nebyla patnáct let, ale nějakých šest let. V té době mohly a měly zareagovat vlády Mirka Topolánka či pana Fischera. Neudělaly to. Udělaly to pozdě. Dnes se zjišťuje, že ERÚ stanovil ceny v rozporu se zákonem, jinak řečeno proti zákonu.

I kdybyste chtěli kritizovat ten zákon, jestli je dobrý, nebo špatný, tak jestliže někdo stanovil ceny v rozporu se zákonem, je to důkaz toho, že ten zákon za to nemůže. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Babák se hlásí ještě o slovo. (Poslanec Babák upozorňuje, že se někdo hlásí s technickou poznámkou.) Ale já ho neviděl. Pan poslanec Paroubek se hlásil? A pan poslanec Michalík? Kdo z vás byl dříve? Pan poslanec Paroubek. A je to tedy technická, jestli jsem to správně pochopil. Ano, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, já se snažím využívat techniky. Proto jsem zmáčkl tlačítko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, už to vidím, omlouvám se. Ano.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Výborně. Já jsem se vaším prostřednictvím chtěl obrátit na poslance Laudáta, který v letech 2006 až 2010 byl součástí vládní většiny, a tudíž nese odpovědnost za ten průběh fotovoltaiky, myslím že velmi výrazným způsobem.

Víte, tehdy, pane poslanče, došlo ke zvýšení výkupní ceny solární energie, v listopadu 2006, tedy za první vlády Mirka Topolánka, z 6 410 Kč za jednu kilowatthodinu o (?) 7000 Kč. To pak není divné, že to některým lidem dalo jakýsi podnět k tomu, aby investovali do tohoto odvětví a že se stalo to, co se stalo. Je zajímavé, že v denním tisku se tato částka neobjevuje. Čili 21. listopadu 2006.

Já jsem včera navrhoval, abychom tyto věci tady projednali jako mimořádný bod, a jestli si budete přát, tak to zítra navrhnu znovu. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já tady teď mám pana poslance Plachého, který se mi přihlásil s faktickou. Prosím. Pokud se přihlásil? Ano, přihlásil se.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. (Výkřiky ze sálu, že není slyšet.) Dovolte mi, abych doplnil slova pana předsedy hospodářského výboru Urbana. Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, pravda, společné dítko sociální demokracie, lidovců a komunistů, byl doplněn limitem plus minus 5 % pro regulaci ceny z obnovitelných zdrojů, který způsobil právě ten obrovský nárůst, a to i v případě, že by Energetický regulační úřad regulovat chtěl, tak nemohl. Tento pozměňovací návrh navrhla poslankyně ČSSD Šedivá. Dlouho trvalo, než se podařilo tento limit vypustit. A tento limit je pravou příčinou vysokých cen energie z obnovitelných zdrojů.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, od podoby akciových společností - a věřte mi, podporujeme, aby akciové společnosti měly transparentní vlastnictví. Já si dokonce osobně myslím, že žádná firma, žádná instituce, žádný subjekt, který nemá jasného a dohledatelného vlastníka, by neměl být příjemcem ani koruny žádných dotací. Ale to je ještě dlouhá cesta, jak je vidět. Popereme se tady o to mnohokrát.

Ale k tomu, co se tady teď říká o fotovoltaice. Párkrát tady zaznělo, že komunisté nesou svoji vinu. Já jsem u toho byl. Také jsem hlasoval pro ten rámec, který umožňoval využití nejen fotovoltaiky, ale obnovitelných zdrojů, který umožňoval, aby v prostoru České republiky bylo možné uplatnit světové a evropské trendy v energetice, aby bylo možno chránit životní prostředí i tím, že se budou šetřit fosilní zdroje atd. Ale tak musím také říci, že tehdejší vedení ERÚ v hospodářském výboru buď nevědělo, co říká, nebo bezostyšně lhalo. Naši zástupci v hospodářském výboru v průběhu roku 2009, když se projednávala v hospodářském výboru novela energetického zákona, opakovaně žádali tehdejšího předsedu Energetického regulačního úřadu, aby vysvětlil důvody, které vedly k obrovskému nárůstu výkupních cen energie. Následně potom při projednávání zákona o podporovaných zdrojích energie opětovně naši zástupci žádali vysvětlení výše výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů a vysvětlení způsobu jejich podpory. A zástupci Energetického regulačního úřadu odpovídali stále stejně: Podmínky stanovuje platná legislativa a příčinou bylo otevření tržního prostředí v energetice prostřednictvím energetické burzy v souběhu s nepředvídatelným nárůstem výkonů připojených fotovoltaických zdrojů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP