(V 9.30 hodin byla přestávka prodloužena do 10.00 hodin. Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dámy a pánové, je deset. Hodina, do které jsme přerušili jednání Sněmovny. Uvidíme, jak se zařízení bude chovat.

Ještě než se shromáždíte, přečtu tady omluvy, které mezitím dorazily. Takže přečtu omluvy poslanců z jednání. Omlouvá se poslanec Jan Bauer, Pavel Bém, Zdeněk Boháč, omlouvá se Michal Hašek, Pavel Hojda, Stanislav Huml, Petr Jalowiczor, Lenka Kohoutová, Aleš Roztočil, Marie Rusová, Igor Svoják a Karel Šidlo. Omlouvají se také členové vlády: premiér Petr Nečas od 10. do 11.  hodiny, pak ministr Josef Dobeš a ministr Leoš Heger. Upřesňuji, poslanec Jan Bauer v této chvíli je přítomen a omlouvá se až z odpoledního jednání, kdy odjíždí na zahraniční cestu. Takže omluva platí až na odpoledne. Tolik omluvy.

Teď vás požádám, abyste se posadili do lavic, protože bychom měli odhlasovat změny programu, které byly navrženy. Zkusíme to znovu. To hlasování jsme prohlásili za zmatečné. Ještě jednou zagonguji, protože vidím, že tady nejsou všichni...

  

Takže budeme hlasovat. První návrh byl pan poslanec Tluchoř, který navrhoval, abychom dnes na 11.  hodinu zařadili - pořád to platí - Úřad práce 131, daň z přidané hodnoty 192, ty senátní návrhy. Takže tyto dva na 11.  hodinu, zkusíme to odhlasovat. Doufám, že jste všichni přihlášeni a že se vám to povedlo. Budeme tedy hlasovat návrh na zařazení na 11.  hodinu, ty dva senátní body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit ty dva senátní body, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 121, přihlášených bylo 144, pro hlasovalo 87, proti 51, takže návrh na zařazení na 11.  hodinu byl přijat.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Borise Šťastného, který navrhoval bod ochrana veřejného zdraví, to je tuším tisk 165, pevně zařadit po pevně zařazených bodech dnes. Bylo to tak řečeno? Ještě dopoledne, dobře. Takže dnes po pevně zařazených bodech ochrana veřejného zdraví, tisk 165.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit toto po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 122, přihlášeno 152, pro hlasovalo 91, proti hlasovalo 31. Takže návrh poslance Borise Šťastného byl přijat, to je na dnešek dopoledne.

 

Teď tady máme návrh paní poslankyně Černochové, ta navrhovala bod 46, to bylo zastupitelstvo hlavního města Prahy, zákon o silniční dopravě. Takže tento bod jste navrhovala vyřadit z programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 46 z pořadu schůze, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 123, přihlášeno je 154, pro hlasovalo 130, proti 21, takže ten návrh byl přijat, bod číslo 46 byl vyřazen.

 

A teď tady byl návrh pana poslance Papeže, který navrhoval bod číslo 99, návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky, zařadit pevně za čtvrtý bod bloku zpráv. Aha, jako čtvrtý bod bloku zpráv. Takže bod 99 jako čtvrtý bod bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 99 jako čtvrtý bod bloku zpráv, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 124, přihlášeno je 155, pro hlasovalo 152, proti žádný, takže bod 99 byl takto zařazen.

 

A poslední jsem navrhoval sám, a to bylo to, že jsem navrhoval, aby bod schválený organizačním výborem, Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011 - ten materiál byste měli mít - abychom ho tedy zařadili jako bod programu 13. schůze do bloku Zprávy, návrhy jako třetí bod. Snad to nebude vadit poslanci Papežovi. Nebude. Takže jako třetí bod do bloku zpráv Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 125, přihlášeno 158, pro hlasovalo 157, proti žádný, takže návrh byl přijat také.

 

Teď jsme si vlastně schválili nově pořad schůze. Myslím, že toho je dost, takže se můžeme pustit do pořadu, tak jak jsme ho schválili.

 

První se v dnešním programu ocitly návrhy novely zákona o loteriích , body 20, 21 a 22. Prosím pana poslance Svobodu, aby vystoupil jako první, překvapivě. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já mám spíše technický návrh k těmto prvním třem bodům, které se týkají stejné problematiky, to jest loterijního zákona. Já navrhuji, aby po vystoupení jednotlivých zástupců navrhovatelů proběhla potom ke všem třem bodům společná rozprava. Jestli pan předsedající může o tom nechat hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP