(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat. Je před námi hlasování o řadě návrhů. Ještě pan kolega Stanjura a já potom ještě musím přečíst omluvy, na to jsem zapomněla. Pan kolega Stanjura ale teď dostane slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl modifikovat svůj návrh na pevné zařazení těch dvou bodů. Já jsem se domníval, že to bude až po bloku třetích čtení, ale protože jsem to neřekl, tak bych chtěl, ať je to až po bloku třetích čtení. A stejně tak bych poprosil pana předsedu Gazdíka, aby pokud možno modifikoval svůj návrh. Máme tady sedm nebo šest třetích čtení, a pokud předřadíme prvá čtení, jak on to navrhl, tak se k těm třetím čtením vůbec nedostaneme.

Já dávám svůj návrh na ty dva body 44 a návrh vrácený Senátem po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, tedy budeme o tom hlasovat. Ještě potom se připravte, každého z vás se budu ptát, protože máme pevně zařazený bod volby a budu potřebovat, jestli vy chcete ty vaše body před volbami, nebo po volbách. Tam není přesně řečeno, v kolik hodin. Po volbách, dobře. Po třetích čteních a po volbách.

Pan kolega Gazdík ještě k tomu něco chtěl upřesnit? Pan kolega Gazdík, prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za ten návrh. Po dohodě s ministrem financí se pokusím upravit a zkrátit svůj návrh. Takže prosím, aby tam byly zařazeny jenom tři body, předřazeny, tak jak jsem navrhoval z těch šesti, a to sněmovní tisk číslo 822, sněmovní tisk 821 a sněmovní tisk číslo 676. 822, 821 a 676.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže bod 21, sněmovní tisk 676, bod 33, sněmovní tisk 821, a bod 79 sněmovní tisk 822. O tyto body žádáte a po třetích čteních a po volbách - nebo jak zní přesně váš návrh?

 

Poslanec Petr Gazdík: Po pevně zařazených bodech. Po třetích čteních, pardon.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Po třetích čteních. A ještě musím vědět, jestli po volbách, nebo před volbami.

 

Poslanec Petr Gazdík: Prosím, volby jsou před třetími čteními. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže po třetích čteních, už tomu rozumím. To byl pan kolega Gazdík. To byly snad všechny úpravy k pořadu schůze.

Dámy a pánové, ještě musím přečíst omluvy. Z dnešního jednání se omlouvají pan poslanec Pavel Antonín, Jan Bauer, Jiří Besser, Zdeněk Bezecný, Vlasta Bohdalová, Petr Braný, Michal Doktor, Jana Drastichová, Martin Gregora, Pavel Hojda, Ladislav Jirků, Rom Kostřica, Vít Němeček, Viktor Paggio, Marie Rusová, Adam Rykala, Pavel Staněk, Miroslava Strnadlová, Jana Suchá, Ladislav Šincl, Milan Šťovíček, Ivana Weberová, Jaroslava Wenigerová - ale tu tady vidím, takže asi omluva paní poslankyně Wenigerové neplatí. Paní poslankyně Wenigerová se dnes neomlouvá. Dobře. Dále pan kolega Pavel Svoboda se omlouvá. Z členů vlády Alena Hanáková, Kamil Jankovský, Martin Kuba, Jan Kubice, Karolína Peake a to je všechno k omluvám.

Pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 8.

Budeme tedy teď hlasovat. První návrh, o kterém jsem vás informovala, je žádost pana poslance Pavola Lukši na zařazení nového bodu do programu schůze, sněmovní tisk 785, třetí čtení. Chce, aby tento bod byl zařazen již dnes před volební body. Pavol Lukša. Prosím pana poslance Lukšu, aby nám řekl přesně, jak má ten návrh vypadat. Prosím.

 

Poslanec Pavol Lukša: Dobře, je pátek, každý den by se měl udělat nějaký dobrý skutek, tak to bude jako první bod v bloku třetích čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová První bod z bloku třetích čtení. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 182. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Pavola Lukši, aby sněmovní tisk 785 byl zařazen po volbách jako první v bloku třetích čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 182 přítomno 152, pro 141, proti 4. Tento návrh jsme přijali.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Zbyňka Stanjury, aby dnes po bloku třetích čtení se projednaly body 44, je to sněmovní tisk 777.

Zahajuji hlasování číslo 183. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 183 přítomno 152, pro 87, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Dále navrhuje pan kolega Stanjura, aby byl sněmovní tisk 689/3 - to je ta vrácenka Senátu - projednán dnes po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování číslo 184. Kdo je pro tento návrh? Proti?

V hlasování číslo 184 přítomno 153, pro 124, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanjura navrhuje vyřazení bodu 112, volba prezidenta NKÚ.

Zahajuji hlasování číslo 185. Kdo souhlasí s vyřazením tohoto bodu z pořadu schůze? Kdo je proti?

V hlasování číslo 185 přítomno 153, pro 94, proti 38. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP