(19.30 hodin)
(pokračuje Braný)

Takže kdyby neprošel ten návrh, a mně se zdá méně vhodný zejména právě tím pozměňovacím návrhem pětileté přechodné doby, tak by se nic nestalo a zase by mohl systém fungovat i podle toho, co přijala Poslanecká sněmovna. Ale říkám, nejsou vyjasněny úplně z mého pohledu otázky nákladů a tady možná se mýlím u Senátu, co tam ještě dopracovává, možná se ty náklady můžou zvýšit anebo budou některé nadbytečné a nebudou vůbec z hlediska zákona potřebné, kdyby se přijala senátní verze, tak vidím ze svého pohledu umírněné stanovisko zdržet se a nečinit nějaké teatrální výstupy proti a řešit tady, jestli je to v zájmu těch nebo oněch. Ale musím ocenit, že ze struktury, tak jak je vypracována ze Senátu, je cítit ryzí odbornost a že si na tom někdo dal hodně práce a cizeloval to. Je to trošičku v té hierarchii, kdo to četl, i složité, protože to má trošku jiný odkazový materiál k těm bodům, než to mívá Senát ve svých materiálech, když je vrací. Ale i to je možné, že nějaká profesní skupina třeba pomůže kolegům a kolegyním ze Senátu to zpracovat.

Takže můj názor je nepodporovat stanovisko Senátu. Tam budu doporučovat i pro klub, aby se zdržel. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pořád je obecná rozprava a v ní pan senátor využije možnosti vystoupit? Ano, myslel jsem si to. Prosím, pane senátore, máte slovo. Ale prosím o klid!

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já děkuji za možnost vystoupit. Původně jsem si myslel, že budu stručnější, ale vzhledem zejména k vystoupení zpravodaje tady některé věci myslím musím říci, a zároveň si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího k panu ministru Kalouskovi říci, že si myslím, že ten křeček v hrsti je kvalitnější než ta kočka na střeše. (Vtipné poznámky v sále směřované k posl. Křečkovi.) A vysvětlím, proč si myslím, že je kvalitnější.

Senát PČR uvítal snahu Ministerstva financí zefektivnit a zprůhlednit řízení státních financí a v tomhle směru si myslím, že není žádný rozpor mezi zájmem Ministerstva financí a předkladatele zákona a Senátu. Věc, která se tam ukázala trošku problematická, je popsána v pozměňovacích návrzích a já zejména k jedné, která tady zmíněna nebyla, promluvím.

Ten zákon obsahuje ustanovení, které by, pokud by byl přijat v podobě navržené navrhovatelem, způsobilo, že u všech oprav, nákupů a dalších věcí nad tři tisíce korun by hasiči, policisté, ministerstva museli předtím, než tento nákup či opravu udělají, toto nahlásit prostřednictvím tzv. ISPROFINu Ministerstvu financí, a teprve poté, co by Ministerstvo financí usoudilo, že tyto vchodové dveře, které si vyžadují opravu ve výši 3,5 tisíce korun, je skutečně potřeba opravit, tak by je bylo možné opravit. To je v podstatě obsah bodu jedna pozměňovacího návrhu.

Obsah bodu dvě a tři spočívá v tom, co tady už zmíněno bylo, a to je zájem Senátu a věřím, že i Poslanecké sněmovny, aby se ČNB starala především o stabilitu měny a nestarala se o to, jakým způsobem jsou z hlediska bankovních služeb obslouženy různé veřejnoprávní instituce, jako jsou například města a kraje.

Třetí věc, kterou tady navrhujeme, je, aby příspěvkové organizace státu mohly v rámci převodu svých účtů na ČNB čerpat dobu pětiletou, a to zejména z toho důvodu, aby měly dostatek času se vyvázat ze současných povinností, které mají u komerčních bank například ve formě kontokorentních úvěrů, různých dalších závazků apod. Nic jiného v tom není.

Čili to jsou tři pozměňovací návrhy Senátu, které dle mého názoru skutečně ten návrh zákona, který jinak byl Senátem kvitován, zkvalitňují a které, pokud vy ten zákon v podobě přijetí senátních návrhů schválíte, umožní, aby zákon fungoval lépe, až kvalitněji.

Na konec svého vystoupení si dovolím jenom upozornit, že v Senátu byly tyto pozměňovací návrhy přijaty napříč politickým spektrem a všechny strany, které v Senátu mají své zástupce, včetně nezávislých senátorů, ho většinově podpořily. Dovoluji si vás tedy požádat, abyste toto v Poslanecké sněmovně respektovali, a zároveň vám budu vděčen, pokud tak učiníte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď se dívám, kdo se hlásí. Pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl jen ohradit, protože vím, že Křečka v hrsti nemá ani Kalousek, ani ombudsman, ani tahle Sněmovna. Je to velevážený poslanec a prosím, abyste v této souvislosti nepoužívali tyto příměry. Děkuji vám. (Pobavení. Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prostě žádnou zoofilii tady trpět nebudeme. Ještě chcete přesto, pane ministře?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem chtěl, pokud používáte termín zoofilie, ujistit, že tam opravdu nebyl jakýkoliv sexuální podtext (pobavení), ale jsem samozřejmě připraven říkat: lepší morče v hrsti nežli kočka na střeše. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je jiná! S morčetem už si poradíme. (Pobavení.)

A teď prosím, jestli se nikdo nehlásí do rozpravy, tak bych rozpravu ukončil a budeme hlasovat. Já jenom zagonguji. Prosím, posaďte se, kolegové. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. Jak víte, budeme se tedy vypořádávat se stanoviskem Senátu. Je tady návrh na odhlášení, takže vás všechny ještě odhlašuji. Prosím, přihlaste se. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 660/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 660/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 251, přihlášeno je 147, pro hlasovalo 97, proti 6.

 

Konstatuji tedy, že jsme s tímto usnesením vyslovili souhlas a my jsme vlastně tedy návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. (Námitky ze sálu.) Schválili, dobře. Ano. Ve znění schváleném Senátem podle tisku - ano, je to tak správně. Schválili. Omlouvám se a končím tím tedy projednávání tohoto tisku.

Ještě prosím pana senátora.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Já bych chtěl ctěné Poslanecké sněmovně poděkovat za osvícené rozhodnutí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP