(9.30 hodin)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nebudu to tak detailně opakovat, nicméně máme dva kandidáty, Karla Flosse a Prokopa Tomka. Je to druhé kolo.

Prosím vás o velkou pozornost při vyplňování hlasovacího lístku. Znovu zopakuji pouze obecný postup. Souhlas s navrženým kandidátem vyjádříte zakroužkováním čísla před jeho jménem. Je nutné u druhého jména udělat křížek. To jsou takové ty dvě čárky napříč sobě přes to druhé číslo. Bez toho je hlasovací lístek neplatný. Moc vás prosím o velkou pozornost, abychom odešli z této schůze se zvoleným druhým členem Etické komise.

Prosím, lístky budou vydávány ihned po dobu deseti minut, poté se můžeme po sčítání hlasů odebrat zpět do sálu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže teď je 9.30 hodin, do 9.40. Deset minut jste říkal, pane kolego, že stačí? Deset minut budou vydávány od této chvíle hlasovací lístky, potom bude Poslanecká sněmovna pokračovat ve svém jednání. To znamená po volbě se prosím okamžitě vraťte do jednacího sálu. V 9.40 pokračujeme v našem jednání.

 

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP