(9.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan kolega Gazdík žádá o pevné zařazení bodu 21, sněmovní tisk 676, bodu 33, sněmovní tisk 821, bodu 79, sněmovní tisk 822, jako dalších po pevně zařazených po bloku třetích čtení. Můžu o tom hlasovat najednou, nebo...? Ne, jednotlivě. (V sále je silný hluk.)

 

Nejprve tedy bod číslo 21, sněmovní tisk 676.

Zahajuji hlasování číslo 186. Kdo je pro toto pevné zařazení? Proti?

Hlasování číslo 186. Přítomno 153, pro 70, proti 52. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý návrh, bod 33, sněmovní tisk 821... pardon, kontrola hlasování.

Pan ministr Chalupa. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Já se velmi omlouvám. Přiznám se vám, že to je poprvé, ještě se mi to nikdy nestalo. Ale křížek zvoucí na sjetině není můj, leč je uveden u mého jména. Prosím o zpochybnění hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže o námitce pana poslance Chalupy rozhodneme v hlasování číslo 187.

Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou? Proti námitce?

Hlasování číslo 187. Přítomno 153, pro 139, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme hlasování o návrhu pana poslance Gazdíka, bod 21, sněmovní tisk 676, po pevně zařazených bodech po třetím čtení.

Zahajuji hlasování číslo 188. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 188. Přítomno 153, pro 77, proti 54. Tentokrát byl návrh přijat.

 

Další návrh pana poslance Gazdíka, bod 33, sněmovní tisk 821, zařazení pevné po již pevně zařazených bodech po třetích čteních.

Zahajuji hlasování číslo 189. Kdo je pro? Proti návrhu?

Hlasování číslo 189. Přítomno 154, pro 76, proti 34. Návrh přijat nebyl.

 

Další návrh, bod 79, sněmovní tisk 822. Je to další návrh pana poslance Gazdíka zařadit po již pevně zařazených bodech po třetích čteních.

Zahájila jsem hlasování číslo 190. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 190. Přítomno 153, pro 77, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jan Husák - požádám ho také, aby upřesnil svůj návrh, protože žádá, aby byl bod 23, sněmovní tisk 712, zařazen dnes za již pevně zařazené body. A teď se vás zeptám - po třetích čteních?

 

Poslanec Jan Husák: Ano, je to tak, po třetích čteních, abychom dodrželi zásadu, která zde byla dohodnuta.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o tomto návrhu rozhodneme.

Zahajuji hlasování číslo 191. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 191. Přítomno 153, pro 87, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Anna Putnová žádá zařazení bodu 17, sněmovní tisk 634. A také se paní poslankyně zeptám, aby nám upřesnila svůj návrh.

 

Poslankyně Anna Putnová: Budu respektovat pátek jako den, kdy jsou třetí čtení. Takže prosím o zařazení po bloku třetích čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Po pevných bodech, po třetích čteních.

Zahajuji hlasování číslo 192. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 192. Přítomno 154, pro 126, proti 5. Návrh jsme přijali.

 

Pan poslanec Ivan Ohlídal žádá o předřazení sněmovního tisku 624. Pan poslanec Ohlídal nám upřesní.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Paní předsedkyně, tohle je třetí čtení, takže by měl patřit tento bod do bloku třetích čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP