(9.40 hodin)
(pokračuje Klučka)

Přátelé, tady se mluví o tom, že se zjistila nemožnost získat tyto finanční prostředky! Pro boha svatého, kdo to zjistil? A to bylo důvodem zrušení tohoto výběrového řízení. Všechny ostatní věci už jsou nástavbové.

Toto bylo podepsáno plk. Mgr. Josefem Slavíkem, ředitelem kanceláře generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, tedy zadavatelem. Toto prohlášení se ovšem opírá o pokyn ministra vnitra číslo 57 ze dne 19. 11. 2010, jehož obsahem je pokyn k ukončení projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému. Tento pokyn byl uveřejněn ve Věstníku Ministerstva vnitra 22. 11. 2010.

Nepřipadá vám tento vývoj poněkud chaoticky? Nepřipadá vám chaotické to, že více jak 1,3 mld. - více jak 1,3 mld. - peněz přichází z Evropské unie k podpoře tohoto Národního centra, náš rozpočet to mělo stát cca 240 mil. korun... Prosím pěkně, to jsou peníze, které nedosahují ani poloviny ozvučení předsednictví České republiky v Evropské unii! To není ani polovina těchto peněz! Toto mělo být dofinancováno do tohoto centra.

Chci zdůraznit, že tento projekt, který byl připravován, měl jasné podmínky z příslušného programu Evropské unie. Byla to podmínka techniky a podmínka člověka. Tedy investice do techniky, která bude dále vzdělávat. Vzdělávat všechny příslušníky v integrovaném záchranném systému k jejich profesionalitě a k výkonu jejich práce. A pan ministr řekne, že toto není žádná priorita, že tyto peníze rozdělíme do menších projektů - to je zde napsané, v této odpovědi, a je to napsané i v odpovědi na ústní interpelaci - a my teprve najdeme tyto projekty, které by se hodily tam zařadit. Prosím vás pěkně, jestli je pravdou, co jsem se dozvěděl, že pan ministr vyhlásil výběrové řízení na firmu, která by tohle to analyzovala a ty projekty našla, no tak to už považuji za velmi nešťastné rozhodnutí! Opravdu, velmi nešťastné. Výběrové řízení na firmu, která vám řekne, které že to projekty je možné ještě uskutečnit! To je prostě - to je neuvěřitelné. Toto je neuvěřitelné.

Já tvrdím, že to nemůže být z hlavy jenom pana ministra. Tam prostě musí pracovat lidé, kteří jsou postaveni proti této věci a mají v merku něco úplně jiného, což se jim nepovede, protože ty peníze nikdo z tohoto projektu nikam jinam nepřevede. Tady je rok 2013 a do té doby musí být všechno vyřešeno. Tento projekt měl být schválen do roku 2013 v Evropské komisi a v roce 2015, koncem roku, jsme mohli otevírat tohle to centrum a mít ho k dispozici celému integrovanému záchrannému systému.

Nechci vás zdržovat podmínkami důležitosti, co tady ztrácíme. Víte, mrzí mě, že tisk to ohodnotil velmi lapidárně: hasiči už to dávno oželeli a politici se ještě o to starají. No, copak bychom se nestarali, pro boha svatého? Copak bychom se nestarali o to, že skutečně tento stát přichází o velmi významné prostředky z Evropské unie? A je to zásluhou - promiňte mi tu konkrétnost - ministra vnitra Radka Johna!

Děkuji vám. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Paní poslankyně Horníková je další přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Předem na začátku upozorňuji, že jsem v konfliktu zájmů, protože jsem od roku 1996 poslankyní Královéhradeckého kraje. V tuto chvíli to však považuji za velké plus.

Já bych tady podepsala téměř všechno - to téměř znamená, že jsem nedávala chvílemi pozor - co tady zaznělo, protože jsem byla úplně od začátku u toho, kdy tato myšlenka jako dobrá myšlenka vznikla, kdy se na této myšlence podíleli odborníci s hasiči v čele, kdy se na ní podílel kraj, město Hradec Králové, celý Královéhradecký kraj. A tady chci upozornit, že to je národní produkt. To není produkt Hradce Králové. Proto tady vystupuji.

Je mi líto, že pan ministr vnitra opět není přítomen, ale já bych možná znala omluvu pro jeho nepřítomnost. On se pravděpodobně připravuje na jednání kontrolního výboru, které se uskuteční dnes od 14 hodin. A já rozumím tomu, že pan ministr chce mít s sebou všechny odborníky, kteří mu poradili toto rozhodnutí - toto centrum a jeho výstavbu zrušit. Že je chce mít u sebe, tomu já rozumím. Dovedu si představit, že se pan ministr v tuto chvíli připravuje, protože si je také toho vědom. A tady pan kolega zmínil, že politici se starají, média se nestarají. Myslím, že to není pravda. Média celá záležitost začala velmi zajímat, už proto, že je tady řada věcí, která potřebuje vysvětlení.

Padlo zde, že pan ministr odpověděl paní poslankyni Orgoníkové a ona je nespokojena s odpovědí. Musím říci, že jako místopředseda kontrolního výboru, který požádal o zařazení celé problematiky na kontrolní výbor, aby se jí kontrolní výbor zabýval, musím konstatovat, že pan ministr nám dlouhodobě nedodal žádné podklady. Až teprve po několika urgencích jsme některé podklady dostali.

Zároveň jsme ve svém usnesení na jednání minulého kontrolního výboru požádali i o vyjádření hejtmana a primátora Hradce Králové, a to z jednoho prostého důvodu - že já už dnes mám informace, že byly zmařeny investice v řádu desítek milionů. A to jak investice statutárního města Hradec Králové, tak investice Ministerstva vnitra.

Já bych teď navázala, než na to zapomenu, na kolegu, který zde říkal: Hasiči to zabalili a politici se snaží. No, to je trochu jinak! Hasiči dostali pokyn to zabalit, protože bohužel pan ministr hasičům přikázal přestat pracovat na národním projektu. A tady běží docela úporně čas - jestli se ten projekt skutečně stihne připravit a peníze se stihnou vyčerpat. Takže hasiči nezastavili dobrovolně. Hasiči jsou přesvědčeni, že Národní centrum je potřeba, že přispěje k jejich práci, integrovanému systému jako takovému. Čili oni dostali pokyn zastavit.

Nechtěla bych opakovat to, co zde říkali předřečníci, a jenom vám naznačím, na co se chci ptát dneska pana ministra. Doufám, že to uslyší a bude ve dvě hodiny na kontrolním výboru připraven.

Já bych si dovolila citovat z jednoho ze základních zákonů, číslo 2/1969  Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, § 22: Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti - teď pozor - analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. A to, na co se pana ministra budu ptát? Zpracovávali koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. Prosím pěkně, jestli tady vznikal projekt už od roku 2006, schválený v roce 2007, byl to individuální samostatný projekt schvalovaný vládou jako samostatný projekt, nebyl v balíku projektů IOP, ze kterého se čerpají prostředky, tak pak já se musím ptát na další poměrně klíčovou věc: kde začínají a končí kompetence ministra a kde začínají a končí kompetence vlády, když vláda tento projekt schválila na svém zasedání jako národní individuální program a ministr vnitra si ho svým rozhodnutím dovolí zrušit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP