(9.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Marek Benda žádá, aby dnes druhým odpoledním bodem byl bod číslo 158.

Zahajuji hlasování číslo 144. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144 přítomno 148, pro 88, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Jiří Skalický navrhuje, aby body číslo 118, 123 a 124, což jsou sněmovní tisky 783, 700 a 752, byly zařazeny na pátek 14. prosince jako první až třetí bod.

Zahajuji hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 145 přítomno 153, pro 96, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Nyní ještě oznamuji omluvu paní poslankyně Jany Kaslové, která se z dnešního jednání omlouvá z rodinných důvodů.

To byly všechny formální věci, které jsme museli v úvodu učinit.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu číslo 1. Je to

1.
Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
/sněmovní tisk 857/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dobré ráno. Dovolte mi, abych poděkoval gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol, rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a usnesení. Nevím, zda mám, nebo nemám - raději nebudu děkovat volebnímu výboru za poněkud bezprecedentní postup, nicméně samozřejmě legitimní.

Jsem připraven když tak zodpovídat některé dotazy v rámci rozpravy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh byl mým rozhodnutím přikázán k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 857/2. Slovo dostává nyní zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona dne 5. prosince 2012, schválil jej ve znění tisku č. 857/2, který všichni poslanci obdrželi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. K tomuto návrhu zákona nyní otevírám podrobnou rozpravu. Přihlášky máte uvedeny na displejích, na informačních tabulích. První dostává slovo pan kolega Petr Hulinský. Je zde prosím, přítomen, pan poslanec Petr Hulinský? Ano, prosím.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, ve svém příspěvku k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, sněmovní tisk č. 857, jsem v prvém čtení na 48. schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu 2012 avizoval, že budu navrhovat navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 900 mil. Kč. Proto mi nyní dovolte, abych načetl pozměňovací návrh, který vám byl nebo bude rozdán.

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, sněmovní tisk č. 857/0, ke kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V příloze č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel - výdaje: Vládní rozpočtová rezerva, strana 50, navrhuji snížení částky o 900 mil. Kč a v příloze č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 v kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, specifický ukazatel - výdaje: Podpora činnosti v oblasti sportu; výdajový okruh: všeobecná sportovní činnost, strana 24, posílit částku o 900 mil. Kč.

Činím tak proto, že změnou loterijního zákona přišla oblast sportu od roku 2012 o významný zdroj financování - o příjmy z loterií. Tím došlo ke kritickému propadu podpory sportu z veřejných rozpočtů. Sport přitom není zanedbatelným sektorem národního hospodářství. Současný stav je naprosto nepřijatelný. Proto jsem podal i pozměňovací návrh, který byl zaevidován jako sněmovní dokument č. 4784.

Děkuji za podporu a pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní paní poslankyni Janu Drastichovou.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Také já bych se tímto ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který navyšuje rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 2,6 mld Kč, a to z kapitoly státního dluhu. Zdůvodnění pak uvedu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, zaznamenala jsem, že vám z řady míst ve Sněmovně nebylo rozumět. Zkuste možná s mikrofonem pohnout a ještě jednou nám zopakujte svůj návrh.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zaevidován v systému a znamená převod 2,6 mld Kč do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z kapitoly státního dluhu. Ke zdůvodnění se pak vyjádřím ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Josef Novotný mladší.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl zaevidován pod č. 4787 a byl řádně zaevidován. Pozměňovací návrh se týká, tak jako v loňském roce, sociální oblasti a dovolte, abych vás s ním seznámil.

Navrhujeme, aby v tabulkové části č. 4 se posílila složka 435 - Služby sociální péče - z 6 115 736 000 Kč o částku 1 884 264 000 Kč na celkovou částku 8 mld Kč.

Dále navrhujeme položku č. 411 - Dávky důchodového pojištění - snížit o 1 300 000 000 Kč na částku

392 825 802 000 Kč.

Dále navrhujeme položku č. 412 - Dávky nemocenského pojištění - snížit o částku 584 264 000 Kč, tedy na částku 19 385 610 000 Kč.

Po zkušenostech s dopady a snížením prostředků pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2012, které donutily mnohé z nich k omezení, či dokonce ukončení poskytování sociální služby a způsobily v roce 2012 rušení pracovních míst a zánik některých sociálních služeb, navrhuji pro rok 2013 navýšení finančních prostředků určených pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP