(16.00 hodin)
(pokračuje Krátký)

Těch dalších položek, které zvedly cenu elektřiny, je samozřejmě víc. Samozřejmě jsou podporované zdroje energie. Samozřejmě to je distribuce, která si dneska účtuje pro maloodběr 35 % a má tam povoleno v rámci usměrňované ceny 35 % zisku. Samozřejmě je to daň z elektřiny. Je to DPH z 5 na 21 %. A je to také energetická burza, která, když je záporná cena energií, dovolí překupníkům koupit tuto elektřinu, a pak nám ji dodá do sítě za standardní ceny, nebo dokonce předražené.

No a samozřejmě neposlední, ale ne nevýznamný bod je 9 % přepětí v síti, kdy dnes místo 220 máme 230 voltů včetně veřejného osvětlení měst a obcí. Prostě platíme, platíme, platíme jak opravdu ovce, a my se odvoláváme na obnovitelné zdroje, které samozřejmě svůj podíl na tom mají, ale je to zlomek proti tomu, co jsme si nechali na hlavu naložit! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Laudát má znovu faktickou dvouminutovou.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom chci upozornit, že se pan předřečník mýlí. Ceny energie výrobní teď klesají a ceny spotřebitelské právě kvůli obrovské podpoře OZE rostou, takže to, co tady zaznělo, neodpovídá skutečnosti. Stačí se podívat na ceny na burzách.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám pana ministra Stanjuru. On tady možná vůbec není, přesto ho mám. Mám ho opravdu tady s faktickou. Takže ministr Stanjura není přítomen, to je zřejmě omyl. Pan poslanec Urban. Pan poslanec Paroubek si svou faktickou vybral, je to tak? Výborně, to není nová. Prosím, pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se přece jen chtěl vrátit do nějakého klidnějšího tónu a opakovat svoji žádost, kterou jsem tady řekl na začátku, než to někteří posunuli úplně někam jinam. Já myslím, že pro vysvětlení toho, o co žádá i pan kolega Laudát či jiní, aby se zjistilo, jak to celé bylo, je velmi důležité, abychom znali vlastníky fotovoltaických elektráren, a to nejenom teď, ale i tehdy.

Pane ministře, zkuste, prosím, na moji žádost nějak reagovat, buďte tak hodný. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Babák je řádně přihlášený do rozpravy. Já už žádnou faktickou v této chvíli nemám, takže mu můžu udělit slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, já se pokusím tu věc zklidnit, i když fajn se poslouchá, že máslo na hlavě kvůli fotovoltaice tady mají v podstatě všichni, kteří tady byli před čtyřmi roky. Ale vraťme se od fotovoltaiky k anonymním akciím. Já bych velmi rád k podstatě vůbec této materie.

Já bych velmi rád, aby obzvlášť pan nynější ministr spravedlnosti poslouchal má slova, protože vím, že tato vládní novela zákona nešla ještě z jeho pera, ale v podstatě z pera exministra spravedlnosti pana Pospíšila, a já bych touto cestou, už jsem na to tady upozorňoval několikrát, já bych touto cestou chtěl upozornit, že vládní novela zákona o opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností nezvýší žádnou transparentnost akciových společností. Tato vládní novela zákona je v podstatě něco ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, To znamená, že absolutně neřeší zrušení anonymních akcií, přátelé, a to bych rád svou následující řečí, aspoň zkrácenou, vysvětlil.

Tato vládní novela zákona se odvolává na tři varianty. První varianta, kterou předěláme akcie z řekněme anonymních na akcie transparentní, ta je v pořádku, ta první varianta. Tam si myslím, že by se jednalo opravdu o transparentnost akciových společností. Ta varianta se zakládá na tom, že je potřeba a je nutné tyto akcie přímo zapsat do tzv centrálního depozitáře, kde budou nějakým způsobem evidovány. Tento centrální depozitář již existuje, tento centrální depozitář funguje, a dokonce k tomuto centrálnímu depozitáři se musí přihlásit, resp. musí zapsat akcie firmy nebo společnosti, které podnikají např. v bankovnictví, v pojišťovnictví, nebo i v opadech.

To znamená, že pokud by platila pouze varianta číslo 1, v tom případě s tím vůbec nemáme problém a v tom případě ano, je to zákon, který zvyšuje transparentnost akciových společností. No ale ona neplatí jenom varianta číslo 1, ona platí i varianta číslo 2 a 3. A varianta číslo 2, která je, já nedokážu posoudit, nakolik technicky možná, ale myslím si, že to bude velký problém, a to je, že akciové společnosti si budou moci zapsat své akcie do tzv. komerčních bank. Což já si absolutně nedokážu představit, jakým způsobem tato věc technicky může fungovat, když každá banka komerční funguje pod jiným softwarem, každá komerční banka funguje pod jinou správou, a rozhodně si nedokážu představit, že všechny komerční banky se kvůli tady této vládní novele zákona propojí natolik, že by měly např. stejný software. A nehledě na to, a to nechci nějakým způsobem kritizovat bankovní domy, ale rozhodně je možnost určité korupce a určitých zápisů ex post či antidatovat zápisy, které přicházejí na zápisy těch akcií.

Ovšem máme tady ještě třetí variantu a tato třetí varianta si myslím, že je úplně, ale úplně v uvozovkách k ničemu. A to zejména kvůli tomu, že jestli někdo zná akciový trh, tak dobře ví, že akcie na jméno spravují přímo tyto akciové společnosti. A ty listiny, které vydávají ty akciové společnosti a které píší do těch listin, kdo je vlastník, kdy je koupil, jakým způsobem je nabyl, tak ty spravují přímo ty akciové společnosti. To znamená, ty nejsou veřejně dostupné nikde na internetu, nejsou veřejně dostupné policii, nejsou veřejně dostupné jakýmkoli orgánům. To znamená, že třetí varianta, jestliže říkáme, že musíme přepsat akcie, které jsou zapsány na tzv. doručitele, na akcie na jméno, vůbec nic neřeší. Protože např. jsou praxe, že ty akcie nejsou přepisovány, že akcie se ztratí, napíší se nové a v žádném případě nikdo nedohledá, kdo byl vlastníkem těchto akcií.

Proto vzhledem k tomu, že jsme tohle říkali už u prvního čtení, a i z toho důvodu jsme připravili náš pozměňovací návrh, který řeší pouze tuto variantu číslo 1, tzn. zápis do centrálního depozitáře, a neřeší ty dvě varianty, které absolutně jdou proti zvýšení transparentnosti akciových společností, tak z těchto důvodů máme připravený pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu zákona, sněmovnímu tisku 715, který v podstatě nutí všechny akciové společnosti k zápisu do centrálního depozitáře. To znamená, že odbourává variantu číslo 2 a odbourává variantu číslo 3, a tím pádem ztransparentňuje akciové společnosti.

Dále bych se v podrobné rozpravě ještě přihlásil k tomuto pozměňovacímu návrhu. A ještě jednou avizuji, že kdyby náhodou neprošla tato vládní novela zákona, tak máme nachystanou a je v bloku prvního čtení naše poslanecká iniciativa, novela zákona o obchodních společnostech, která tuto věc řeší transparentně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Dalšího přihlášeného nemám. Zřejmě obecnou rozpravu můžeme ukončit. Pan ministr si nechce sednout ke stolku zpravodajů. Ale nechtěl jsem vás nějak napadat, pane ministře, jenom jsem to tak smutně konstatoval. Obecnou rozpravu jsme nějak vyčerpali a ukončili.

Pokud tedy nemáme co hlasovat, tak bych otevřel rozpravu podrobnou. Děkuji panu ministrovi, že tam je aspoň on, když paní zpravodajka také nechce vedle něho sedět. Ale už se to zlepšilo, už se nám to pomaličku plní.

Tak a teď máme všechno připravené k podrobné rozpravě. Ptám se, kdo tedy podrobnou rozpravu - pan poslanec Suchánek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP