(9.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Také děkuji ministrovi a zpravodaji a můžeme ukončit projednávání bodu. Pan poslanec Seďa má nějakou připomínku? Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Pane místopředsedo, já se omlouvám. V předposledním hlasování jsem hlasoval ne a na záznamu mám údajně ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobrá. Ještě prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, já také na posledním hlasování mám ano, a hlasoval jsem křížek. Jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také do stenozáznamu.

 

A teď už snad můžeme začít další bod.

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 17/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů bude mít místo ministr financí a zpravodaj Josef Smýkal. A já otevírám rozpravu ve třetím čtení a ministr se do ní zřejmě hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tuto novelu spíše technického rázu jsem podrobně odůvodnil v prvém i ve druhém čtení, takže vás teď nebudu zdržovat opakováním svých argumentů. Chci jenom poděkovat rozpočtovému výboru za projednání a říci, že ve druhém čtení předložil pozměňující návrh pan poslanec Vilímec. Jeho pozměňující návrh nijak nezasahuje do koncepce účetnictví, kterou Ministerstvo financí má, je ve prospěch malých účetních jednotek a já s tímto pozměňujícím návrhem souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli se někdo další chce ještě do rozpravy ve třetím čtení přihlásit? Vypadá to, že se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Poprosím zřejmě zpravodaje, protože ministr si už své řekl, takže prosím, jestli zpravodaj chce ještě něco?

 

Poslanec Josef Smýkal: Ne, děkuji. Dobré dopoledne, já chci jenom už k samotné proceduře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže můžeme rovnou k proceduře, prosím.

 

Poslanec Josef Smýkal: Procedura je velmi jednoduchá. V návrhu zákona nezazněl návrh na zamítnutí. A tak jak vzpomněl pan ministr, byl pouze jeden pozměňovací návrh, který já jako zpravodaj doporučuji. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce a následně o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vše? (Zpravodaj souhlasí.) Jen náhodou jestli proti této jednoduché proceduře nemá nikdo námitku? (Nikdo se nehlásí.) Asi nebude mít, takže zřejmě nic nebrání tomu, abychom to odhlasovali tak, jak jste řekl, a já vás teď nechám postupovat tak, jak jste navrhoval. Prosím, můžeme začít.

 

Poslanec Josef Smýkal: Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu poslance Vilímce. Zpravodaj doporučuje. Ministr se již vyjádřil. (Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94, přihlášeno je 152. Pro hlasovalo 128, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Josef Smýkal: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, už tedy celek. Přednesu návrh celého usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 17, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 95. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 136, proti 1. Celkový návrh usnesení byl přijat. Konstatuji tedy, že i s návrhem zákona byl vysloven souhlas a my můžeme toto projednávání ukončit.

 

Další bod.

54.
Vládní návrh zákona o finančním zajištění
/sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Role zpravodaje se ujme poslanec Michal Doktor. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny tuším žádné.

Otevírám rozpravu, ovšem ve třetím čtení. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí... Přece jen se hlásí pan ministr.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek K oběma tiskům, k bodu 54 i 55 chci poděkovat rozpočtovému výboru za projednání a za souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A to bude zřejmě vše v rozpravě, takže můžeme rozpravu ukončit. Pan poslanec zpravodaj bude mít zřejmě jednoduchou roli, tuším.

 

Poslanec Michal Doktor: Hlasování obou sněmovních tisků bude v podstatě jednoduché. V případě hlasování o sněmovním tisku označeném jako 84 máme k dispozici pouze hlasovatelný návrh rozpočtového výboru, který navrhuje, aby byl návrh Ministerstva financí, resp. vlády, přijat tak, jak byl projednán, beze změn.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže já nechám hlasovat návrh usnesení. Prosím vás, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o finančním zajištění podle sněmovního tisku 84."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96. Přihlášeno je 150, pro hlasovalo 130, proti nebyl žádný. Text usnesení byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Takže tím můžeme ukončit... (Porada mimo mikrofon mezi předsedajícím a legislativou). V této chvíli jsme hlasovali o zákonu jako o celku. Řekl jsem, že přečtu návrh usnesení, zpravodaj je svědkem.

 

Poslanec Michal Doktor: Bylo hlasováno o základním sněmovním tisku 84, nikoliv o usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já mám pocit, že jsme to provedli správně, i když legislativa je zježena. Já si ovšem nejsem vědom žádného nedostatku. A pokud ani nikdo ve Sněmovně neprotestuje, tak jsem přesvědčen, že jsme řádně odhlasovali návrh usnesení tak, jak jsme měli, a já v tom, přiznám se, nevidím vůbec žádný problém. Souhlasí se mnou zpravodaj?

 

Poslanec Michal Doktor: Souhlasí. Zmínil jste sněmovní tisk 84, nikoliv usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme zajedno. A v tom případě děkuji ministrovi i zpravodaji a končím projednávání bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP