(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, paní předsedající, já už budu končit.

Takže jsme připraveni podat pozměňovací návrh, který řeší jak v té první fázi tu retroaktivitu, tak v té druhé právě potenciální likvidaci všech stavebních spořitelen v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí, který zazněl. Přivolávám naše kolegy. Pokud tento návrh neprojde, budeme se věnovat návrhům na přikázání a návrhu, který byl přednesen v rozpravě, tedy na prodloužení lhůty na projednání ve výboru. To je postup hlasování, který je před námi. Ještě chvilku počkám, než se všichni dostaví do jednacího sálu.

Zeptám se ještě, jestli chce pan ministr využít v této chvíli možnosti závěrečného slova, případně pan zpravodaj. Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pouze dvě věty. Děkuji za diskusi. Pevně věřím, že během druhého čtení vás přesvědčíme společně s Českou národní bankou, která je regulátorem, která spolupracovala na přípravě tohoto zákona, že vede k větší stabilitě finančního sektoru, nikoliv k destabilizaci, jak zaznívalo ve sněmovně. Návrh, který padl na prodloužení, prostě akceptuji a podpořím ho.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan zpravodaj chce využít možnosti závěrečného slova? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Ještě je zde žádost o odhlášení. Pan kolega Urban se hlásí? Prosím. Ale jsme po skončené rozpravě, musím vás upozornit, bylo závěrečné slovo. (Posl. Urban mimo mikrofon.) K tomu se dostaneme. Takže byla žádost o odhlášení, prosím, abyste se znovu všichni přihlásili.

 

Budeme hlasovat. Hlasování ponese pořadové číslo 45 a rozhodneme tedy o návrhu, který zazněl, návrhu na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení.

Zahajuji hlasování číslo 45. Táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Proti návrhu?

Hlasování číslo 45, přítomno 166, pro 80, proti 84. Tento návrh přijat nebyl.

 

Ale ptám se, jestli je kontrola hlasování? Takže prosím ještě o chvilku trpělivosti...

Pan poslanec Velebný, prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážená paní předsedkyně, omlouvám se, ale nešlo mi hlasovací zařízení. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bude námitka. Je to námitka, rozuměla jsem tomu, že to je námitka. Sněmovna rozhodne, jestli takto formulovanou námitku přijímá, nebo nepřijímá.

Zahajuji hlasování číslo 46. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Proti?

Hlasování číslo 46. Přítomno 169, pro 154, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat návrh na zamítnutí hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Proti návrhu?

Hlasování číslo 47. Přítomno 169, pro 82, proti 85. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme rozhodovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento zákon k projednání výboru rozpočtovému. Pan kolega Urban má slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Já bych požádal, aby byl tento tisk přikázán i hospodářskému výboru. O možných dopadech pozitivních či negativních do hospodářství, do ekonomiky České republiky tady bylo v obecné rozpravě hovořeno. Myslím, že hospodářský výbor by měl mít příležitost se k tomu také analyticky vyjádřit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě nějaký jiný návrh na přikázání? Není.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování číslo 48. Ptám se, kdo je pro toto přikázání. Proti?

Hlasování číslo 48. Přítomno 169, pro 165, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Urbana na přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování číslo 49. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 49. Přítomno 169, pro 103, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Vladislava Vilímce na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na celkem 80 dnů, tedy prodloužení o 20 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 50. Kdo souhlasí s tímto návrhem na prodloužení lhůty? Proti návrhu?

Hlasování číslo 50. Přítomno 169, pro 166, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, výboru hospodářskému a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Tím jsme, dámy a pánové, projednali bod číslo 23. Končím projednávání sněmovního tisku 676 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Projednali jsme náš dnešní dopolední program. Mám pro vás dvě upozornění. První: za pět minut se sejde organizační výbor. A druhé upozornění: na žádost poslaneckého klubu Občanské demokratické strany - původně měla končit pauza na oběd ve 14.30, nyní je zde žádost o prodloužení do 15 hodin. Odpolední jednání Poslanecká sněmovna zahájí v 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP