(15.10 hodin)
(pokračuje Töpfer)

Dodržení technického plánu přechodu naopak vyžaduje doběh financování nákladů spojených s dokrýváním signálu v některých územích, to je zvláštní účet Českého telekomunikačního úřadu, a financování informační kampaně, kterou je Národní koordinační skupina pro přechod na digitální vysílání povinna informovat občany o nadcházejícím vypnutí analogového signálu v daném území ze zvláštního digitalizačního účtu. (V sále je obrovský hluk.)

Všechno máte před sebou v tisku 27. Já bych se jenom rád zmínil o tom nejpodstatnějším bodu, to jest bodu 12, kdy Senát navrhl zrušit výběr koncesionářských poplatků, a prošlo to i třetím čtením zde ve Sněmovně, z přijímačů upravených k trvalému užívání pro jiné účely.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane senátore. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Senátor Tomáš Töpfer: Bohužel většina senátorů vzala v úvahu obavy České televize z nekontrolovatelného výpadku příjmů. Česká televize uváděla ve svém odhadu až 500 mil. korun. Proto jsme při projednávání této novely tento bod vyškrtli a vracíme vám to právě v tomto znění, to znamená, že koncesionářské poplatky se budou vybírat tak, jak se doposud vybíraly, aby Česká televize k tomuto výpadku nemusela přistoupit.

Já vám děkuji za pozornost. Jinak vše zůstává tak, jak je. To bylo to nejpodstatnější. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Tomáši Töpferovi. Zeptám se pana zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Waltera Bartoše, zda se chce vyjádřit k návrhu Senátu. (Poslanec hovoří mimo mikrofon.) Zpravodaj volebního výboru - mě pan kolega Bartoš upozorňuje. Dobrá.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, nechci mluvit dlouho. Pan senátor Töpfer všechno krásně zdůvodnil. Já se chci také přimluvit za to, abychom podpořili senátní verzi. Ta se zdá preciznější a lepší než ta, kterou Sněmovna schválila, takže bych vás požádal, abyste podpořili verzi, kterou zde obhájil ve zlepšené podobě pan kolega Töpfer.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bartošovi. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy v tomto bodě. Pan kolega Skokan. Prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Milé kolegyně, vážení kolegové, pro mě tímto nastává docela slavnostní okamžik, kdy se nám sice zákon vrátil ze Senátu, ale v podstatě senátní úprava, kterou tento zákon zaznamenal, není proti smyslu toho, co jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně. Dříve, než jsme se ovšem k tomu schválení dostali, tak to byla docela dlouhá a trnitá cesta, po které jsme šli všichni, kteří jsme se na tom podíleli. A já bych chtěl všem kolegům a kolegyním poděkovat za spolupráci při přípravě tohoto zákona. Chtěl bych poděkovat za rozum, který byl použit nejenom mezi poslanci a poslankyněmi Sněmovny, ale také soukromých firem, především televizí, které musely udělat vlastně určitý ústupek a určitý ústupek musela udělat i Česká televize jako veřejnoprávní médium.

S výsledkem jsem velmi spokojen a věřím, že spokojeni budou především diváci, kteří sledují Českou televizi, neboť po těchto úpravách, které sice znamenají vypnutí analogového vysílání a plný přechod na digitální vysílání, a specifikují tedy poslední nuance tohoto přechodu, tak především přichází období, kdy si koncesionáři, kteří platí nemalé koncesionářské poplatky za sledování veřejnoprávní televize, budou moci oddechnout a přestanou býti obtěžováni velkým množstvím reklamy, které se tak jako tak na ně z ostatních sdělovacích prostředků hrne. (V stále je stále velký hluk.)

Takže ve výsledku a v součtu se můžeme dočkat toho, že reklama se na České televizi bude objevovat víceméně sporadicky především na kanálech ČT4 a ČT2 a prostředky z takto získané reklamy budou využity především na podporu sportu, a také se podařilo přesvědčit při těchto jednáních při přípravě zákona soukromé televizní stanice, aby přispívaly na fond kinematografie, takže si myslím, že i pan ministr kultury, respektive filmaři mohou být spokojeni a doufám, že si na své tedy přišli i původní navrhovatelé pánové Töpfer a Oberfalzer.

Takže bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu přípravu. Chtěl bych poděkovat za diváky České televize, kteří se tedy dočkají menšího obtěžování. A byl bych rád, kdybychom i při přípravě jiných zákonů postupovali takovýmto konsenzuálním způsobem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Skokanovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 27/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 27/5."

Domnívám se, že jsou všichni již v jednacím sále.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 přítomno 177, pro 137, proti 24. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi Tomáši Töpferovi. Tím končí projednávání bodu 4, sněmovního tisku 27/4.

 

Budeme se věnovat bodu následujícímu. Zahajuji projednávání bodu

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 138/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 138/5. Vítám mezi námi senátorku Soňu Paukrtovou a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vystoupil nejprve ministr financí Miroslav Kalousek. (Ministr Kalousek byl připraven u řečnického pultu.) Pane ministře, prosím vás nyní o slovo za navrhovatele. Paní senátorka dostane slovo posléze. Byl jste správně.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se velmi omlouvám. Já jsem pokládal za automatické, že dáma má přednost.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, já si dovolím jenom stručně zrekapitulovat genezi tohoto návrhu. Začnu větou, že pokud by se pan prezident nerozhodl těsně před koncem minulého období vetovat návrh poslanecké novely zákona, která tady byla schválena v minulé Sněmovně, tak tento návrh tady neležel. To, co jsme chtěli řešit, řešíme novelou zákona o dani z příjmů, která zavádí úplně nový institut loterijní daně místo povinných odvodů na dobročinnou činnost a úplně novým loterijním zákonem, který je těsně před předložením do legislativního procesu. (V sále je hluk.)

Vzhledem k tomu, že pan prezident se rozhodl tak, jak se rozhodl, tak vláda bezprostředně již 18. srpna schválila, to znamená 14 dní po svém ustanovení, novelu, která v podstatě kopírovala poslanecký návrh, který předložila skupina poslanců v Poslanecké sněmovně a který neměl jinou ambici než zásadním způsobem posílit pravomoci obcí při regulaci loterijních a jiných her. To znamená poprvé se zavádí možnost obci závaznou vyhláškou upravit místa, kde je možné provozovat loterijní byznys, či dokonce obci je dána pravomoc na svém území loterijní byznys zcela zakázat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP