(12.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Poslanci jistě vědí, že stavební spoření je dnes, a peníze v něm, chráněno fondem pojištění. Zrovna tak jistě víte, že prostředky klientů uložené u bank jsou také chráněny ve fondu pojištění. Já bych se nerad dožil toho, aby koncept univerzální licence vedl k tomu, že zdroje klientů, sečteny do jednoho produktu v bance, která poskytuje produkt stavebního spoření na základě univerzální licence, byly z hlediska účinku pojištění pominuty. To znamená, jestliže dnes klienti své peníze ve smyslu diverzifikace rizik ukládají zčásti do systému stavebního spoření a tam jsou tyto peníze chráněny, resp. pojištěny účastí u fondu pojištění, a vedle toho jsou pojištěny taky v bance, aby napříště toto pojištění z hlediska kvantity objemu pojištěných peněz uložených, které klienti v systému mají, bylo zachováno. Aby ta diverzifikace, ten velmi konzervativní přístup k rozkládání rizik nebyl zpochybněn jako vedlejší produkt právě té univerzální licence.

Další věc, na kterou budu chtít slyšet odpověď, a tady tedy od členů ČNB, jakým způsobem bude vykonáván dohled ČNB nad činností, resp. projektem stavebního spoření. Je nepochybné, že dnes ČNB vykonává dohled jak u stavebních spořitelen, tak u bank. A já bych chtěl slyšet odpověď, a velmi váženou odpověď ve významu i toho konečného efektu, na to, jak bude vykonáván dohled nad stavebním spořením a nad bankou. Zda bude vykonáván jenom nad bankou, anebo bude oddělené účetnictví s tím, že bude zachováno stavební spoření jako produkt a nad ním bude vykonáván dohled, anebo jestli všechny tyto činnosti splynou v bance a jejím dohledu nad každou jedinou bankou. Samozřejmě, že něco takového bych vnímal jako rozostření drobnohledu, který dnes ČNB má ve smyslu dohledu nad každou svou jedinou činností, a považoval bych to za naprosto nesprávný posun, resp. posun naprosto nesprávným směrem.

To jsou výtky, to jsou okruhy, které mě vedou k obezřetnosti a k tomu, že budu hledat nejen odpovědi na otázky, které jsem teď vyřkl, ale v tom jednotlivém detailu budu navrhovat i změny zákona, které, budou-li takto zapracovány, bude-li ten posun tímto kýženým směrem, tedy mám na mysli onu zmíněnou retroaktivitu, bude-li tato vypuštěna, pak při závěrečném hlasování je pro mě tento dokument takto upraven přijatelný. Setrvá-li retroaktivita v tom základním konceptu i nadále, nebudu jej moci podpořit v závěrečném čtení, v závěrečném hlasování.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nyní je přihlášen pan kolega Vladislav Vilímec, po něm pan poslanec Michal Babák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, slyšeli jsme tady již mnoho odborných argumentů. Pan poslanec Doktor zde se zmínil o několika odborných otázkách, které, myslím, se musí vyjasnit předtím, než v konečném součtu bude hlasováno o návrhu tohoto zákona, pokud projde do druhého čtení. Skutečně ten návrh novely stavebního spoření není pouze změnou nějakých finančních parametrů produktů, jako tomu bylo v případě např. snížení státní podpory, ale je podstatnou změnou v oblasti stavebního spoření.

Bylo zde citováno, kolik je akumulováno peněžních prostředků na vkladech v oblasti stavebního spoření, kolik je z prostředků stavebního spoření půjčeno. Jsou to stovky miliard korun.

Já jsem pro to, aby tento návrh zákona prošel do druhého čtení, ale myslím, že je namístě vytvořit větší časový prostor ve výborech k možnosti skutečně detailního posouzení všech konsekvencí, všech výhod a rizik, které tento návrh v podobě, jak je předložen, může přinést. Považuji za vhodné, možná i na základě dotazů, které vznesl pan kolega Doktor a jiní, uspořádat rozpočtovým výborem seminář k této novele a k zamýšleným změnám.

Termín účinnosti tohoto návrhu zákona se navrhuje 1. ledna 2014. Nejsme tedy v nějaké časové tísni a myslím, že prodloužení termínu projednání ve výborech o 20 dnů je žádoucí a z mého pohledu rozumné. Dovolím si tedy navrhnout prodloužení lhůty na 80 dnů, a věřím, že ani předkladatel, pan ministr financí, nebude mít s tímto návrhem nějaké zásadní, nepřekonatelné problémy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím pana poslance Babáka.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, většina, resp. veškeré argumenty problémů této novely zákona tady pravděpodobně již zazněly. Já tedy velmi rychle shrnu, proč Věci veřejné podají návrh na zamítnutí novely zákona o stavebním spoření již v prvním čtení.

Já bych tuto novelu rozdělil na dvě části. První část, jak již tady zaznělo, novela zavádí jakousi sankci za porušení účelu spoření, pokud střadatel nepoužil (?) finanční prostředky k jinému účelu než k bytové výstavbě, je v pořádku. Je to věc, která dokonce je zapsána v programovém prohlášení vlády, je to záležitost, kterou jsme měli v programu, kterou podporujeme. Nicméně jak tady zaznělo, problém je v retroaktivitě. To znamená, střadatelé, kteří si zřídili stavební spoření a sepsali smlouvy, např. již před šesti lety, tak rozhodně nevěděli o tom, že musí být explicitně použity tyto prostředky na stavební účely, a myslím si, že není fér v tuto chvíli jim tuto možnost odpírat. Což je jeden problém.

Ale já vidím zásadnější problém v druhé části vládní novely zákona, a to je v podstatě to, že návrh má za cíl zrušit v konečné fázi stavební spořitelny tak, aby je pohltily banky. Smysl tohoto zákona je jiný, než je uvedeno v důvodové zprávě, a to právě umožnit jiným bankovním subjektům nabízet stavební spoření. Riziko tohoto kroku je, že pokud tyto bankovní instituce, mající více bankovního produktu, a dostanou se do platební neschopnosti, bude tento trh otevřen možné bankovní krizi, tak jak např. se stalo ve Spojených státech. Stavební spoření bylo a je stabilní právě proto, že do tohoto trhu mohou vstupovat pouze silné finanční skupiny, vázané na velké finanční nadnárodní koncerny někdy, a to z důvodu prvotní finanční náročnosti a s vizí dlouhodobého působení na trhu v České republice, a to bez možnosti přelévání finančních prostředků mimo právě stavební spořitelnu. (Trvalý hluk v sále.)

Další důvod, který bych uvedl, který není zas až tak důležitý, nicméně je tady, je, že z veřejně dostupných zdrojů dokonce tento krok kritizovala např. kancléřka Merkelová přímo našemu premiérovi, a to v souvislosti právě s Českomoravskou stavební spořitelnou, která je pravděpodobně jediná, která nemá jakési zázemí bankovního trhu v České republice, a nemůže tedy zareagovat tak jak ostatní stavební spořitelny, a právě u této stavební spořitelny hrozí např. i arbitráže.

Takže nejen z těchto důvodů, těch důvodů by bylo víc, nechci vás zdržovat, žádáme o zamítnutí novely zákona o stavebním spoření, tzn., sněmovního tisku 676, již v prvním čtení. Avizujeme, pokud projde, pravděpodobně projde hlasy koaličních poslanců tato materie do druhého čtení, tak jsme připraveni podat pozměňovací návrh, který řeší zejména tyto dva problémy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP