(9.50 hodin)
(pokračuje Horníková)

My jsme požádali parlamentní legislativu, aby nám na tento dotaz odpověděla, jestli je v kompetenci ministra. Musím říct, že je v kompetenci ministra přesunovat položky v daném programu a běžně se to děje, ale není v odpovědi, jestli je to u takového individuálního programu v řádu 1,6 mld., jakým je právě výstavba Národního centra.

Poslední snad věc, kterou bych zmínila, protože tímto vás chci všecky pozvat, pokud byste měli zájem účastnit se kontrolního výboru ve 14 hodin, tam si myslím, že věci probereme poměrně důkladně. Chci se zeptat a budu vycházet zase ze zákona 218 z roku 2000, a to je o rozpočtových pravidlech a o znění některých souvisejících, § 39. Správce kapitoly soustavně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných výdajů ve své kapitole! Chci se ptát pana ministra, který ruší tento program, jak nám vysvětlí, že Česká republika přijde o 1,3 mld. z evropských peněz, co udělá s 230, 240 miliony, které mu zůstávají na kofinancování tohoto programu. Pokud nemáme finanční prostředky, pak rozumím, že vyhověl přání zde přítomného ministra financí, těch 230 mil. nepoužije nikam, protože si to holt Česká republika nemůže dovolit. Pak ať nám ale pan ministr neříká, že použije tyto prostředky na nákup hasičské techniky pro hasiče. A když, tak budu chtít vědět, na základě jaké efektivní hospodárné a účelné podpory, na základě analýzy, kterou určitě má, tyto prostředky použije sem.

A jestli pan ministr přiznal, že toto centrum je potřebné, je v celé Evropě kromě České republiky, tak pak se ptám, z jakých prostředků hodlá toto krizové centrum postavit, kdy ho hodlá postavit a jak účelně získá nové peníze v řádu 1,3 mld.

Pokud nám na to pan ministr odpoví, budu spokojená, pokud ušetříme, budu spokojená, ale ty odpovědi, doufám, že pan ministr nám dá dneska ve 14 hodin na kontrolním výboru, na který vás všechny srdečně zvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Mám tu dvě přihlášky. První pan poslanec Václav Klučka a pak se hlásí paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Vidíte to, my se vzájemně doplňujeme ve věcech, které vynecháváme ve svých projevech. Paní poslankyně Orgoníková tady udělala naprosto přesvědčující další argumenty... Horníková, vidíte to, a Orgoníková taky. Přes pana předsedajícího prostřednictvím bych chtěl paní poslankyni Horníkové jenom sdělit, že já jsem neřekl, že média. Řekl jsem, že hasiči zabalili, politici pracují a média to uveřejňují. To prostě takhle je.

Ale teď jednu věc, které se bojím. Není tomu tak dávno, co jsme svolali mimořádný výbor pro obranu a bezpečnost na 14 hodin ve čtvrtek. A kdepak pan ministr byl? Nebyl na výboru, nepřišel na výbor, seděl tady v Poslanecké sněmovně a omlouval se tím, že když tu není, a dneska tu taky není, premiér, tak on jako místopředseda vlády musí sedět při programu ve sněmovně. Tím se omlouval. Já jen prosím, aby nedošlo ke stejné situaci. Aby na ten kontrolní výbor skutečně přišel a vytrval tam až do konce. Pokud jde o mne, já na něm určitě budu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím paní poslankyni Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Ještě bych chtěla říci, že pan ministr pořád používá to, že nelze udělat změnu. Pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj také na kontrolním výboru se vyjádřila, že změnu lze učinit na jednání Evropské komise. Netvrdím, že tomu tak není, lze to učinit, ale trvá to velmi dlouho. A případnou změnu namísto velkého projektu za jiný projekt musí schválit monitorovací výbor, a ten se schází dvakrát ročně, a doporučit podání žádosti o změnu operačního programu Evropské komisi.

Obávám se, že skutečně na finanční prostředky z Evropské unie nedosáhneme a ten projekt je velmi ohrožen. Pokud bude spuštěn maximálně do měsíce, je ještě naděje. Poněvadž tam jsou také lhůty, samozřejmě. Poněvadž profinancování musí proběhnout nejpozději v dubnu 2015 a prodloužení termínu Evropská komise ani IOP nezná. Takže to je poslední možnost teď, abychom to projednali, aby pan ministr změnil svoje rozhodnutí, poněvadž to bylo rozhodnutí pana ministra, a byla bych rád, kdybyste i vy nám v tomto pomohli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, tak budeme hlasovat o návrhu na usnesení paní poslankyně Orgoníkové, že nesouhlasí s odpovědí pana ministra Johna. Zagonguji, aby ti, kdo chtějí hlasovat o tomto usnesení, aby se dostavili do sněmovny. Takže prosím, vážení kolegové, přihlaste se. Odhlásím vás všechny a prosím, abyste se přihlásili znovu. Znovu se přihlaste.

  

Všichni jsou přihlášeni a budeme hlasovat o jednoduchém návrhu usnesení paní poslankyně Orgoníkové, ve kterém ona nesouhlasí s odpovědí pana ministra Johna na svou interpelaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro nesouhlas vyjádřený v usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141, přihlášeno bylo 103 poslanců, pro hlasovalo 59, proti 30. Takže usnesení bylo přijato.

 

Paní poslankyně Orgoníková chce ještě něco přidat.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji vám. Já vás také zvu jako už paní poslankyně Horníková na jednání kontrolního výboru. Tam se domnívám, že to projednáme ještě velmi detailně, poněvadž tam se bude hovořit o konkrétních cifrách. Mám je také přichystány. Jednak je doručilo město Hradec Králové a jednak krajský úřad, takže si myslím, že to jsou finanční prostředky, které opravdu jednak šly z úrovně republiky, z úrovně města a z úrovně kraje. Myslím si, že je škoda s nimi zacházet tak hazardně.

Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, nyní můžeme přistoupit k poslední interpelaci na ministra financí Miroslava Kalouska. Je to interpelace poslance Lubomíra Zaorálka ve věci bývalých domů bývalého bytového fondu OKD, sněmovní tisk 245. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pokusil bych se požádat Sněmovnu o nesouhlas s textem a s odpovědí, kterou jsem dostal od Ministerstva financí, a pokusím se vám vysvětlit, proč s tím textem nesouhlasím.

Vy si určitě pamatujete, že bytovým fondem OKD jsme se tady zabývali i v minulosti, a ten problém vlastně zůstává pořád stejný. Protože podstata je v tom, že v roce 2004 vznikla nějaká smlouva mezi státem a tehdejším vlastníkem Karboninvestem, dnes RPG Industries, a podstatou problému je, že součástí smlouvy byly podmínky, které byly závazkem, který na sebe bral nabyvatel, vlastník toho bytového fondu, a byly to podmínky, které jsou důležité pro nájemníky bytového fondu. A to, na co si opakovaně stěžují, je liknavost a řekl bych nezájem úředníků Ministerstva financí, aby skutečně podmínky, které se vlastník zavázal dodržovat, aby je skutečně dodržoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP