Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. února 2012 v 9.01 hodin
Přítomno: 150 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré dopoledne, dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás.

Prosím, abyste se zaregistrovali vašimi identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní.

Nyní k omluvám. Z poslanců se omlouvají: Michalík Alfréd, Rykala Adam, Šincl Ladislav a Lubomír Zaorálek z důvodu pohřbu pana poslance Jalowiczora, dále Lenka Andrýsová - pracovní důvody, Pavel Antonín - zdravotní důvody, Jana Drastichová bez udání důvodu, Ivan Fuksa - rodinné důvody, Michal Hašek - rodinné důvody, Jitka Chalánková - osobní důvody, Miroslav Jeník - rodinné důvody, Jana Kaslová - rodinné důvody, Jiří Krátký - rodinné důvody, Pavol Lukša - zdravotní důvody, Vít Němeček - rodinné důvody, Vlasta Parkanová do 10 hodin bez udání důvodu, David Rath - osobní důvody, Marie Rusová - rodinné důvody, Jaroslava Schejbalová - rodinné důvody, Roman Sklenák - osobní důvody, Jana Suchá - zdravotní důvody, Josef Šenfeld - osobní důvody, Jiří Šlégr - pracovní důvody, Martin Vacek - pracovní důvody, Vladislav Vilímec - osobní důvody, Cyril Zapletal - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Petr Nečas - zahraniční cesta, Josef Dobeš - pracovní důvody, Martin Kuba - zahraniční cesta, Jan Kubice - pracovní důvody, Karolína Peake - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody od 11 do 17 hodin. Tolik k omluvám.

Jenom připomenu, že na dnešní jednání jsme si pevně zařadili body 66, 70, 71, 72, 56 a 55.

Nejprve požádám předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby nás seznámil s výsledky volby, která proběhla včera, 9. února. Prosím, pane poslanče. Prosím o klid v jednacím sále!


Výsledky prvního kola volby člena Etické komise ČR

 

Poslanec Petr Tluchoř Krásné dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Všem vám přeji krásné ráno. Dovolte, abych vás seznámil s výsledky včerejšího prvního kola volby člena Etické komise. Rovnou vám říkám, že nebudete potěšeni. Pro pana Karla Flosse bylo odevzdáno 26 hlasů a pro pana Prokopa Tomka bylo odevzdáno 61 hlasů. Ke zvolení bylo potřeba 62 hlasů, tedy jeden hlas chyběl.

Ze 123 hlasujících - a to je ta špatná zpráva - 20 hlasů bylo neplatných, kteří se rozhodli pro jednoho z kandidátů, ale zapomněli škrtnout toho druhého, tedy to číslo předtím.

Bude následovat druhé kolo. Dovolím si navrhnout, aby proběhlo -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid! Poslouchejme předsedu volební komise! (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Rád bych navrhl, aby druhé kolo proběhlo ihned. Bude to znamenat 10 až 15 minut a můžeme pokračovat v programu.

Pokud tento návrh projde, chci vás požádat o jednu věc. Chcete-li volit pana Karla Flosse, prosím, udělejte kroužek kolem čísla 1 před jeho jménem a křížek přes číslo 2. Chcete-li volit pana Prokopa Tomka, postupujte opačně, tedy křížek přes číslovku 1 a kroužek kolem číslovky 2. Jen tak je hlasovací lístek platný. Pokud nechcete volit nikoho, udělejte křížek přes oba. Není možné, prosím, udělat kroužek kolem obou čísel. V takovém případě nevybíráte jednoho ze dvou, ale oba ze dvou, což prostě nejde, je-li jedno volné místo.

Moc vás chci poprosit - vím, že to vypadá jako v mateřské školce, ale 20 ze 120 je opravdu hodně. Ještě jednou vás prosím, dávejte velký pozor na vyplnění hlasovacího lístku. Po konzultaci ve volební komisi jsme dokonce vzor umístili do každého boxu, abyste cestou k hlasovacímu boxu nezapomněli, jaký je způsob volby. (V sále je velký hluk, zdá se, že to nikoho nezajímá.)

Pokud projde hlasování dnes ráno, tak vás moc prosím o pozornost, protože bych byl rád, abychom se rozešli se zvoleným druhým členem etické komise. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi. Vnímám to též jako návrh směrem k pořadu schůze, to znamená návrh na zařazení jako prvního dnešního bodu druhého kola volby pro člena Etické komise České republiky. Celý název máte v programu. To je první návrh směrem k pořadu schůze. Myslím, že upozornění, které bylo důležité, od pana předsedy, nedošlo sluchu, ale více s tím neumíme udělat.

Prosím nyní, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych s vaším laskavým svolením podal návrh na zařazení nového bodu Zpráva a informace ministra zemědělství Petra Bendla ke kontrole zahájené v Budějovickém Budvaru, n. p.

Žádám tímto ministra zemědělství, nikoliv - a to znovu zdůrazňuji - nikoliv o to, aby seznamoval Poslaneckou sněmovnu, případně média se závěry a cíli kontroly, pročež by samozřejmě něco takového musel každý považovat za pokus mařit práci kontrolní skupiny. Žádám ministra zemědělství o následující informace:

Jakým způsobem, na základě jakých kritérií byla sestavena kontrolní skupina.

Jak je zajištěna povinnost mlčenlivosti všech - zdůrazňuji všech - členů kontrolní skupiny ve vztahu ke zjištěným věcem.

Jak je zajištěna hmotněprávní a trestněprávní odpovědnost všech členů kontrolní skupiny, zejména ve vztahu k riziku úniku intimních unikátních informací týkajících se receptury a jiného chráněného duševního vlastnictví, informací a dokumentace týkající se právních sporů, vedených se všemi - zdůrazňuji se všemi - subjekty ve věci známkoprávní ochrany a sporů týkajících se přístupu na světové trhy.

Jak je zajištěna a kdo zkoumal a kdo osobně odpovídá za výběr přizvaných osob a jak je zajištěno vyloučení střetu zájmů všech - zdůrazňuji všech - členů kontrolní skupiny.

Podle jakých kritérií, na základě jakých zkušeností a předpokladů byl vedoucím kontrolní skupiny jmenován dr. Tomáš Jindra, který není zaměstnancem Ministerstva zemědělství České republiky.

Dále požaduji informaci, komu bude podána zpráva o výsledcích kontroly, neb v zákoně o finanční kontrole, § 22, se praví "ministerstvo financí předkládá vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol" a dále je zde uvedeno, že o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do jednoho měsíce od ukončení finanční kontroly.

Dále žádám ministra zemědělství, aby sdělil, zda pozornost kontrolní skupiny pana ministra bude věnována také docházce a plnění si povinností členů dozorčí rady, které Ministerstvo zemědělství v minulosti do dozorčí rady vyslalo. Pokud ne, pak mu to vřele doporučuji.

Žádám ministra zemědělství Petra Bendla o prohlášení, že je připraven nést osobní, nejen politickou odpovědnost v případě, kdy dojde v souvislostech navazujících na činnost jím vyslané kontrolní skupiny k úniku informací týkajících se ochrany veškerých práv Budějovického Budvaru, n. p., zejména práv souvisejících s ochranou obchodních známek a jiného duševního vlastnictví, záznamů a informací týkajících se sporů vedených ve věci přístupu a prodeje na všech světových trzích, včetně stejného rizika týkajícího se práv třetích osob. Dále k úniku informací, které by mohly být využity, spíše však zneužity ke zpochybnění tržní hodnoty Budějovický Budvar národní podnik.

Tímto považuji výčet požadované informace za postačující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP