(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Nyní dostane slovo člen volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, jsem tu už nějaký čas a musím se přiznat, že takhle zajímavou rozpravu k bodu změny v orgánech Poslanecké sněmovny jsem ještě nezažil.

Přistoupíme tedy k hlasování, a to v blocích, jak jsem je uvedl. Samozřejmě akceptuji návrh paní poslankyně Klasnové, že budeme hlasovat odděleně, tedy prosím nikoliv po jménech, jak jsme se dohodli, ale budeme hlasovat odděleně o každém navrženém kandidátovi zvlášť.

Nyní bych vás tedy chtěl požádat, vážená paní předsedkyně, abyste dala hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí všechny předložené rezignace. Pochopitelně pokud někdo netrvá na tom, abych je znovu četl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, budeme o tom hlasovat. Jenom ještě před hlasováním dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Josef Šenfeld, ale až od 14 hodin, a pan poslanec Vojtěch Adam dnes od 12 hodin.

 

Takže nyní budeme hlasovat. Člen volební komise, pan poslanec Vidím, řekl o čem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Táži se, kdo je tedy pro toto vzetí rezignace na vědomí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 197 přítomno 156, pro 144, proti nikdo. Toto Sněmovna schválila.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává poslance Radka Johna z mandátového a imunitního výboru."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Žádost o odhlášení. Musím vás všechny odhlásit. Všichni se prosím přihlaste.

 

O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování, které nese pořadové číslo 198. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 198 přítomno 137, pro 73, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává poslance Radka Johna z výboru pro bezpečnost."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 199. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 199 přítomno 140, pro 77, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává poslance Radka Johna ze Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 200. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 200 přítomno 141, pro 76, proti 47. Návrh byl přijat. (Výrazný potlesk poslanců Babáka a Chaloupky.)

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna volí do hospodářského výboru Davida Šeicha."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 201 přítomno 142, pro 109, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do kontrolního výboru Miroslava Bernáška."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 202 přítomno 144, pro 124, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do mandátového a imunitního výboru Janu Suchou."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 203. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 203 přítomno 144, pro 85, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Ještě kontrola hlasování a žádost o odhlášení, takže vás všechny opět odhlašuji. Přihlaste se prosím. Pan kolega Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedkyně, omlouvám se. Bohužel jsem se tedy zdržel hlasování. Na sjetině mám ano, zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o této námitce rozhodneme hlasováním. Má pořadové číslo 204. Zahajuji je a ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Proti námitce?

hlasování pořadové číslo 204 přítomno 137, pro 132, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Ještě znovu odhlášení? Ptám se tedy, jestli někdo žádá odhlášení. Nežádá.

 

Budeme opakovat hlasování o paní poslankyni Janě Suché. Je tomu tak? (Ano.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 205. Ptám se, kdo je pro návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 205 přítomno 137, pro 78, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do organizačního výboru Jana Bauera."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 206. Ptám se, kdo je pro. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 206 přítomno 137, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do organizační výboru Viktora Paggia."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 207. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 207 přítomno 137, pro 75, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do organizační výboru Václava Votavu."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 209 přítomno 137, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do petičního výboru Miroslava Bernáška."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 210. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 210 přítomno 137, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna volí do rozpočtového výboru pana Pavla Drobila." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP