(14.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 693/1. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím ještě jednou, paní poslankyně, o vaši zpravodajskou zprávu.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové. I tento tisk projednal rozpočtový výbor na svém jednání 4. července 2012 a přijal usnesení označené jako tisk č. 693/1, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválení vládního návrhu zákona ve znění pozměňujících návrhů. Tyto pozměňující návrhy realizují nezbytné legislativní a věcné úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, bylo by nelogické, když tyto dva tisky k sobě patří a souvisí spolu, abych nedal návrh na zamítnutí i tohoto druhého tisku.

Chtěl bych jenom upozornit, abyste se zaměřili jak na samotné návrhy zákonů, tak na usnesení z výboru, protože ukazuje, jak pečlivě byly přijaty původní předlohy touto Sněmovnou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a ptám se na případnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím a končím druhé čtení tohoto návrhu vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a děkuji též paní zpravodajce.

To bylo vše, co jsme v rámci této 42. schůze mohli, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednat, proto přerušuji tuto 42. schůzi Poslanecké sněmovny a po desetiminutové přestávce, takže ve 14.20, bychom se vrátili do schůze 41. Ještě pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. S ohledem na to, abych neplýtval čas ctěné Poslanecké sněmovny, si dovolím požádat o pauzu v délce 50 minut od začátku té schůze, která bude navazovat. Tedy Sněmovna by začínala v podstatě za 60 minut od této chvíle. Žádám zároveň všechny členy poslaneckého klubu sociální demokracie, aby se v této podle mého názoru vážné situaci mohl klub poradit o tom, jak dál, jak reagovat mimo jiné na výroky pana ministra Kalouska i rozhodnutí výboru pro bezpečnost, a shromáždil se ve svých stálých prostorách ve Sněmovní č. 1, a to ihned. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová 42. schůzi Sněmovny jsem přerušila. 41. schůze Sněmovny bude pokračovat v 15.15 hodin.

 

(Schůze přerušena v 14.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP