(15.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tato poměrně velmi jednoduchá novela, která již v srpnu byla postoupena do Poslanecké sněmovny, se stala předmětem živých politických diskusí, stala se předmětem diskusí zejména v Poslanecké sněmovně a v rozpočtovém výboru a Sněmovna se rozhodla, že má mnohem větší ambici, než měla vláda, když v podstatě jenom se snažila návrh, který pan prezident se rozhodl nepodepsat, uvést znovu v život. Byl schválen komplexní pozměňovací návrh po dlouhých jednáních ve Sněmovně, ke kterému jako ministr financí, a říkal jsem to i v Senátu, můžu mít a mám některé rozpaky nad některými ustanoveními, ale logicky si kladu otázku, zda takto schválený návrh současnou situaci zlepšuje, nebo zhoršuje ve prospěch regulace loterijních her. Na tuto otázku je úplně jasná odpověď: situaci zlepšuje. A kdo odmítá pro to zvednout ruku, tak to může činit v dobrém úmyslu, ale v zásadě se nesnaží o nic jiného, než aby byl zachován status quo. Dovolil jsem si to říct senátorům KDU-ČSL, kteří z důvodu, který sice nepadl ve Sněmovně, a já ho tady nechci znova zvedat, ale přesto měli důvod, pro který řekli, že nebudou pro tento návrh hlasovat. Říkal jsem jim: Ujišťuji vás, že všichni představitelé loterijních společností od kurzových sázek až po terminály a hrací automaty teď klečí na kolenou a modlí se za vás k panence Marii, aby se vám to povedlo vyřadit. Protože, když se vám to povede zamáznout, pak zachováte status quo. A to si přejí všichni provozovatelé her napříč jednotlivými typy her. Je to tedy nepochybně pokrok k lepšímu.

Neměl jsem a vláda rovněž neměla ambici v loterijním zákoně jakkoliv měnit současný systém odvodů, neboť to patří jako neoddělitelná součást do zákonů týkajících se jednotného inkasního místa, konkrétně tedy do novely zákona o dani z příjmů, která je součástí této předlohy.

V novele zákona o dani z příjmů se ruší daňové osvobození pro provozovatele loterijních her, stávají se řádnými plátci korporátní daně a vedle této korporátní daně budou ještě povinni zaplatit tzv. loterijní daň, pokud se rozhodnete to schválit, samozřejmě, kterou si lze technicky, pro zjednodušení říkám, představit jako bývalou daň z obratu, kdo si ji pamatuje, a ta bude odečitatelná od základu loterijní daně a spravována bude ve stejném režimu jako daň z příjmu. Tím se ty odvody na dobročinnou činnost stanou řádnými příjmy státního rozpočtu, a o tom, co se s těmi penězi bude dělat, už nebude rozhodovat loterijní byznys, ale bude o tom rozhodovat Poslanecká sněmovna při sestavování státního rozpočtu. Což je nepochybně správné.

Já pevně doufám, že se podaří projednat zákony týkající se jednotného inkasního místa natolik svižně, aby tato loterijní daň platila už od 1. 1. 2012, protože tak také její účinnost navrhujeme. Nicméně chápu, že rozpočtový výbor do této novely upravil povinné odvody jako pojistku pro případ, že by se někde ten legislativní proces zadrhl. Koaliční strany udělají všechno pro to, aby se nezadrhl, aby skutečně loterijní daň platila od 1. 1. 2012. V takovém případě logicky se úprava odvodů, která je v této předloze, stane mrtvým ustanovením v právním řádu, nebude nikdy aplikována a časem ji v nějaké novele z loterijního zákona vypustíme. Takže v okamžiku, kdy loterijní společnosti přestanou být osvobozeny od placení korporátní daně, tak tato ustanovení budou prostě mrtvá. Nebudou tam sice ničemu vadit, ale nebudou aplikována a jako taková budou časem z právního řádu odstraněna. Pokud by se ten legislativní proces zadrhl v Senátu, tady a kdekoliv, tak máme pojistku pro rok 2012, kdy to sice nebude ideální, ale přesto to bude lepší.

Z toho důvodu já podporuji stanovisko Sněmovny. Děkuji Senátu za jeho postoj i návrh, protože tam se o tom vedla diskuse zhruba ve stejném duchu, v jakém se nese mé vystoupení. Není to úplně ideální, ale je to výrazné zlepšení stávajícího stavu, a je tedy těžko pochopitelné, proč to nechci mít lepší jenom proto, že si myslím, že to není ideální, a raději to chci mít špatné. To je úvaha, které nerozumím. Drtivá většina Senátu se k této úvaze přiklonila a já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby uvažovala stejným způsobem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Zeptám se nyní dvou zpravodajů rozpočtového výboru, zda se chtějí vyjádřit k usnesení Senátu. Nejprve pana poslance Pavla Svobody. Prosím, má slovo, poté pana poslance Jana Farského. Pan kolega Pavel Svoboda, prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se k tomu usnesení vyjádřím pouze v tom smyslu, že pozměňovací návrhy, které byly Senátem předloženy, lze stručně rozdělit v podstatě do dvou skupin, a to do jedné skupiny, kterou lze nazvat jako věcnou, co se týče návrhů a pozměňovacích návrhů, a do druhé skupiny legislativně technického charakteru. Myslím si, že tyto pozměňovací návrhy Senátu původní návrh Poslanecké sněmovny precizují, a doporučuji, abychom podpořili variantu Senátu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pana poslance Farského žádám o slovo, ale vidím, že nehodlá v tuto chvíli vystoupit, proto otevírám rozpravu a v ní dostane slovo jako první paní senátorka Soňa Paukrtová, dále je přihlášen pan poslanec Josef Novotný ze strany Věci veřejné. Nyní má slovo paní senátorka Paukrtová.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem Senátu k zákonu o loterijních a jiných podobných hrách.

Senát ho projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy 28. července. Musím říci, že debata, která se vedla napřed ve výborech Senátu i později na plénu Senátu, byla velmi konsenzuální, protože Senát se rozhodl, že se přiklání k větší ambici Poslanecké sněmovny. A pokud se týče pozměňovacích návrhů, nikterak nezasahoval do nastavených parametrů. Pouze se snažil o to, aby zákon byl lépe aplikovatelný a byly odstraněny legislativně technické i věcné problémy.

Čili Senát, všechny tři výbory Senátu, jak garanční, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, tak ústavněprávní výbor, tak výbor pro veřejnou správu a životní prostředí přijaly shodně stejný soubor pozměňovacích návrhů a shodně tak schválil i Senát, i když nezastírám, že na plénu Senátu byly předloženy i jiné pozměňovací návrhy.

Už tady bylo řečeno panem ministrem Kalouskem, že Senát se na tom shodl napříč politickým spektrem. Takže z 63 přítomných senátorů bylo 60 pro a 3 se zdrželi anebo byli proti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP