(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

To, co je také úplně nové, tedy v rámci pravomoci obcí, je možnost, aby ta či ona obec rozhodla, že na svém území hazard vůbec nepovolí.

Rád bych v rámci tohoto předložení vyjádřil svůj názor na to že opravdu - před novým loterijním zákonem a před daní z příjmů - skutečně nejde o nic jiného než o dílčí novelu a o možnost, aby obce a města na svém území, co se týká provozování sázkových her, tahaly za delší konec provazu. Myslím si, že to je záměr všech tří předkladatelů. Proto se domnívám, že efektivní postup by byl takový, kdyby všechny tři předlohy, které teď diskutujeme ve společné rozpravě, postoupily do druhého čtení. Jsem připraven být velmi flexibilní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Znovu opakuji, ta zásadní a jediná priorita této novely jsou vyšší pravomoci obcí. Budete-li si přát většinově sjednotit odvody, budete-li si přát jinak upravit nebo vyndat z návrhu karetní hry, jsem připraven to naprosto respektovat.

Mám jedinou prosbu, a sice prosbu, abychom se v rámci loterijního zákona nepokoušeli novelizovat zákon o dani z příjmů či zavádět novou loterijní daň. (Pobavení v řadách ČSSD.) Já předložím ještě v první polovině roku, tedy vládě na jaře, a vláda ještě v první polovině roku předloží Poslanecké sněmovně nový zákon o dani z příjmů, který, budete-li pak s tím souhlasit, učiní ze stávajících loterijních společností řádné daňové subjekty. Zrušíme osvobození z oněch odvodů, stanou se daňovými subjekty, které budou řádně plnit daň z příjmů a vedle této daně z příjmů ještě navíc budou platit speciální loterijní daň, což je naprosto běžný moderní způsob zdaňování těchto subjektů v celém civilizovaném světě. Ale řešme to prosím v rámci zákona o dani z příjmů, nikoliv v loterijním zákoně. To je moje jediná prosba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře za úvodní slovo. Nyní bych znovu požádal zpravodaje poslance Pavla Svobodu, který je zpravodajem i pro tento návrh, aby ho eventuálně komentoval.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Já myslím, že pan ministr Kalousek tady řekl to hlavní. Já snad jedině zdůrazním a zopakuji, že tento vládní návrh chce především podpořit vliv území samosprávy na regulaci provozování těchto loterií. Nevstupuje, nebo žádným způsobem nereguluje nebo neupravuje, na rozdíl od předchozího návrhu, výši odvodů. Takže já potom můžu říci, že souhlasím s tím, aby tento návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, děkuji, pane zpravodaji. Přerušuji projednávání bodu číslo 21 a přecházíme k bodu č. 22. Jedná se o

22.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 

Já jenom řeknu, že tady byl návrh v prvém čtení postupovat podle § 90 odst. 2. Nicméně mám tady písemně zpracované veto 52 poslanců, které je zde k dispozici, pokud by to chtěl někdo zkontrolovat, sděluji, že to tady je. To tedy zřejmě zabraňuje projednávat to podle § 90.

Stanovisko vlády máme jako tisk 33/1. Dovolte mi, abych tady uvítal primátora hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobodu a požádal ho, jestli by tento návrh sám uvedl. Prosím, pane primátore, máte slovo.

 

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně a páni poslanci, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny jsem byl pozván jako zástupce navrhovatele, tj. zastupitelstva hl. m. Prahy, které mě, primátora hlavního města, pověřilo svým usnesením, abych za něj jednal ve věci návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 220/1990 Sb., ve znění všech dalších předpisů.

Vzhledem k tomu, že vývoj dal možnost projednávat všechny tři varianty návrhu, dovolte, abych jenom velmi stručně vypíchl to, co si myslíme, že je z našeho návrhu podstatné.

Podstatou návrhu, tj. vložení do textu zákona nového § 20a, který včetně nadpisu zní Interaktivní videoloterní terminály a jiná podobná technická zařízení, je, aby možnost obcí regulovat provozování interaktivních videoloterních terminálů a jiných podobných technických zařízení byla co nejvíce přiblížena možnosti obce regulovat provozování výherních hracích přístrojů. Přičemž se nezabývá otázkami kompetence k vydání povolení k provozování a jiných podobných technických zařízení, které by i nadále zajišťovalo Ministerstvo financí.

Nadále zůstává zachována i kompetence obecního úřadu k vydávání povolení k provozování výherních hracích přístrojů, protože v § 50 odst. 4 tohoto zákona je zakotvena možnost pro obce regulovat provozování výherních hracích přístrojů prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.

Překotný technický vývoj v této oblasti způsobuje, že s objevují stále nové formy přístrojů, na nichž lze provozovat hry a zároveň je nelze identifikovat jako výherní hrací přístroje, zeslabuje regulační možnost obcí, neboť jejich povolení spadá do kompetence Ministerstva financí. Nebezpečnost her provozovaných na takovýchto zařízeních spočívá v tom, že k jejich provozování nemusí být dodržována zákonem stanovená pravidla platná pro výherní hrací přístroje, přestože jde o přístroje, které svým vzhledem, způsobem hraní jsou výherním hracím přístrojům podobné. Pro jejich umístění nejsou však stanovena zákonem žádná zákonná omezení, mohou být umístěna kdekoliv, tedy mimo kasína, herny nebo další místa, které splňují podmínky zvláštního provozního režimu, na místech, kam mají přístup osoby mladší 18 let, a to rovněž ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů, církví, jakož i v sousedství těchto budov.

Je skutečně nutné zpracovat nový herní zákon v naznačeném duchu, tak jak uvedlo stanovisko vlády, s tím souhlasím. Zároveň však musím říci, že jsem přesvědčen, že toto navrhované řešení umožní obcím efektivně regulovat danou oblast na svém území. Současně vznikne zkušenost, kterou bude možno zcela jistě využít právě při přípravě tvorby nového herního zákona.

Dovolte mi, abych vám poděkoval za možnost prezentovat zde toto stanovisko hlavního města Prahy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane primátore, já také děkuji. Požádám zpravodaje, poslance Pavla Svobodu, aby se vyjádřil za Sněmovnu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Jak zde bylo prezentováno panem primátorem Svobodou, tento návrh hlavního města Prahy reaguje především na technický rozvoj v oblasti her a loterií a v podstatě dílčím způsobem vnáší do nového zákona § 20a, kterým na tuto skutečnost, především na rozvoj v oblasti interaktivních videoherních terminálů, (reaguje?). Takže já osobně mám stejný názor jako na předchozí návrhy, tj. že bychom měli tento návrh propusti do druhého čtení, aby byl patřičně doplněn, eventuálně prodiskutován v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Máme za sebou všechny tři úvody, takže v této chvíli přerušuji projednávání bodu 22 a vracíme se ke společné obecné rozpravě, kterou jsme si odhlasovali ke všem třem bodům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP