(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme celou řadu důkazů, že současný vlastník nemá zájem ty podmínky dodržovat, a vedli jsme tady o tom debatu i v minulosti. A nebyl to jenom ministr Kalousek, byl to také ministr Janota v určitém období.

A to, že ministerstvo opakovaně nebo soustavně se vlastně nezajímá touto otázkou a nehájí zájmy státu a zájmy nájemníků, to mohu vlastně prokázat tím, že kdyby nebylo usnesení Poslanecké sněmovny v minulém období, ve kterém Sněmovna vyzvala ministerstvo, aby podalo určovací žalobu vůči společnosti RPG Industries, a kdyby pravděpodobně toto Sněmovna neusnesla, tak by ministerstvo určovací žalobu zřejmě ani nepodalo a my bychom neměli arbitrážní výsledek rozhodce, ve kterém potvrdil, že skutečně jedna z podmínek smlouvy - předkupní právo - nájemníkům v případě prodeje skutečně platí trvale. Tohle je zásadní výsledek, který je vlastně zásluhou Sněmovny, protože Ministerstvo financí samo by se zřejmě na to nikdy nezmohlo právě pro tu liknavost a nezájem. To, že tehdy Sněmovna o tom jednala, jenom připomenu, že byl výsledek také toho, že před rokem a půl společnost RPG Industries dala jasně najevo, že podmínky nehodlá dodržovat, protože dokonce sdělila Ministerstvu financí, že jednostranně vypovídá třetí podmínku smlouvy privatizační, která se týkala právě předkupního práva. Nato tedy Sněmovna přijala usnesení a díky podání určovací žaloby tak máme výsledek arbitráže, ve kterém je řečeno jasně, že předkupní právo platí.

Takže já říkám, že je jasné, že RPG Industries dělá celou dobu, co může, aby se z podmínek vyvleklo, a my se tady opakovaně zabýváme tím, proč ministerstvo nekoná. To je vlastně i obsah této interpelace. Já tvrdím, že nová skutečnost, která se objevila, zástavní práva, nebo to, že RPG Industries zastavilo celou řadu domů a bytů OKD, byty v lokalitách a katastrech, jako je Ostrava, Havířov, Zábřeh nad Odrou, Moravská Ostrava, Albrechtice, Horní Suchá, Český Těšín, Orlová, Frýdek-Místek, zastavilo tyto domy a byty. Věřiteli se stala Česká spořitelna, UniCreditBanka, společnost Real Estate Investments. Získala asi 1,1 mld. korun, tato společnost RPG Industries. Ve své interpelaci tvrdím, že zastavením těch domů je opět popíráno předkupní právo nájemníků. A je to podle mě logické, protože jestliže se domy a byty staly zástavou, tak v případě, že například RPG Industries nebude plnit podmínky zástavní smlouvy, tak domy půjdou do dražby, a kdo vzdechne po nějakém předkupním právu nájemníků.

Já tvrdím, že to je další důkaz a další způsob, jak se vyhnout podmínkám plnění smlouvy, a proto se v té interpelaci ptám, jak to, že ministerstvo, jak je jeho hlubokou tradicí, jak to dělá vždycky v minulosti, opět nic nedělá. Já jsem přesvědčen, že tady se ukazuje, že skutečně RPG Industries, když se nepodařilo to, co zkoušelo předtím, že se obrátilo na Ministerstvo financí a řeklo, že vypovídá podmínky smlouvy, předkupní právo, když toto nevyšlo, protože arbitráž rozhodla, že předkupní právo trvá, tak existuje jiný způsob - domy se dají zastavit. To je také způsob, dokonce se standardně používá. Tady je opět vidět pořád setrvalá snaha.

To, co vyčítám ministerstvu, že opět, jak je jeho dobrým zvykem, nekoná. Dostalo se mi odpovědi, se kterou jsem velmi nespokojen, protože v odpovědi je opravdu celá řada takového mlžení, takových nepravd. Já mám prostě pocit, že mluvím opravdu s právníky společnosti RPG Industries a ne právníky státu, právníky Ministerstva financí. Já vás tady nebudu unavovat tím, abych vám z pěti stránek četl příklady toho, jakým způsobem pracuje Ministerstvo financí, jakým způsobem absurdně mlží celou situaci. Ale především, co rozhodně nedělá, ho nenapadne, že skutečně jsou zájmy státu, které by mělo hájit, a ne zájmy RPG Industries nebo pana Bakaly. To není úkol ministerstva. Mluví opravdu stejně jako právníci společnosti, se kterou by vlastně měli být ve sporu. To člověka skutečně napadne. Kdysi, ještě v minulém období, když byl pan ministr Kalousek ministrem financí, tak si pamatuji, že jsem tu tady tvrdil, a nakonec se ukázalo, že to byla pravda, že společnost Allen and Overy, kterou tady argumentoval pan ministr, zároveň, jak jsme zjistili, pracovala i pro společnost RPG Industries. Takže se vysvětlilo, proč mi ty argumenty připadaly tak podobné. Já to nevím, jak je to dneska se společností Allen and Overy, jak pracuje nebo nepracuje a pro koho, protože nemám možnosti to prověřit, nicméně můj dojem je, že zdroj těchto postojů a informací je stejný.

Tahle interpelace je vyjádřením skutečně zájmu společnosti RPG Industries. Takhle by se jim hodilo, kdyby skutečně uvažovali všichni zástupci státu. Já tvrdím, že to je absurdní, že se to takto děje! Úkol státu a Ministerstva financí je úplně opačný! Ministerstvo financí by se mě nemělo ptát, jak se mě ptá, že sice po nich něco chcu, ale že jim nenavrhuji, co by měli dělat! Představte si, že se mě v interpelaci dotazují - já říkám, že jsou nečinní, ale nenavrhuji žádný postup, kterým by Ministerstvo financí mohlo v souladu něco se zástavním právem dělat!

Já vám řeknu, kdyby se Ministerstvo financí zmohlo na to, že by dokázalo jasně říci, že společnost RPG Industries ignoruje podmínky smlouvy z roku 2004 a že soustavně podmínky neplní, to by samozřejmě něco znamenalo, kdyby se na to ministerstvo zmohlo. Kdyby dokázalo říct to, co tady říkám já, že zástavy jsou důkazem, to by bylo něco, co by skutečně znamenalo hájení zájmů státu. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Nejsem právník, ale mohu vám říci, že kdyby ministerstvo konat chtělo, tak určitě jsou nástroje, protože Ministerstvo financí při hájení zájmů státu, to je prostě nějaký subjekt.

Tak se mě neptejte, co máte dělat! To je jednak věc, kterou byste měli kvalifikovaně zvážit, já vám rád poradím, kdyby nebylo jinak. Stejně jako jsem tady radil panu ministru Janotovi, který mi také připadal docela kuriózní, když se mě ptal, co bychom asi tak měli dělat, a já jemu, zkušenému úředníkovi vlády, který to léta dělal, říkal: Co kdybyste podali určovací žalobu? A on mi říká: Myslíte, že bychom to měli udělat? Tak to potom udělali, dokonce se to i vyhrálo.

Pane ministře - teď se obracím na pana ministra Kalouska - vy jste mi řekl svého času, že nebudete utrácet peníze daňových poplatníků, když máte jasné právní názory společnosti Allen and Overy, že se to nevyplatí, že by to byly vyhozené peníze. Pak se ukázalo, že tato společnost zároveň pracovala pro pana Bakalu. Takže kdo tady vyhazuje peníze daňových poplatníků! Já tvrdím, že takovéto úředníky platit to je vyhazování peněz! Ti lidé, kterých by se to ministerstvo mělo zastat, ti nájemníci, a to není jenom otázka nájemníků, to je otázka zájmů státu, to je to, za co jsou placeni úředníci státu, za co jsou placeni úředníci ministerstva. Podle mě toto je odfláknutá práce! Toto, co vám napsali úředníci, je pro mě projev toho, že nepracují, a že dokonce ani nechápu, na které straně stojí v tom sporu. Tady je velice silný soupeř. Pokud budou takto pracovat, tak samozřejmě stát spláče a tím spláčou nájemníci. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já děkuji za vaši emotivní interpelaci, pane místopředsedo. Já se pokusím to, co jsem vám napsal, interpretovat tak, aby to snad bylo srozumitelnější.

Já se obávám - a je mi samozřejmě velmi líto nájemníků v bytech, kteří očekávali na základě verbálně pronesených slibů, že jim po nějakém čase byty budou prodány za nějakých 40, 50 tisíc korun, protože tak jste to tenkrát říkali při prodeji OKD příslušné společnosti, když jste slavnostně podepisovali v roce 2004 - zkuste si všichni vzpomenout, kdo byl tenkrát ministr financí - vy jste slavnostně podepisovali tu úžasnou smlouvu, která zajistí nejenom rozvoj OKD, ale ochranu nájemníků v oněch zhruba 50 tisících bytech. Já jsem tenkrát nestál v Ostravě na náměstí a neříkal jsem, že jsem zařídil, že společnost pak byty prodá zhruba za 40 až 50 tisíc korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP