(Na žádost klubu ČSSD byla přestávka prodloužena do 15.30 hodin. Jednání pokračovalo v 15.34 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat v pořadu schůze. Nejdřív omluvím premiéra Petra Nečase, který poslal omluvu předsedkyni Sněmovny. Omlouvá se ve středu 6. února od 16.30 hodin, protože odjíždí na jednání Evropské rady do Bruselu. Takže to je omluva premiéra. A pak tady mám omluvu pana poslance Václava Kubaty, který se omlouvá od 17. hodiny také dnes z jednání Sněmovny. A ty další omluvy, které tady jsou, předpokládám, už byly čteny.

 

Program schůze, jak ho máme před sebou, tak první bod, který máme - vidím ministra spravedlnosti - je bod číslo 8. Je to

8.
Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Rovnou poprosím ministra Pavla Blažka, aby tento bod uvedl. Připomenu, že se jedná o tisk 646 a nacházíme se ve druhém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den. Já jsem tuto mezinárodní smlouvu o justiční spolupráci v podstatě představoval již ve čtení prvním, resp. zákon, omlouvám se, to znamená, že v tuto chvíli nemusím mít nějak dlouhý projev v rámci druhého čtení. Spíše můžu pouze navrhovat, aby to prošlo do čtení dalšího. Opravdu nechci mít tady dlouhé projevy, které jsem měl v úvodu, a na tom textu vládního návrhu se od té doby nic nezměnilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 646/1. Poprosím pana poslance Viktora Paggia, aby se ujal slova.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ústavněprávní výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který vám byl rozdán jako tisk 646/1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu, do které přihlášky nevidím. Pokud se tedy nikdo do obecné rozpravy nehlásí, tak asi můžeme obecnou rozpravu ukončit. Hlasovat nemáme o čem. Teď tedy zahajuji podrobnou rozpravu, ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pokud se nikdo nehlásí, tak i tuto podrobnou rozpravu ukončím. Připadá mi, že nemáme o čem tady teď hlasovat, takže ukončuji projednávání bodu číslo 8 ve druhém čtení.

 

Další bod je bod 9. Je to

9.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Zeptám se pana ministra Blažka, jestli k tomu něco poví. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji opět za slovo. Já si myslím, že to je prováděcí zákon k tomu předchozímu, to znamená, zase jsem ho představoval ve čtení prvním. Prosím proto, aby to bylo propuštěno do třetího čtení, a nic víc dalšího k tomu nemám co říkat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tento návrh jsme také přikázali ústavněprávnímu výboru. Požádám pana poslance Viktora Paggia - máme tisk 647/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji za slovo, pane předsedající. I k tomuto tisku přijal ústavněprávní výbor pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány jako tisk 647/1. Stejně jako pan ministr doporučuji propustit do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádné přihlášky, rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže i tu můžeme ukončit a rovnou ukončuji ve druhém čtení projednávání bodu číslo 9.

 

Další je bod číslo 16. Je to

16.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení
transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 715/ - druhé čtení

Opět požádám pana ministra Blažka, aby tento tisk - také jsme ve druhém čtení - uvedl ve druhém čtení. Prosím, 715, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mohu konstatovat, že v tomto zákoně, důležitém a asi diskutabilnějším, než byly ty předchozí dva v uvozovkách moje body - tady jen mohu konstatovat, že jsem si všiml, že ústavněprávní výbor nepřijal k návrhu žádné usnesení, ale to je spíš na to, aby to prezentoval někdo z ústavněprávního výboru. Já mohu pouze doporučit, aby ten zákon byl zase propuštěn do čtení třetího, tak jak byl navržen vládou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tento návrh jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Zpravodajka je paní poslankyně Jana Suchá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Jak už řekl pan ministr, tak skutečně ústavněprávní výbor nepřijal žádné usnesení, kdy hlasovalo 14 poslanců, z toho sedm hlasovalo pro a sedm se zdrželo. Díky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jiřího Paroubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane předsedající, vážený pane místopředsedo, já budu velmi stručný. Budu se k tomuto návrhu vyjadřovat až ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď prosím, hlásí se - nevím, kdo dřív. Pan poslanec Urban byl údajně dřív, takže prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl využít této příležitosti a znovu zopakovat požadavek směřovaný k ministru spravedlnosti, a to aby využil zákona k tomu, aby byli transparentní vlastníci fotovoltaických elektráren. Já jsem to tady říkal nikoli v souvislosti s kauzou, která se objevila tento týden, ale zhruba před těmi třemi měsíci při, myslím, projednávání prvního čtení tohoto zákona. Myslím si, že by bylo nanejvýš potřebné a nutné, abychom v České republice znali příjemce dotací, které platí firmy, občané a Česká republika majitelům fotovoltaických elektráren. Já bych si samozřejmě velmi přál, kdybyste to, pane ministře, dokázal i zpětně. To bude ale asi velmi těžké, ale alespoň abychom znali ten současný stav. Tato norma, kterou zde předkládáte, je myslím dobrá k tomu, aby takový návrh Ministerstvem spravedlnosti byl připraven a ve třetím čtení společně se zákonem schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan... Ale teď pan poslanec Babák byl asi dřív. Prosím, to je technická, omlouvám se. Pane poslanče, máte tedy technickou.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, pokud to tady zaznělo, já neznám, kdo je vlastníkem fotovoltaických elektráren, ale myslím si, že směrem k veřejnosti bude dobré, když se podíváme zpátky do roku 2005, kdo hlasoval pro zákon číslo 180, který právě celé to šílenství a solární Klondajk rozpoutal. To se dá lehce dohledat. Takže to budou bývalí poslanci KDU-ČSL, sociální demokracie a KSČM. Myslím si, že hlasování se dá dohledat. Myslím, že směrem k veřejnosti to bude první významný a transparentní krok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP