Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. července 2012 v 10.00 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý jednací den přerušené 42. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, a sděluji vám, že o náhradní kartu požádali pan poslanec Miroslav Váňa - náhradní karta číslo 26, pan poslanec Hamáček - náhradní karta číslo 50, pan kolega Chalupa - náhradní karta číslo 38, pan poslanec Adam - náhradní karta číslo 32. To byly zatím náhradní karty, které mi byly oznámeny.

A nyní k omluvám. Z dnešního jednání se omlouvají z poslanců: Pavel Bém - osobní důvody, Jiří Besser - až odpoledne ze zdravotních důvodů, Jan Bureš - osobní důvody, Václav Cempírek - osobní důvody, Pavel Dobeš - osobní důvody, Václav Horáček - rodinné důvody, Pavol Lukša - rodinné důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Josef Novotný - osobní důvody, Jiří Paroubek - osobní důvody, Petr Skokan - osobní důvody, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Jaroslav Škárka - neuvádí důvod, Jiří Šlégr - osobní důvody a David Vodrážka - osobní důvody. Z členů vlády se omlouvají pan ministr Jankovský - pracovní důvody, pan ministr Kubice z dopoledního jednání a pan ministr Karel Schwarzenberg - pracovní důvody. To jsou omluvy.

Dnes tedy máme před sebou body 3 a 4 schváleného pořadu schůze. Jedná se o návrhy zákonů ve třetím čtení. Byly splněny zákonné lhůty. Jsou to sněmovní tisky 692 a 693. Takže prvním bodem, který budeme projednávat... Pan kolega Koníček. Prosím. Prosím o klid!

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já dávám ještě v termínu 30 minut od zahájení dnešního jednání návrh na vyřazení bodů 3 a 4 z této schůze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o tomto procedurálním návrhu rozhodneme. Já se ještě zeptám, jestli jsou nějaké další návrhy k pořadu schůze. Pokud nejsou, tak přivolávám naše kolegy. (Námitky v pravé části sálu.) Pan kolega Stanjura? (Neformální porada s legislativou.)

Pane poslanče Koníčku, nyní diskutujeme tady ještě se zástupci legislativy váš návrh, kdy vás musím upozornit, že jsme v mimořádné schůzi, kdy tento návrh po debatě i se zástupci legislativy je nehlasovatelný. Samozřejmě, že vám jenom připomenu, že se jedná o mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Pokud tohle tedy přijímáte, toto vysvětlení, tak zahájím projednávání bodu číslo

3.
Vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření
/sněmovní tisk 692/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zasedli ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodajka rozpočtového výboru. Tou je paní poslankyně Helena Langšádlová. Obdrželi jsme sněmovní tisk 692/2. Ten obsahuje návrh na zamítnutí.

Nyní tedy otevírám rozpravu ve třetím čtení. Prosím tedy ještě jednou o klid ve sněmovně! Oznamuji, že otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování o návrhu zákona. Slovo dostane paní zpravodajka.

Pan kolega Hašek má náhradní kartu číslo 31.

Slovo dostane paní zpravodajka, paní poslankyně Helena Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout hlasovací proceduru ke sněmovnímu tisku číslo 692. Zazněl zde návrh kolegy Miroslava Opálky na zamítnutí, takže bychom nejdříve hlasovali o tomto návrhu. Pokud tento návrh nebude přijat, a vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru ani ve druhém čtení dne 13. července 2012, navrhuji dále hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je myslím všem jasné, jak budeme dále postupovat. Ještě oznámím, že paní poslankyně Horníková má náhradní kartu číslo 9.

Jsou před námi nyní v tuto chvíli dvě hlasování. První hlasování je návrh na zamítnutí, druhý návrh je o zákonu jako o celku. Já doufám, že už se do sněmovny dostavili všichni poslanci, kteří se chtějí zúčastnit hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování číslo 3. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 3 přítomno 173, pro 79, proti 91. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pojistném na důchodové spoření podle sněmovního tisku 692."

Zahajuji hlasování číslo 4. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 173, pro 92, proti 78. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ale ještě proběhne kontrola hlasování, takže vás prosím o trpělivost... Zeptám se, zda je nějaká námitka. Ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano, tak se omlouvám. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 5. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti námitce?

V hlasování číslo 5 přítomno 175, pro 170, proti 2. Námitka byla přijata. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP