(19.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Holík: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu přednášet svoje připravené vystoupení. Jenom vzpomenu to, co přednesl pan kolega Krákora jako hlavní myšlenku, která nás vedla k tomu, že tenhle návrh je tady předkládán. Já se opravdu v současné době omezím čistě jenom na to, že doporučuji a budu hlasovat pro přijetí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Protože žádný návrh nepadl, zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Chtěl bych dát návrh na zkrácení lhůty na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Krákora. (Ne.) Já si dovolím při této příležitosti upozornit, že návrh na zkrácení lhůty může dávat pouze navrhovatel, takže není možno akceptovat návrh pana kolegy Šťastného.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: V tomto případě dávám návrh na zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Teď to je v naprostém pořádku. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Protože tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Je tady opět žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se dnes naposled přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 139 přihlášeno 101, pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že byl návrh přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Zároveň mohu konstatovat, že jsme projednali v limitu 19 hodin vše, co mělo být projednáno. Dovolím si upozornit, že jednání schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno. S touto informací končím dnešní jednací den. Příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP