(9.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

A protože pro trestní právo platí, že v nejasnostech musí být vykládáno ve prospěch pachatele, není tedy možné extenzivním nějakým analogickým výkladem vyložit, že kupčení s hlasy je trestné podle současného znění paragrafu. Jediným správným přístupem zákonodárce, pokud si myslí, že toto jednání má být postihnutelné, je doplnění a zpřesnění skutkové podstaty. Proto tedy tento náš návrh koaličních poslanců, který zde předkládáme a který byl připraven legislativou Ministerstva spravedlnosti a připravoval jej profesor Šámal jako autor trestního zákoníku. Byla tedy maximální snaha tu věc odborně vydiskutovat. Není to návrh šitý horkou jehlou.

Ještě mám žádost. Žádám o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením obecně u tohoto návrhu na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se prosím někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Přeje si mít pan ministr nebo zpravodaj ještě závěrečné slovo? Není tomu tak. Já tedy přivolám kolegy z předsálí.

 

Padl zde návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Z přihlášených 166 pro 95, proti 62. Tento návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena na 48 hodin.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dámy a pánové, nyní přerušuji 21. schůzi do úterý do 14. hodiny. Vyhlašuji desetiminutovou pauzu a budeme pokračovat ve schůzi 22. a budeme pokračovat třetími čteními.

 

(Schůze přerušena v 9.23 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP