Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. února 2011 v 9.04 hodin
Přítomno: 181 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, přeji dobré ráno a zahajuji další jednací den 13. schůze Sněmovny.

Prosím, přihlaste se svými kartami. Pan poslanec Skopal má náhradní kartu číslo 3 a poslanec Kubata má náhradní kartu číslo 4.

Omluvy chvilku počkají, protože se zasekly servery, jak jsem slyšel, takže vám omluvy sdělíme až později.

My bychom měli dnešní jednání zahájit body 20, 21 a 22, ale mám tady ještě k pořadu schůze přihlášeného poslance Borise Šťastného, takže ještě dáme prostor event. návrhům na změnu pořadu schůze. Ještě předtím ale pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o laskavé zařazení dvou bodů, které jsme včera nezvládli projednat, tedy oněch vrácených zákonů ze Senátu, a to na dnešek na 11. hodinu, pokud by byla ctěná Sněmovna tak laskava. Jde o úřady práce a DPH, dva body, které jsme včera neprojednali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám dojem, že úřady práce jsme asi opustili uprostřed rozpravy. Dobře. Vrátit se k těmto bodům v 11 hodin.

Slovo má poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak jsem již anoncoval na začátku naší schůze, dnes uplynula lhůta pro možné zařazení sněmovního tisku 165, návrh zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, druhé čtení. Dovoluji si požádat o zařazení za dnes již pevně zařazené body do dopoledního bloku jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě prosím paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych poprosila o vyřazení bodu 46 z 13. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení bodu 46 ze 13. schůze. To je návrh hlavního města Prahy.

Ještě prosím pana poslance Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést také návrh na změnu pořadu naší schůze. Dovoluji si požádat o to, aby bod 99, sněmovní tisk 217, návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011, byl pevně zařazen jako čtvrtý bod bloku zpráv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ten bod je součástí pořadu schůze? Ano, takže pevně jako čtvrtý bod bloku zpráv. Dobře.

Dívám se, jestli se ještě někdo hlásí s návrhem pořadu.

Ještě bych vám rád sdělil, že organizační výbor dne 2. února schválil návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011. Doporučuji zařadit tento bod do programu 13. schůze, a to do bloku zprávy, návrhy a další, jako třetí bod, to znamená za bod 82, odměny členů grantové agentury. Já bych tady sám ještě přednesl tento návrh, o kterém bychom potom hlasovali, tedy návrh, abychom zařadili návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů. To také ještě odhlasujeme do pořadu schůze.

Budeme hlasovat o bodech, jak byly postupně přednášeny.

  

První byl návrh pana poslance Tluchoře dnes na 11. hodinu zařadit včera přerušený tisk 131, úřady práce, vrácený Senátem. Zároveň s tím budeme asi hlasovat o tom, že bychom po něm na 11. hodinu zařadili také tisk 129, daň z přidané hodnoty. Tyto dva body, včera nedoprojednané, vrácené ze Senátu, bychom zařadili na 11. hodinu, jak navrhuje poslanec Tluchoř.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

(Výkřiky ze sálu: Hlasování je rozbité!)

Rozbité? To není možné. Tak dobře, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Já vás všechny odhlásím. To nejde.

(Předsedající se radí s technikem.)

Vyhlašuji patnáctiminutovou pauzu do 9.30 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP