(9.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme tedy opakovat hlasování o zařazení nového bodu, tak jak jej uvedl pan poslanec Michal Doktor.

Zahajuji hlasování číslo 190. Kdo tedy souhlasí se zařazením tohoto nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190, přítomno 140, pro 69, proti 40, návrh přijat nebyl. (Potlesk části poslanců.)

 

Pan poslanec Vojtěch Filip, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, mám jediný vzkaz. Ti, kteří se bojí o tomto bodu jednat, páchají velký zločin na majetku České republiky, a mohl bych jim vzkázat prosté: styďte se! Protože jestli něco má být podrobeno této parlamentní debatě, tak je to to, co navrhoval pan kolega Doktor. Nezlobte se na mě.

Jestliže byl třikrát pokus o zničení národního podniku Budvar a shození jeho ceny, tak první dva byly neúspěšné. První pokus byl neúspěšný proto, že pana Chvalovského zavřeli, když se to pokusil udělat poprvé a nestačil to udělat. Druhý pokus, který se nevydařil, byl jasně dán tím, že v té době už byla taková situace, že to nešlo. Teď jste pustili třetí pokus, zničení tohoto podniku, nikoli jeho pouhou privatizaci. Protože za to, kdybyste to prodávali teď, byste museli být trestně stíháni proto, že nehospodaříte s majetkem státu řádně. To je realita.

A vyprošuji si pokřikování kolegů o tom, jestli někomu vyhrožujeme. Já jen podotýkám, ten, kdo hlasoval proti zařazení tohoto bodu, se podílí na tom, že tento stát přijde o velký majetek, o velké hodnoty, a vám na nich asi nezáleží. Styďte se! (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Tejc, poté pan poslanec Kováčik. Pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já se přiznám, že si nejsem jist, jestli vůbec to hlasování, které proběhlo, bylo podle zákona o jednacím řádu v pořádku, protože pan poslanec Bárta, který zpochybňoval to hlasování, jej řádně nezdůvodnil. To je jedna věc, s tím se Sněmovna vypořádala hlasováním, to bych mu snad i prominul. Ale hlasoval dvakrát ne, takže pokud poprvé zpochybnil hlasování, protože neodpovídalo jeho vůli, a podruhé hlasoval úplně stejně, pak se domnívám, že úplně v pořádku to není. (Potlesk a křik zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Kováčik, poté paní místopředsedkyně Klasnová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedkyně, vážené vládo, kolegyně a kolegové, přeji dobrý den.

Domnívám se, že pokud pan kolega Doktor tady sdělil Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím i veřejnosti tak závažné skutečnosti, že by prostě parlamentní debata na toto téma proběhnout měla. Ukazuje se, že soudržnost vládní koalice jde i přes takové věci, které hraničí s pochybnostmi vůbec o slušném a čestném jednání, přes takové věci, které by dříve nebo později mohly, podle sdělení pana kolegy Doktora se tak domnívám, anebo třeba také nemusely vyústit i v jednání v úplně jiných síních, než je síň sněmovní. Přesto jste v druhém hlasování hlasovali tak, že parlamentní debata připuštěna nebude.

Já se ptám, jestli je to podle zásady ruka ruku myje, nebo jestli brácha bráchu kryje, nebo podle jakého principu vlastně tady naplňujeme svůj poslanecký mandát, svůj poslanecký slib, to, s čím jsme šli do voleb. Vzpamatujme se! Jestli tady vzniká nová kauza, tak by měla být v zárodku potlačena. Jestli jsou sdělení pana kolegy Doktora jenom domněnky, potom přece nemůžete mít žádný strach. Pan ministr by to v pořádku a řádně vysvětlil, mohli jsme být za půl hodiny hotovi a mohli jsme jet v klidu někdy kolem půl třetí nebo třetí hodiny do svých domovů.

Ve mně a zcela určitě i ve veřejnosti po tomto hlasování zůstává podivná pachuť. A věřte, prestiž Poslanecké sněmovny, prestiž poslaneckého mandátu to hlasování určitě nezvedlo. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní místopředsedkyně Klasnová.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem v hlasování hlasovala pro zařazení tohoto bodu, nicméně demokraticky tato Sněmovna rozhodla, že se o tomto bodu jednat nebude.

Jen bych připomněla kolegům, kteří jsou tady jistě mnohem déle než já, že parlamentní diskusi lze jistě vést i na jiné úrovni a v jiných orgánech, než je zde, na plénu Poslanecké sněmovny. A možná bych vřele doporučovala třeba kolegům ze zemědělského výboru nebo hospodářského výboru, aby tam tuto otázku otevřeli, pana ministra si tam přece můžou pozvat a můžete rovnou diskutovat i třeba problematiku Lesů ČR. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Michal Doktor. Není rozprava, ale mám avizováno, že se hlásí s jiným návrhem.

 

Poslanec Michal Doktor: Formálně totiž nemám jinou možnost jako nezařazený poslanec, neb nedisponuji žádným právem přednostního hlasu jako paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Nemám jinou možnost, než navrhnout jiný bod, a vzhledem k tomu, že čas je odpovídající, navrhuji tedy nový bod Zpráva, informace ministra zemědělství Petra Bendla k možnosti ohrožení tržní ceny podniku Budějovický Budvar, n. p., činností kontrolní skupiny, kterou vyslal jako ministr zemědělství k vykonání kontroly podle zákona o finanční kontrole veřejné správy, přestože je touto činností pověřena skupina soukromých osob majících vztah k třetím osobám.

A dovolte, abych vás ujistil, že vše, co jsem uvedl jako zdůvodnění k předešlému hlasovanému bodu, je dohledatelné ve veřejných zdrojích. To nejsou spekulace Michala Doktora. Pokud vezmete vše, co jsem zde uvedl, za jednu jedinou hodinu pomocí internetu - bůh ochraňuj svobodný internet a nemožnost cenzurovat informace na něm uvedené! -, zjistíte z prohlášení ministra zemědělství srovnáním časové osy a jeho tiskových výstupů v uplynulých týdnech, na základě srovnání tiskových prohlášení tiskového mluvčí Ministerstva zemědělství a jiných skutečností uvedených v médiích v minulém období, že vše, co jsem zde uvedl, je dohledatelné, doložitelné a že je pravda.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že budu hlasovat i pro zařazení v bodu, který teď specifikoval pan kolega Doktor. Pokud tento návrh neprojde, doručím vám, paní předsedkyně, listinu s podpisy, které vyžaduje § 48 zákona o jednacím řádu, a požaduji zřízení vyšetřovací komise k otázce hodnoty a případné privatizace, resp. neprivatizace národního podniku Budvar. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Nyní tedy k návrhu pana poslance Doktora. Slyšeli jsme návrh bodu, jak by měl znít, i zdůvodnění.

Zahajuji hlasování číslo 191. Ptám se, kdo je pro, zařadit tento nový bod do schůze naší Sněmovny. Myslím, že 12. hodina zůstává, pane poslanče Doktore? 12. hodina zůstává. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191, přítomno 139, pro 65 proti 25, návrh přijat nebyl.

 

To byly návrhy, které zazněly v úvodu dnešního jednání. My se budeme věnovat prvnímu schválenému bodu

68.
Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Slovo má pan poslanec Petr Tluchoř, předseda volební komise. Prosím, abyste zopakoval kandidáty, a prosím, zopakujte také, jak má být upraven volební lístek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP