(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Opakujeme tedy hlasování o celém návrhu zákona.

Zahajuji hlasování číslo 6. Ptám se, kdo souhlasí s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. Kdo je proti tomuto návrhu.

Hlasování číslo 6, přítomno 175, pro 94, proti 79. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tolik tedy vše, co bylo možno projednat v rámci bodu 3. Končím toto projednávání a zahajuji projednávání bodu

4.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
/sněmovní tisk 693/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstává ministr financí Miroslav Kalousek, také zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Helena Langšádlová. Obdrželi jste sněmovní tisk 693/2. Obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není žádná přihláška, rozpravu končím. Slovo má paní zpravodajka. (Šum v sále.)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s hlasovací procedurou k sněmovnímu tisku číslo 693. Nejdříve navrhuji hlasovat o návrhu na zamítnutí, který navrhl kolega Miroslav Opálka stejně jako u sněmovního tisku 692.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid!

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pokud návrh nebude přijat, tak dále navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru číslo 310 z 33. schůze konané 4. července 2012. Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Na konec tedy navrhuji hlasovat o vládním návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento návrh. Zeptám se, zda proti němu má někdo nějakou námitku. Pokud ne, budeme takto postupovat.

 

Je před námi první hlasování a tím je návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Zahajuji hlasování číslo 7. Táži se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přítomno 178, pro 78, proti 96. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, tak jak je obsažen v usnesení tohoto výboru číslo 310.

Zahajuji hlasování číslo -

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já s tímto návrhem souhlasím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, omlouvám se. Toto hlasování je zmatečné, zapomněla jsem na stanoviska. Takže se teď zeptám na stanoviska. Pan ministr souhlasí. Paní zpravodajka? (Zpravodajka: Souhlas.) Souhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 9 a ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 9, přítomno 179, pro 102, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, podle sněmovního tisku 693, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 10. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 10, přítomno 179, pro 101, proti 76. S návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím jsme, dámy a pánové, vyčerpali... Pardon, ještě bude kontrola hlasování...

Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale dovoluji si zpochybnit hlasování. Ač jsem hlasoval ne, tak na sjetině mám ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Rozhodneme o námitce v hlasování číslo 11. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Proti námitce?

Hlasování číslo 11, přítomno 179, pro 152, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o celém návrhu zákona. Pan kolega Smýkal se hlásí? Nehlásí.

Zahajuji hlasování číslo 12. Táži se, kdo je pro přijetí zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přítomno 179, pro 98, proti 79. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ještě pan kolega Foldyna? Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobrý den, jenom pro stenozáznam. Já jsem při hlasování číslo 9 hlasoval ne... hlasoval ano... resp. přehodil jsem to. Promiňte. (Smích v sále.) Je to přesně obráceně, jak je to na té sjetině. (Smích.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to informace pro stenozáznam, takto ji bereme.

A já konstatuji, že byl vyčerpán pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny, a tuto schůzi končím. Děkuji vám všem za účast na ní. Sejdeme se odpoledne ve 14.30 hodin, kdy bude zahájena 43. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila v 10.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP