Stenografický zápis 21. schůze, 2. září 2011


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Votava
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Schůze přerušena v 9.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP