Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. února 2011 v 9.04 hodin
Přítomno: 153 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno a zahájil další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Opět vás prosím, abyste se přihlásili kartami, případně mi sdělili, kdo z vás potřebuje kartu náhradní.

Nejdříve přečtu omluvy neúčasti z dnešní schůze. Poslanci, kteří se omlouvají, jsou: poslanec Jan Bauer, Pavel Bém, Zdeněk Boháč, Jan Farský, Petr Gandalovič, Michal Hašek, Stanislav Huml, Petr Jalowiczor, David Kádner, Marie Rusová, Josef Smýkal, Pavel Staněk, Igor Svoják a Jiří Šlégr.

Pak tady mám také omluvy členů vlády. Premiér Petr Nečas se omlouvá ze schůze Sněmovny od 9 do 11 hodin a pak po 14. hodině. Omlouvá se také ministr Josef Dobeš, ministr Leoš Heger se omlouvá z dopoledního jednání, pak se omlouvá Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra. To znamená, že premiér tu dnes na interpelace nebude. To jsou omluvy.

Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážený pane předsedající. Paní a pánové, chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat o pevné zařazení bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tuším, že je to bod 80 našeho pořadu. Jedná se o volební bod. Chci požádat o pevné zařazení na dnešek na 12.45 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Dobře, budeme o tom hlasovat. Prosím poslance, aby se dostavili do sněmovny, abychom o tom mohli hlasovat. (Předsedající gonguje a chvíli čeká.) Jsme schopni hlasovat.

  

Byl tu návrh jediného bodu, který bychom zařadili do pořadu jako nový, a to je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny na 12.45 hodin. Je to návrh poslance Vidíma.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny ve 12.45 hodin na pořad dnešní schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 140, přihlášeno 90, pro hlasovalo 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se můžeme pustit do pořadu schůze. Na pořadu schůze máme nyní

101.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Seznam písemných interpelací máte. Máme tady tři písemné interpelace. Na pořad bylo předloženo celkem sedm odpovědí na písemné interpelace, ale čtyři z nich jsme projednali minulý čtvrtek, takže k projednání nám zbývají tři.

Upozorňuji, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Po tomto upozornění se můžeme pustit do projednávání odpovědí na písemné interpelace.

První, která tu je, je interpelace paní poslankyně Hany Orgoníkové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci reformy vysokých škol. Pan ministr tady dnes nebude, takže tato interpelace se přesune až na jarní jednání Poslanecké sněmovny. Tuto interpelaci si dnes nevyslechneme.

Pak tu máme druhou interpelaci paní poslankyně Hany Orgoníkové. Tato interpelace je na ministra Radka Johna ve věci ukončení projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného systému. Požádal bych o slovo paní poslankyni, ale nevidím tady pana ministra Johna. Jestli se pan ministr John nachází někde v kuloárech Sněmovny, požádal bych, aby se dostavil do jednací síně.

(Předsedající chvíli čeká. Přistupuje k němu poslankyně Kočí a informuje ho o nepřítomnosti ministra Johna.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP