(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím a budeme o tom hlasovat ihned. Byl tady návrh, aby u bodu 20, 21 a 22 proběhla společná rozprava. O tom návrhu necháme hlasovat neprodleně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, sloučit rozpravu u bodu 20, 21 a 22, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 126, přihlášeno 161, pro hlasovalo 158, proti žádný. Takže rozprava byla sloučena.

 

Teď bychom otevřeli nejdřív bod 20, protože vyslechneme postupně všechny, předkladatele a zpravodaje nejdřív. Takže nejdřív bod 20, kterým je

20.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme jako tisk 47/1. Tady by začal Bohuslav Sobotka jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, především bych chtěl říci, že vítám to, že tyto tři návrhy budou projednávány společně, že k nim byla sloučena rozprava, a věřím, že se podaří na půdě příslušného výboru najít shodu na tom, abychom vyřešili alespoň ty nejnaléhavější problémy, které se týkají regulace loterií v České republice.

Chtěl bych připomenout, že na sklonku minulého volebního období se nám podařilo podrobný návrh, který tady v tuto chvíli uvádím, dostat až do závěrečného hlasování tady v Poslanecké sněmovně. Tato legislativní úprava byla schválena, prošla také Senátem, ale byla vetována prezidentem republiky, a to již v době, kdy toto veto nebylo možné přehlasovat. To znamená, že ten legislativní proces ačkoliv došlo k tomu, že Poslanecká sněmovna se shodla na zvýšení pravomocí pro obce a posílení transparentnosti použitím výtěžku, ačkoliv se na tom shodl Senát, tak legislativní cestu ukončil svým vetem prezident republiky.

Musím říci, že to pokládám za velkou smůlu a velké neštěstí, protože tady trvalo tuším osm let, než se podařilo v legislativě dosáhnout určité shody na alespoň dílčím řešení celého problému, a už jsme tady mohli mít zpřísněnou regulaci, už jsme tady mohli mít pravomoci obcí, které by byly významným způsobem rozšířeny, a nebyly by tady spory o to, zdali prostředky jsou používány v souladu se zákonem, či nikoliv, protože by tady byly jasné povinnosti pro ty, kdo inkasují výtěžek, aby informovali o tom, jak jsou tyto finanční prostředky používány.

Já jsem přesvědčen o tom, že by Poslanecká sněmovna neměla čekat na to, až vláda předloží komplexní nový zákon o loteriích. Na nový zákon o loteriích už také čekáme dvě volební období a zatím nebyl do Poslanecké sněmovny nikdy předložen. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli na základě těchto tří návrhů dospět k jednoduchému kompromisu a vyřešit především otázku pravomocí obcí při povolování hazardu. Podle mého názoru by pravomoci měly být rozšířeny způsobem, který navrhujeme v tomto našem návrhu zákona, a Poslanecká sněmovna by měla co nejdříve takovouto novelu schválit tak, aby vstoupila v účinnost ještě během letošního roku. Myslím si, že po této formě řešení je zde největší poptávka.

Samozřejmě pokud by byla shoda také na tom, abychom sjednotili odvody, abychom je například transformovali do daně, která by šla přímo do státního rozpočtu, i to je možná věc, ale bude záležet na tom, jestli se v tomto směru podaří nalézt dohodu. Já bych jako zástupce předkladatelů tohoto sněmovního tisku preferoval, abychom rychle dospěli ke shodě v oblasti rozšíření pravomocí obcí při regulaci hazardu, tak aby nebylo možné na území obcí fakticky povolit nic bez toho, aniž by tady byl jasný souhlas zastupitelstva nebo souhlas s příslušnou vyhláškou. V tomto smyslu jsme jako předkladatelé připraveni jednat o kompromisu.

Já se osobně domnívám, že základem pro shodu může být kterákoliv z těch tří novel, které jsou tady nyní v legislativním procesu, a podle mého názoru také rozhodující bude rychlost a schopnost dohodnout se na příslušné úpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal zpravodaje prvního návrhu, dvacítky tedy, poslance Pavla Svobodu.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, myslím, že předkladatel tohoto prvního návrhu, tj. sněmovního tisku 47, pan poslanec Sobotka naznačil v podstatě to, co v tomto návrhu je obsahem. Tento návrh obsahuje především, pokud to mohu ve stručnosti shrnout, o co se jedná, navrhuje zvýšení výtěžku na 22 %, rozdělení tohoto výtěžku na dvě části z těchto 22 %. 80 % by mělo jít do veřejně prospěšných nevýdělečných organizací, potom 20 % přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Potom se v tomto návrhu jedná o vymezení příjemců výtěžku neziskových organizací a např. zákaz poskytování výtěžku neziskovým organizacím řízeným přímo provozovatelem nebo přímo propojeným s managementem těchto provozovatelů.

Těchto návrhů samozřejmě, které jsou obsaženy v tomto sněmovním tisku, je víc.

Já osobně vzhledem k tomu, že tak jako další dva návrhy, návrh hl. města Prahy i vládní návrh, reagují především na technický rozvoj v této oblasti, event. na další nové aktivity, doporučuji tento návrh zákona, aby byl propuštěn do druhého čtení, tak aby mohl být řádně prodiskutován v rozpočtovém výboru, event. v jiných výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď bychom přerušili projednávání bodu 20 před obecnou rozpravou a přešli bychom k tomu číslo 21, kterým je

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Požádal bych ministra financí Miroslava Kalouska, aby uvedl další tisk. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, máme dnes loterie třikrát na pořadu, to je jak nějaký jackpot.

Já si dovolím předložit vládní návrh. Upřímně řečeno, pokud by poslanecká novela, která prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem těsně před volbami do Poslanecké sněmovny, vstoupila v platnost, pak by vláda neměla ambici tuto dílčí novelu předkládat a předkládala by až definitivní loterijní zákon. Protože však v platnost nevstoupila, pokládali jsme za nemožné prodlužovat čas, kdy obcím vznikne právo uplatňovat mnohem věští pravomoci než podle současného platného právního řádu, a poměrně brzy, již 18.  srpna, to znamená 14 dní po ustavení vlády, vláda předložila tuto dílčí novelu, jejíž motivací je výrazné posílení pravomocí obcí v rozhodování, které loterijní hry a kde povolí.

Současný právní stav, jak jistě drtivá většina ví, umožňuje na území obce upravovat pouze jeden segment loterijního trhu, a to provozování výherních hracích automatů. Navrhovaná novela rozšiřuje tuto pravomoc na sázkové hry v kasinu, loterie a jiné podobné hry i nové technologické vymoženosti povolované podle § 50 loterijního zákona.

Do diskuse vkládáme i větší možnost regulace a střežení karetních her, byť si uvědomuji kontroverznost tohoto návrhu a jsem připraven podřídit se většinovému názoru v parlamentní diskusi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP