Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. prosince 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 181 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájila další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím v úvodu, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a nahlásili mi také karty náhradní. Náhradní kartu číslo 2 bude mít pan poslanec Miroslav Váňa, náhradní kartu číslo 1 pan poslanec Vojtěch Adam, náhradní kartu číslo 3 pan poslanec Jiří Paroubek. To jsou zatím oznámené náhradní karty.

Ještě vám oznámím omluvy z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají: Jiří Besser - zdravotní důvody, Jan Bureš - zdravotní důvody, Jana Drastichová - osobní důvody, Pavel Drobil - zdravotní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Otto Chaloupka do 10 hodin - pracovní důvody, Václav Klučka - zahraniční cesta, Ivana Levá - rodinné důvody, Marie Nedvědová - pracovní důvody, Roman Pekárek - osobní důvody, Bohuslav Sobotka - zdravotní důvody, Pavel Staněk - též zdravotní důvody, Miroslava Strnadlová - osobní důvody, Jiří Šlégr do 16 hodin - osobní důvody, Jiří Štětina - zdravotní důvody, Martin Vacek - zahraniční cesta, David Vodrážka - zahraniční cesta. To byly omluvy.

Připomenu, že na dnešní dopolední jednání máme již pevně zařazený bod číslo 1, je to sněmovní tisk 857, rozpočet České republiky ve druhém čtení. Potom máme další zákony případně z bloku prvních čtení. Ale mám zde ještě čtyři přihlášky k pořadu schůze.

Ruším omluvu paní poslankyně Jany Drastichové.

Nyní dostanou slovo ti, kteří se přihlásili k pořadu schůze: pan poslanec Josef Novotný mladší, poté pan poslanec Jan Husák, Vladimír Koníček a Vladislav Vilímec jako čtvrtý. Prosím pana poslance Josefa Novotného mladšího.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Dobré ráno. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, žádám o vyřazení bodu číslo 90, sněmovní tisk číslo 811, a zařazení tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Jana Husáka.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, žádám o přeřazení bodu 41, sněmovní tisk 755, prvé čtení, na úterý jako první bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Vladimíra Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, petiční výbor dne 7. prosince 2012 zvolil svou předsedkyní Hanu Orgoníkovou a podle § 35 našeho jednacího řádu bychom měli potvrdit tuto volbu.

Takže navrhuji zařazení nového bodu do programu schůze - potvrzení předsedkyně výboru. Navrhuji ho zařadit dnes odpoledne jako první bod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, mám to zaznamenáno. Pan poslanec Vladislav Vilímec byl teď přihlášen, poté další pánové. Prosím, pan kolega Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji pevně zařadit bod 125, je to třetí čtení novely zákona o platech ústavních činitelů, a to na dnešek dopoledne jako druhý bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Dále byl přihlášen pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, poprosil bych za ten bod, který tady zařazoval pan kolega Koníček jako první dnes odpoledne, zařadit jako další bod 158, Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 6 ze dne 24. června 2010. Měli jsme ho zařazený včera. Včera se to nestihlo projednat, je to asi tak na tři minuty. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže druhý bod dnes odpoledne. Pan kolega Jiří Skalický. Prosím.

 

Poslanec Jiří Skalický: Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodů 118, sněmovní tisk 783, léčiva, 123, sněmovní tisk 700, zdravotní služby, a bodu 124, sněmovní tisk 752, specifické zdravotní služby, na tento pátek jako první body. Pevně zařadit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová V pátek ráno jako první tři body. (Ano.)

Pokud nemá nikdo již žádný požadavek k pořadu schůze, tak budeme hlasovat o těch návrzích, které byly vzneseny.

Ještě sděluji jednu omluvu. Pan ministr Kamil Jankovský se omlouvá dnes z pracovních důvodů.

A ještě tři náhradní karty. Pan poslanec Jaroslav Krupka - náhradní karta číslo 11, pan ministr Miroslav Kalousek - náhradní karta číslo 8, pan kolega Jeroným Tejc - náhradní karta číslo 10.

Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Pan kolega Josef Novotný mladší navrhuje vyřadit z pořadu schůze bod číslo 90, sněmovní tisk 811.

Zahajuji hlasování číslo 140. Táži se, kdo je pro tento návrh na vyřazení bodu z pořadu schůze. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 140. Přítomno 128, pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat a bod tedy byl vyřazen.

 

Pan kolega Jan Husák žádá, aby bod 41, je to sněmovní tisk 755 v prvém čtení, byl zařazen na úterý 18. 12. za již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování číslo 141. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 141. Přítomno 139, pro 89, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vladimír Koníček navrhuje zařazení nového bodu do pořadu schůze s názvem potvrzení předsedy výboru.

Zahajuji hlasování číslo 142. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 142. Přítomno 146, pro 141, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vladislav Vilímec navrhuje zařazení bodu 125, je to sněmovní tisk 763 ve třetím čtení, na dnešek, tedy na 12. prosinec, jako druhý bod dopoledne.

Zahajuji hlasování číslo 143. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 143. Přítomno 146, pro 139, proti 2. Návrh jsme přijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP