(13.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud se nehlásí, je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlašuji a budeme hlasovat o návrhu, který vznesl pan poslanec Marek Šnajdr, který žádá, aby byla zkrácena lhůta pro třetí čtení, a to na 48 hodin. Prosím, abyste se nejprve všichni znovu přihlásili, počkáme malý okamžik, než přijdou naši kolegové, aby se též mohli účastnit hlasování. Já mezitím oznámím omluvu pana poslance Josefa Smýkala, který se omlouvá ve dnech 9. až 11. února z jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Domnívám se, že už můžeme začít hlasovat.

  

Je zde tedy návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 133 přítomno 138, pro 83, proti 42. Tento návrh byl přijat.

 

S tím, že jsme zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že to hlasování nemělo ani proběhnout, protože pan poslanec Šnajdr není ani navrhovatelem a takový návrh na 48 hodin může navrhnout pouze navrhovatel.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili dáváte námitku proti tomu hlasování. V tomto případě vám musím dát za pravdu, že to má vznést navrhovatel, a protože byla skončena podrobná rozprava, tak by bylo možné pouze vstoupit zpátky do projednávaného bodu.

Prosím, pan kolega Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, žádám o to, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o znovuotevření rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Sobotka… To byl procedurální návrh, o kterém budu muset dát hlasovat neprodleně, a poté, jestli budete souhlasit, vám dám slovo.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 134. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byla znovu otevřena podrobná rozprava, jak říkal pan kolega. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 přítomno 140, pro 90, proti 37. Tento návrh byl přijat.

 

O slovo se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, rád bych požádal o přestávku na poslanecký klub v délce 15 minut, neboť už stejně jednáme po 13. hodině. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom přerušili toto projednávání v podrobné rozpravě, projednávání tohoto bodu, a vrátili se k němu dnes odpoledne po pevně zařazených bodech tak, abychom mohli ještě odhlasovat, co je nutné.

Nyní tedy končím dopolední část našeho jednání. Prosím členy organizačního výboru, aby se sešli ve 13.10 hodin, kdy začne jednání organizačního výboru. Polední pauza bude trvat do 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP