(19.50 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Omlouvám se, ale tím, že jsem byl vyzván, tak odpovím.

Pokud jde o dopravu těla z místa pitvy, tak dnes zdravotní pojištění hradí dopravu do místa úmrtí. Tu další dopravu hradí rodina nebo blízcí, kteří vybavují pohřeb. Já bych pro upřesnění dodal, že do zákona se dostala již nyní pasáž, která říká, že rodině dárce orgánů bude vydán příspěvek na pohřebné v hodnotě 5 tis. korun, takže tímto jsme určitý vstřícný krok vůči pozůstalým již udělali. Navíc ten pozměňovací návrh není úplně specifický, co by se stalo, kdyby bylo odebráno více orgánů, což je běžným zvykem, a bylo více příjemců. Nastane zmatek, která pojišťovna kterého příjemce toho orgánu bude věci platit.

Pokud jde o alokační algoritmus, který má být ustaven buďto podle bodu A2, nebo podle bodu B2, tak našim ministerským legislativcům se formulace v bodě A2 se zdála jednodušší. Je samozřejmé, že alokační algoritmy budou vytvářet skupiny odborníků a budou posvěceny ministerstvem, takže v tomto případě není potřeba se obávat nějakého voluntarismu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozpravu můžeme ukončit. Nikdo už nebrání ukončení rozpravy, takže ji opravdu končím.

Budeme hlasovat. Máme tady trochu komplikovanější hlasování. Prosím všechny poslance, aby se dostavili. Myslím, že jak pan ministr, tak paní zpravodajka již své slovo vyčerpali. Teď už jenom požádám paní poslankyni, aby nás seznámila s tím, jak hlasování o pozměňovacích návrzích bude vypadat. Prosím, aby nás seznámila s návrhem procedury. Já o ní potom zřejmě nechám hlasovat, protože v tomto případě není úplně jednoduchá.

Já jenom čekám, až se poslanci trochu shromáždí, abychom vyslechli návrh paní poslankyně Kotalíkové, co se týče postupu hlasování. Prosím o klid!

Máte slovo.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Nejprve bychom hlasovali o úpravě pozměňovacího návrhu poslance Svobody A3 načtené v rozpravě. Dále bychom pak samostatně hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích poslance Svobody A1 až A4. V případě, že by byl přijat pozměňovací návrh A1, byl by nehlasovatelný pozměňovací návrh C1. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh A2, pak by byl nehlasovatelný pozměňovací návrh B2. Dále bychom hlasovali samostatně o pozměňovacích návrzích pana poslance Béma B1 až B7 a poté bychom hlasovali samostatně o mých pozměňovacích návrzích C1 a C2, s tím, že pokud by bylo přijato A1, tak C1 by bylo nehlasovatelné. Na závěr bychom hlasovali o zákoně jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni. Jenom se zeptám, jestli má někdo nějakou připomínku k návrhu procedury. Jestliže ne, budeme hlasovat o tomto návrhu procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí procedury, jak byla přečtena a je uložena v záznamu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 252, přihlášeno je 140 poslanců, pro hlasovalo 135, proti nikdo. Výsledek je, že to bylo přijato.

 

Budeme tedy postupovat přesně tak, jak jste nám tady navrhla. Můžeme pravděpodobně začít, jestli tomu nic nebrání. Já vás požádám, abyste vždy řekla návrh, o kterém hlasujeme, své stanovisko a stanovisko ministra. Budeme hlasovat. Prosím, můžeme začít.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Nejprve bychom hlasovali o úpravě pozměňovacího návrhu poslance Svobody A3 načtené v rozpravě. (Stanovisko zpravodajky i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 253, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 56, proti 77. Výsledek je, že to bylo zamítnuto. Další bod.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Dále bychom hlasovali o bodu A1 pana poslance Svobody. Jedná se o pozměňovací návrh týkající se zaměstnanců Koordinačního střediska transplantací. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 254, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 135, proti nikdo, takže to bylo přijato.

 

To znamená, že C1 je nehlasovatelné.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Ano, C1 je nehlasovatelné.

Dále bychom hlasovali o bodu A2 pana poslance Svobody, alokační algoritmy. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 255, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 133, proti nikdo. Výsledek je, že to bylo přijato. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Nyní bychom hlasovali o bodu A4, náhrada 30 tisíc za každý odebraný orgán z všeobecného zdravotního pojištění. (Stanovisko zpravodajky i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 256, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 53, proti 77, takže to bylo zamítnuto. Můžeme postoupit dále.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy poslance Svobody.

Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Béma. První je B1, změna úvodní věty ke zřízení Koordinačního střediska transplantací. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 257, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 134, proti nikdo, takže to bylo přijato. Prosím další.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: B2 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A2, takže budeme hlasovat o B3, odborné orgánově specifické komise plus závazná alokační pravidla. (Stanovisko zpravodajky i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 258, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 57, proti 67, takže to bylo zamítnuto. Můžeme další.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Bod B4, Koordinační středisko transplantací může zpracovávat i další pracovní postupy. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 259, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 138, proti nikdo, takže to bylo přijato. Prosím dále.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Bod B5, doprava těla z místa pitvy do místa pohřbu, hradí zdravotní pojišťovna příjemce. (Stanovisko zpravodajky i ministra je nesouhlasné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP