Začátek schůze Poslanecké sněmovny
10. července 2012 ve 14.15 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

(Na žádost klubu ODS byl začátek schůze přesunut na 14.15 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás na ní přivítala a oznámila vám, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 41. schůze 28. června a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 29. června tohoto roku.

Nejprve vás všechny požádám, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Náhradní kartu číslo 29 má pan poslanec Jan Farský.

 

Nyní bych přistoupila k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše jako ověřovatele a paní poslankyni Lenku Kohoutovou jako ověřovatelku této schůze. Ptám se, zda je nějaký jiný návrh na ověřovatele.

Není-li, zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby pan poslanec Jiří Dolejš a paní poslankyně Lenka Kohoutová byli ověřovateli 41. schůze Sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 1, přítomno 161, pro 144, proti 1, návrh byl přijat.

 

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: pan poslanec Pavel Bém - osobní důvody, Jiří Besser - zdravotní důvody, Jan Florián - osobní důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Pavol Lukša - rodinné důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Josef Novotný st. - osobní důvody, Anna Putnová - zahraniční cesta, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Jaroslava Wenigerová - osobní důvody, Cyril Zapletal - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Tomáš Chalupa - zahraniční cesta, taktéž pan ministr Kamil Jankovský. Pan ministr Jan Kubice se omlouvá z pracovních důvodů. To byly omluvy, které mi byl doručeny.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze. Zopakuji pouze, že návrh pořadu je uveden na pozvánce.

Mám zde dvě přihlášky k pořadu schůze. Nejprve dostává slovo pan poslanec Roman Váňa, poté paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Pan poslanec Roman Váňa, prosím, k pořadu schůze.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, když dovolíte, navrhl bych zařazení nového bodu na jednání dnešní schůze, a to jako prvního bodu dnešního jednání. I když z pohledu na to, co vše budeme na této schůzi projednávat, se tento problém může zdát jako menší v řádu jenom desítek milionů korun, zhruba padesáti milionů korun, které byly, zdá se, nepříliš dobře vynaloženy na zavedení nového registru vozidel, myslím si, že současný stav, kdy jeden z těchto základních registrů, registr vozidel, je nefunkční, kdy v současné době, kdy se na jedné straně bavíme o kybernetické bezpečnosti, o tom, jak je možné očekávat útoky hackerů na infrastrukturu státu, a na druhé straně jsme svědky, že základní infrastruktura je ohrožována státem samotným, přímo ministerstvy, v tomto případě, zdá se, Ministerstvem dopravy, které zcela nekompetentně, nepřipraveně, neodzkoušeně nechalo spustit novou aplikaci, registr vozidel - i když je to marginální zdánlivě, za padesát milionů, týká se to milionů obyvatel této země, kteří v současné době nemohou uplatňovat svá vlastnická práva, nemohou převádět vlastnictví vozidel, nemohou je evidovat, nemohou si koupit nový vůz, dát mu poznávací značky a vyjet na dovolenou do zahraničí. Prostě v tuto chvíli stát v této oblasti nefunguje. Nefunguje tak, jak má.

Na jedné straně obyvatelé, kteří jsou na registrech, na úřadech pověřených obcí, v podstatě smířeni s tím, že to zase nefunguje, že je to ani nepřekvapí, ani nás to už nepřekvapuje, protože jsme v nedávné době byli svědky podobného kolapsu na úřadech práce, kde se spouštěly systémy, které nefungovaly, které nebyly ještě ani dovymyšleny, natož naprogramovány, jsme opět několik měsíců poté svědky stejné situace: nepřipravená, naprosto neodzkoušená aplikace, která se, světe div se, po pár minutách svého provozu zhroutila a dodnes nefunguje. Není možné vystavovat technické průkazy, ani malé, ani velké, byla přesypána data ze starého systému do nového, ale ejhle, nějak se to tam sesypalo, takže už údaje u jednotlivých vozidel nesedí a je otázka, kdo a kdy je kde dohledá. Je to problém, který je typický pro současné změny ve státní správě, je typický pro řízení ministerstev současnou vládou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP