(20.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Takže prosím, tento zákon není pouhá novela. Je to historická změna postavení obětí trestných činů. Je na tomto zákonu odpracováno pět let intenzivní práce jak expertů, tak neziskového sektoru, který se věnuje ochraně práv obětí trestného činu. Prosím vás tedy o podporu tohoto zákona, který, myslím si osobně, je pro kvalitu českého právního řádu mimořádně důležitý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Připraví se paní poslankyně Nedvědová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu zdržovat. Chtěl bych jenom signalizovat, abych předešel zbytečné rozpravě v obecné rozpravě, že navrhnu, aby mé návrhy pod body 4, 8, 12 a 13 byly vzaty zpět, aby Sněmovna souhlasila s tím, že je vezmu zpět, že se o nich nebude hlasovat. Jedná se o ona přechodná ustanovení, která jsem vám zde zmiňoval v pátek, kde jsem chtěl na Sněmovně, aby rozhodla s plným vědomím. Od té doby se z toho stalo absolutní politikum, které je využíváno veřejně i neveřejně proti mně i proti celému zákonu. Mě to mrzí, protože se z toho naprosto vytratila věcná podstata. Nehodlám ale celý zákon ohrozit tím, že kvůli přechodným ustanovením, která se měla pokusit spravedlivě řešit otázky jednotlivých obětí různých podvodníků a vykuků, nechám zbořit celý zákon. Čili navrhuji, aby tyto body byl staženy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Nedvědová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobrý večer. Já se přiznám, že mi to pan poslanec Marek Benda teď ulehčil, protože jsem chtěla vystupovat právě k jeho pozměňovacím návrhům a vzhledem k tomu, že vzal ty návrhy zpátky, tak nebudu vystupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Marek Benda nám to ulehčil asi všem, takže já pouze ve zkratce bych chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je velmi prostý, který řeší povinnost insolvenčního správce nebo exekutora požádat státního zástupce o prodej majetku, pokud tento majetek je zablokován ze strany orgánů činných v trestním řízení. Děkuji za pozornost. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Neregistruji žádnou další přihlášku do rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Nehlásí, proto rozpravu končím.

Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nebudu zdržovat. Chci vás poprosit napříč politickým spektrem o podporu tomuto zákonu, kdy ten zákon je potřebný a řeší to, co již dávno mělo být řešeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zeptám se paní zpravodajky: Přejete si závěrečné slovo? Ne. Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasovací procedurou.

Ještě předtím, než se ujme slova, dovolím si vás požádat, abychom omezili družnou zábavu v tomto sále. Je to nepříjemné jednak pro řečníka, ale i pro ty, kteří ho chtějí poslouchat. Tak se, prosím vás, ztišme.

Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já mám tady návrh procedury, která bude velice jednoduchá i vzhledem k tomu, že pan kolega Benda vzal zpět část pozměňujícího návrhu. Požádal o zpětvzetí, ano. Takže v případě, že bude jeho návrhu vyhověno, bychom hlasovali o zbytku jeho pozměňovacího návrhu pod písmeny B1 až B3, B5 až B7, B9 až B11 a B14. Pokud bude tento pozměňovací návrh takto schválen, tak by se stal potom celý pozměňovací návrh pana poslance Babáka nehlasovatelným, protože je již obsažen v pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy. Potom bychom hlasovali o celém návrhu ústavněprávního výboru, který je obsažen pod písmeny A1 až A32, a nakonec bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Pospíšila, který je načten pod mým jménem a je pod písmeny D1 až D12. A poté o návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Má někdo připomínku, námitku proti této proceduře nebo jiný návrh? Nevidím žádnou námitku. Procedura není tak složitá, abychom o ní museli hlasovat. Takže poprosím vás, paní zpravodajko, abyste přednášela jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Nejprve bychom hlasovali o návrhu pana poslance Bendy na zpětvzetí bodů B4, B8, B12 a B13 jeho pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 265, přihlášeno 139, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrhy.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Dále bychom hlasovali o zbytku toho pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy pod písmeny B1 až B3, B5 až B7, B9 až B11 a B14. (Hlasy: Stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 266, pro 102, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Technickou poznámku chce pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Tam nezazněla stanoviska. Já nevím, tak jak jsme hlasovali, jestli by nebylo lepší, aby řekli stanoviska a bylo to hlasování prohlášeno za zmatečné.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Chápu, pane kolego, že vznášíte námitku. (Reakce mimo mikrofon.) Dobře.

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmeny A1 až A32 ve znění schválených pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 267, přihlášeno 139, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Nyní bychom hlasovali o posledních pozměňovacích návrzích pod písmeny D1 až D12. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 268, přihlášeno 139, pro 110, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Nyní už můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, bylo hlasováno o všech návrzích. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), podle sněmovního tisku 617, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Stanoviska? (Kladná.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP