(14.20 hodin)
(pokračuje Váňa)

Takže si dovolím navrhnout nový bod jako první bod této schůze, a to informaci ministra dopravy o stavu zavádění registru vozidel a odpovědnosti za jeho nefunkčnost.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A navrhujete to, pane poslanče, dnes jako první bod?

Ano, děkuji vám. Ještě seznámím Sněmovnu, což jsem měla udělat před žádostmi z pléna, s tím, čím se zabývalo dnešní grémium. Tedy dva návrhy z grémia, o kterých budeme hlasovat. Nejprve žádost předsedy zahraničního výboru Davida Vodrážky, který požádal o vyřazení bodů 10 až 15, jsou to body z bloku smluv ve druhém čtení, z programu této schůze. Důvodem je to, že zahraniční výbor zatím tyto smlouvy neprojednal. Druhý závěr nebo návrh grémia je, aby bod 23 návrhu pořadu schůze, trestní stíhání, byl zařazen pevně, a to na středu 11. července jako první bod odpoledne. To jsou návrhy z grémia.

Svůj návrh přednesl již pan poslanec Roman Váňa, nyní paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych navrhla zařadit na pořad této schůze jako třetí bod druhých čtení tisk č. 351 - novela Ústavy k rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. A dále bych ráda zažádala o zkrácení lhůty o 48 hodin.

Dále mi dovolte se omluvit vám, paní předsedkyně, že je to návrh nad rámec dohody na grémiu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tisk 351? Ano, mám poznamenáno.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh na dodatečné zařazení sněmovních tisků číslo 724, což je novela zákona o sociálních službách, první čtení, tisku číslo 733, novela zákona o DPH, tisku číslo 734, novely zákona o spotřebních daních, a tisku 736, novely zákona o doplňkovém penzijním připojištění, a to prosím na konec bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou to tisky 733, 734 a 736 na konec bloku prvních čtení... (Posl. Gazdík: Ano, děkuji.) Děkuji.

Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, mám dva návrhy. Nejprve bych chtěl navrhnout zařadit nový bod, sněmovní tisk 686, prvé čtení, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, a to na konec bloku prvních čtení.

A dále mi dovolte navrhnout, abychom na této schůzi vyčlenili každý jednací den dobu od 9 do 21 hodin pro projednávání zákonů ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano a prosím o další návrhy. Paní předsedkyně Klasnová, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem kvitovala s potěšením, že paní vicepremiérka pro boj s korupcí zařadila tisk číslo 351, nebo navrhla, aby tento tisk byl zařazen na pořad dnešní schůze. Jedná se o změnu Ústavy České republiky, o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Já bych ale poprosila ještě o zařazení také tisku 352, což je změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Pokud bychom neměli tento druhý tisk zařazený na pořad této schůze, pak by nám schválení změny Ústavy nebylo nic platné. Takže prosím, aby byl zařazen tento tisk, tedy tisk 352, a aby byl zařazen hned za tisk 351, tedy hned za tisk, pokud se schválí tato změna Ústavy, tak za tisk 351.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím o další návrhy směrem k pořadu schůze. Nejsou-li žádné, budeme hlasovat o těch, které zazněly.

 

Nejprve tedy požádám Sněmovnu o souhlas s tím, že by na základě jednání dnešního grémia bylo vyhověno žádosti předsedy zahraničního výboru a byly vypuštěny z pořadu schůze body 10 až 15, což jsou smlouvy ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vypuštění bodů 10 až 15, mezinárodních smluv ve druhém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 2 přítomno 176, pro 170, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Dále je zde návrh na zařazení bodu 23, a to pevně na zítřek, středu 11. července jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 3. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení bodu 23. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 3 přítomno 177, pro 175, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Roman Váňa žádá, aby dnešním prvním bodem byl bod s názvem Informace ministra dopravy o stavu zavádění registru vozidel a odpovědnosti za jeho nefunkčnost.

Zahajuji hlasování číslo 4. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento nový bod byl zařazen do pořadu schůze, a to jako první bod našeho dnešního jednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 178, pro 85, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

Paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake žádá o zařazení tisku 351 do pořadu schůze, a to jako třetí bod v rámci druhých čtení.

Zahajuji hlasování číslo 5. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Proti návrhu?

V hlasování číslo 5 přítomno 178, pro 163, proti 4. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP