(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já se dívám a nevidím už nikoho přihlášeného do rozpravy, tak mi dovolte, abych rozpravu ukončil. Já jsem zagongoval na poslance. Myslím, že zaznělo všechno, co bylo třeba nebo co bylo nutné k vyjasnění stanovisek, a prosím, abyste se posadili, budeme hlasovat.

Jenom vám připomenu, že Ústava stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvává na vráceném zákonu nadpoloviční většinou svých poslanců, tak se zákon vyhlásí. Jinak by platilo, že zákon nebyl přijat. Takže prosím, aby bylo nastaveno kvorum, potřebný počet hlasů 101... Pořád tam nic nevidím. Prosím ještě jednou, aby bylo... A už to tam je. Prosím, takže teď snad je vše připraveno k hlasování o návrhu usnesení, který vám nejdřív přečtu. Prosím, slyšte tedy:

 

"Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), podle sněmovního tisku 620/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 249, přihlášeno 151, pro hlasovalo 141, proti 1. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Končím projednávání tohoto bodu a přecházím k bodu 119. Ne, k bodu číslo 5, přehmátl jsem se. K bodu číslo 5. A než k němu přistoupíme, tak bychom měli na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorovi Miloši Vystrčilovi, pokud je tady přítomen. Je prosím přítomen pan senátor? Máme signál, že ano, tak tedy budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením senátora Vystrčila, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 250, přihlášeno 152, pro hlasovalo 134, proti 1, takže to bylo přijato.

 

Vítám pana senátora Vystrčila ve Sněmovně a zahajuji projednávání bodu číslo

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 660/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, usnesení máme jako tisk 660/5, ta usnesení Senátu. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům nejdřív vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane senátore, projekt státní pokladny je zásadním kvalitativním posunem jak v tvorbě rozpočtového procesu, tak v efektivitě platebního styku. Tato novela rozpočtových pravidel je nesmírně důležitým legislativním rámcem pro tento projekt. Já jsem tady o jeho prosazení velmi usiloval, usiloval jsem o to i v Senátu. Chci poděkovat Senátu za velmi odpovědné projednávání této normy.

Říkám zcela otevřeně, že návrhy, které Senát předkládá jako pozměňující, mě nenaplňují štěstím a vnitřním uspokojením, nicméně tato norma je pro mě natolik důležitá, že nemíním riskovat kvorum 101, nemíním riskovat, že by tento zákon nemusel projít. Proto si vám dovoluji doporučit, abychom přijali tento zákon ve znění navrženém Senátem. Lepší křeček v hrsti nežli kočka na střeše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Křeček? Křeček v hrsti? Aha, dobře. (Ministr Kalousek: Než kočka na střeše.) Dobře, já si to nějak přeberu.

Já se zeptám, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádří také zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Pavel Suchánek. Ne, nemá to v úmyslu, takže rovnou otevírám rozpravu. Prosím pana poslance Braného, který se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové a členky vlády, já budu stručný, nebudu zdržovat.

Tato materie byla projednána, jak řekl pan ministr, Sněmovnou a vím z jeho diskuze, která probíhala v Senátu, že v podstatě byl spokojen s tím, co prošlo zde Poslaneckou sněmovnou, mimo jednoho pozměňovacího návrhu, který říkal, že je možný a hodný zřetele, ale tady my si nemůžeme vybírat - a teď mu rozumím, stojednička je daleko, tak jsou křečci dobří.

Já řeknu, proč jsem i jako zpravodaj doporučoval se zdržet. Nic na tom postupu klubu KSČM nemění, že státní pokladna je dobré a nutné opatření, ovšem když jsme projednávali tisk 660 ve Sněmovně, tak byl určitý otazník u nákladů. Náklady na implementaci navrhované úpravy rozpočtového systému, myšleno i tu národní banku a toky směrem k obcím, tak sama vláda, Ministerstvo financí říkalo cca 950 mil. Tak tady byly určité otazníky, jestli to cca není jenom nejméně a může tam být další to, a zejména bylo plno výhrad. To se podařilo v řadě věcí zejména ze strany samospráv měst, obcí a krajů vyřešit a ta podoba, která nakonec byla, nebyla nejhorší. Je podle ní možné postupovat. A výhrada vedle té nejasné ceny, z hlediska mého a i klub to přijal, byla v tom, co se líbilo potom i v Senátu panu ministrovi, to je, že přechodné období pro příspěvkové organizace, aby do toho systému přešly, tři roky. A Senát, ten šel ještě dál a dává pět let v tom svém přechodném období. Ale v těch odborných diskuzích, které se vedly, já to teď nechci nějak rozmělňovat, tak když jsem se tázal na tu dobu a o co jde, tak mě v podstatě trošku zamrazilo, že to je tlak proti příspěvkovým organizacím. Já řeknu v čem. Vlastně se říkalo: největší problém je z hlediska toho režimu úvěrování a další třeba fakultní nemocnice. A někteří říkají: to do tří let převedeme na akciovky. A v Senátě asi převládl návrh, že to tak rychle nepůjde, že je třeba pět let. Já se k tomu hlásím, že spíš vidím i ty krajské nemocnice, kdyby spíš byly v režimu příspěvkovek, a tohle to je určitý tlak - možná pan ministr mě z toho znova vyvede -, aby ty příspěvkovky zbyly jen v nutném omezeném měřítku z pohledu předkladatele, to znamená vlády.

No, směrem k tomu, co Senát vytvořil a co vzniklo i z Poslanecké sněmovny, už jsem nezaznamenal v odborné veřejnosti nějaké připomínky, jedině z hlediska asociace bank obavy, co Česká národní banka by všechno měla činit, až včetně, já nevím, platebních karet. Podle toho našeho bychom z ní udělali takovou platební agenturu. Já si myslím, když na tom stanovisku, které Poslanecká sněmovna přijala, budeme setrvávat, tak se nestane nic zase zvláštního ve smyslu činnosti České národní banky, protože na ni platí samozřejmě i zákon, který musí dodržovat všechny banky, takže i tento zákon je pro ně platný a je to zákon, podle kterého by se řídily.***
Přihlásit/registrovat se do ISP