(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, prosím vás znovu o klid. Prosím, můžete hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Dosud tak učinilo pouze 59 států, z toho 18 členských států v Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Kristýna Kočí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, k vyčerpávajícímu přednesu pana ministra není co dodat, proto bych požádala o postoupení tohoto návrhu zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, a proto se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla požádat, aby byl tento návrh předložen i do stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Jestli se někdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak končím obecnou rozpravu. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se tedy, jestli má ještě někdo jiný návrh kromě toho, který byl přednesen, samozřejmě. (Nikdo se nehlásí.)

  

Takže prvně nechám hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 138, z přihlášených 156 pro 129, proti 2. Tento návrh byl přijat. Návrh byl postoupen zahraničnímu výboru.

  

Dále jsme zde měli návrh na postoupení komisi pro - a teď nevím, jestli nespletu ten název - rovné... (Hlasy: Rodinu a rovné příležitosti.) Pro rodinu a rovné příležitosti. Takže já nechám o tomto návrhu také hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 139, z přihlášených 156 pro 125, proti 3. Také tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

Prosím, pan předseda klubu KSČM Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi v této chvíli, abych požádal o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání hodinu a deset minut. Děkuji. (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano. Hlásí se pan kolega Tluchoř. Ještě vám uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já samozřejmě nijak nezpochybňuji právo poslanců komunistické strany vzít si přestávku na poradu poslaneckého klubu. Jsem absolutně přesvědčen, že se jedná pouze a pouze o snahu, další bránění přijetí, alespoň v prvním čtení, zákona o třetím odboji. To, že tomu komunistická strana brání - tomu rozumím také. Ale jsem přesvědčen o tom, že alespoň to musí zaznít, že se nepodaří tomu zabránit.

Dámy a pánové, my jsme připraveni tento zákon přijmout, i kdyby se komunisté na hlavu stavěli! (Potlesk v řadách koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já vyhovím požadavkům klubu KSČM. A protože dnešní jednací den měl končit v 16 hodin, končím jednání naší schůze. Sejdeme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 14.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP