(9.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

A nyní dovolte, dámy a pánové, abych vám předložil krátké zdůvodnění. A jsem rád, že se v průběhu mého vystoupení baví zejména členové Věcí veřejných.

Většina z vás je ve svých úvahách - většina z nás je ve svých úvahách a hodnocení v dané věci ovlivněna tvrzeními, která médiím poskytl tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, co hůře, sám ministr zemědělství Petr Bendl. Zatímco já jako bývalý člen dozorčí rady Budějovického Budvaru, n. p., jsem vázán mlčenlivostí upravenou zákonem, tedy včetně dovozených postihů za její porušení, pan ministr zemědělství ničím podobným svázán není. Informace jím uváděné v médiích systematicky poškozují dobré jméno podniku Budějovický Budvar, n. p., a dovolím si tvrdit zcela autoritativně a odpovědně, že není pravdou, že v podniku neproběhla od roku 2003 žádná kontrola. Není pravdou, že zřizovatel, tedy Ministerstvo zemědělství, se nespolupodílí, nekontroluje a nerozhoduje v plánování a realizaci investic, marketingového plánu, hospodářského plánu včetně stanovení plánovaného zisku, a není pravda, že Ministerstvo zemědělství nemá přehled o finančních zdrojích podniku, jejich struktuře a nakládání s nimi.

Stejně tak si většina z vás, dámy a pánové, myslí, že pan ministr zemědělství poslal do státního podniku státní kontrolu. Opakuji slovo státní kontrolu - a zdůrazňuji, že kontrolu v Budějovickém Budvaru, n. p., provádí soukromá firma, nikoliv státní zaměstnanci, soukromá firma. Soukromá firma, jejíž jméno zní HZ Consult. Ta firma HZ Consult, která je spoluvlastníkem společnosti Bene Factum. Zvoní vám v uších, kolegové z Věcí veřejných? Neuplynul ani jeden jediný rok a firma, která byla ve spojení s vaším poslancem Michalem Babákem, je nyní spojována s Budějovickým Budvarem.

Cituji z prohlášení Jana Žáčka, tiskového mluvčí Ministerstva zemědělství, zveřejněného dne 8. 12. 2012 na stránkách Čtu si info. Přímá citace: Budvar kontroluje společnost HZ Consult, která auditovala Občanskou demokratickou stranu. Kontrolu Budějovického Budvaru a státního podniku Povodí Labe pro Ministerstvo zemědělství provádí společnost HZ Consult, která s úřadem dlouhodobě spolupracuje, uvedl mluvčí Jan Žáček.

A aby si náhodou sociální demokraté nemysleli, že budou v tuto chvíli ušetřeni, a poklesla tak třeba jejich morálka, připomenu, že stejná firma zajišťovala činnosti i pro sociální demokracii. Členové ODS by mohli právem vyčítat a mít pocit mé podjatosti, kdybych takovou informaci opomenul.

Tak tedy, dámy a pánové, v kontrolní skupině vyslané panem ministrem zemědělství nebyl - opakuji slovo nebyl - do včerejšího dne ani jeden jediný zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Ani jeden jediný zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Státní kontrolu podle zákona o finanční kontrole tak vykonávají v Budějovickém Budvaru, n. p., osoby, mající vztah možná pracovněprávní, možná jen smluvní k třetí osobě. Vám se zdá taková věc normální? Mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě. A pro analogii, pro to, abyste si dokázali představit rizika, která tady spočívají, použiji jiný příměr. Představte si prosím, že do vašich firem, k vám domů napochodují lidé vybaveni petitem státní kontroly, avšak zaměstnanci soukromé společnosti. Představte si, že vám vaše daně s razítkem finanční kontroly, odpusťte slovo berňáku, přijdou zkontrolovat soukromé osoby, neřkuli potenciální vaše konkurence. Je takový stav normální?

Na základě výše uvedených skutečností a na základě skutečnosti, že teprve na základě včerejšího jednání pana ředitele Budějovického Budvaru, n. p., a ministra zemědělství byl do kontrolní skupiny doplněn jeden jediný pracovník Ministerstva zemědělství, avšak vedoucí skupiny, kontrolní skupiny je nadále soukromá osoba dr. Tomáš Jindra, předkládám tento návrh, který podrobíte svému hlasování a svému rozhodnutí.

Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti z titulu, který jsem již uvedl, prohlašuji na svou čest a odpovědnost, že žádná - opakuji žádná - kvalifikovaná zjištění kontrolní skupiny se nemohou dotknout mne a mých povinností jako člena dozorčí rady, které jsem vykonával a plnil si v souladu se zákony této země.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám za pozornost. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí k programu návrhu pořadu schůze. Nehlásí se nikdo.

Máme zde dva návrhy na změnu pořadu schůze. První je pan poslanec Petr Tluchoř, abychom dnes jako první bod uskutečnili druhé kolo voleb, Návrhu na volbu člena Etické komise České republiky. To bude první návrh, o němž budeme hlasovat. Přivolávám naše kolegy.

Zopakuji, že druhým návrhem je návrh pana poslance Doktora. Vidím, že ještě chce upřesnit svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Jen si myslím, že vzhledem k naléhavosti a výčtu těch informací, o které jsem požádal ve zprávě pana ministra zemědělství, není možné, aby případným rozhodnutím Poslanecká sněmovna pana ministra zaskakovala. To by bylo jistě nesportovní od vás a případně to ovlivnilo rozhodnutí. Prosím zařazení tohoto bodu na pevný čas, to je dnes 12.00 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za toto upřesnění.

 

Nejprve tedy hlasování o návrhu pana poslance Petra Tluchoře, to znamená první bod volby.

Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 187 přítomno 140, pro 114, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Michal Doktor zařazení nového bodu Informace ministra zemědělství ke kontrole zahájené v Budějovickém Budvaru, n. p., a to na dnes 12.00 hodin.

Zahajuji hlasování číslo 188. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 188 přítomno 138, pro 78, proti 28. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, omlouvám se, ale špatně jsem hlasoval. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je zde námitka proti předchozímu hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 189 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti předchozímu hlasování. Hlasujeme o námitce. Kdo je proti námitce?

V hlasování číslo 189 přítomno 142, pro 83, proti 33. Námitka byla přijata. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP