(13.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 211. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 211, přítomno 137, pro 106, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do volebního výboru Janu Černochovou."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 212. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 212, přítomno 137, pro 118, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro bezpečnost Jana Pajera."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 213. Kdo souhlasí s touto volbou? Proti?

Hlasování číslo 213, přítomno 137, pro 83, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro bezpečnost Václava Klučku."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 214. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 214, přítomno 136, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní po dohodě s paní poslankyní Klasnovou budeme hlasovat o volbě do celého výboru pro sociální politiku: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro sociální politiku pány Miroslava Bernáška, Jaromíra Drábka a Václava Koubíka."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 215. Kdo je pro? Proti návrhu?

Hlasování číslo 125, přítomno 135, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Petra Holečka."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 216. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 216, přítomno 136, pro 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro zdravotnictví Ivanu Řápkovou."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 217. Kdo je pro? Proti návrhu?

Hlasování číslo 217, přítomno 136, pro 102, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A opět o celém výboru: "Poslanecká sněmovna volí do výboru pro životní prostředí Petra Holečka a Petra Zgarbu."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 218. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování číslo 218, přítomno 136, pro 124, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní opět o celé stálé komisi: "Poslanecká sněmovna volí do Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Zdeňka Bezecného a Jana Hamáčka."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 219. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 219, přítomno 136, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Stanislava Humla."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 220. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 220, přítomno 135, pro 117, proti 4. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Martina Vacka."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 221. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 221, přítomno 136, pro 74, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Josefa Smýkala."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 222. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování číslo 222, přítomno 136, pro 134, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Václava Koubíka."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 223. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 223, přítomno 136, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do volební komise Jana Bureše."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 224. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 224, přítomno 136, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do volební komise Janu Suchou."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 225. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 225, přítomno 136, pro 81, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně: "Poslanecká sněmovna volí do Stálé delegace do Meziparlamentní unie Jana Kubatu."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 226. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 226, přítomno 136, pro 114, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovolte mi, abych konstatoval, že Poslanecká sněmovna za prvé vzala na vědomí předložené rezignace, za druhé odvolala poslance Radka Johna z mandátového a imunitního výboru, z výboru pro bezpečnost a ze Stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, a konečně za třetí, zvolila členy orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak navrhly poslanecké kluby.

Chtěl bych vás požádat, paní předsedkyně, abyste tento bod ukončila a zahájila další volební bod. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Končím bod 111 a zahajuji bod

135.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Slovo dostává člen volební komise pan poslanec Jan Vidím. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise obdržela jediný návrh, a to od poslaneckého klubu ČSSD, na pana poslance Václava Klučku. Volební řád stanovuje tajnou volbu, k tomu diskuse není možná, tak říká zákon.

Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bych vás poprosil, paní předsedkyně, abyste přerušila tento bod, abychom mohli vstoupit do bodu 137.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušuji bod číslo 135 a zahajuji projednávání bodu

137.
Návrh na volbu vedoucího Stále delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Pana poslance Jana Vidíma prosím o úvod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP