(13.00 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Ve stanovené lhůtě k tomuto bodu obdržela volební komise jediný návrh, a to návrh na pana poslance Jana Kubatu od poslaneckého klubu ODS. I zde volební řád stanoví volbu tajnou, čili k tomu vést rozpravu je nepřípustné.

Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu, prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a přerušuji projednávání bodu č. 137.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy můžeme přistoupit k avizované tajné volbě předsedů stálé komise a stálé delegace. Hlasovací lístky budou vydávány na obvyklém místě do 13.30 hod. Předpokládám, že čtvrt hodiny poté by volební komise mohla vyhlásit výsledky. Čili do 13.30 vydávám hlasovací lístky, můžeme zahájit volbu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě dám slovo poslanci Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil všechny členky a členy klubu ODS, aby co nejrychleji odvolili a shromáždili se na klubu ODS, kde proběhne krátké jednání klubu, tak abychom ve 13.45 mohli být zpátky v jednací místnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže je přestávka, která byla určena pro volbu.

 

(Jednání přerušeno v 13.12 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP