(9.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil doplnit vystoupení pana ministra o specifikaci pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat.

Tak jak jsem uvedl ve druhém čtení, pozměňovací návrh pod písmenem A je pouze ten, který byl přijat usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jsou v něm obsaženy údaje, které dal Český statistický úřad a současně Ministerstvo vnitra. Pod písmenem B se skrývají legislativní změny, které upravují text návrhu zákona tak, aby byl v souladu v praxí. Pod písmenem C a D, to už se zmínil pan ministr, jsou pozměňovací návrhy individuální, které přišly ze strany dvou poslanců. A poslední pozměňovací návrh pod písmenem E je pozměňovací návrh, který byl projednán s vedením ministerstva. Je to kompromisní návrh a byly s ním seznámeny všechny politické strany jako reakce na mediální diskusi na téma, jaké údaje mají být či nemají být uvedeny na občanském průkazu.

Mohu zkonstatovat, že se to výrazně přiblížilo původní zavedené praxi. Já bych jenom upřesnil, že údaje tam budou uváděny pouze v případě, že občan si sám řekne. Jestli řekne, že je tam nechce, tak tam nebudou. Já chci ujistit tím pádem i levé spektrum našeho jednacího sálu, že se de facto vyšlo vstříc jejich požadavkům, které vznášeli během projednávání ve druhém čtení.

Z mé strany je to v dané chvíli všechno. Já vás požádám, pane předsedající, zdali bychom mohli zahájit hlasovací proceduru, se kterou bych vás rád seznámil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O to jsem vás zase chtěl požádat já. Takže já bych vás požádal, abyste nás seznámil právě s hlasovací procedurou a zjistili jsme, jestli s ní bude ve Sněmovně souhlas. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pokud dovolíte, jak jsem naznačil chronologický postup, dovoluji si navrhnout následující postup.

Za prvé bychom hlasovali všechny pozměňovací návrhy označené pod písmenem A en bloc, čili písmeno A celé jako celek. Potom bychom pokračovali B, všechny s jednotlivými písmeny jako celek, čili jedno hlasování pod písmenem B. Tak jak jsem naznačil, že pod písmenem E je pozměňovací návrh, který byl projednán spolu s ministerstvem a je to určitý kompromis, a znovu říkám, že vyslyšel i určitý objem hlasů ze strany opozice, takže se domnívám, že tento pozměňovací návrh by měl být natolik hlasovatelný, že si ho dovolím předložit jako třetí v pořadí, čili písmeno E by bylo hlasovatelné jako celek třetí. Na závěr v případě, že bude E přijato, stávají se pozměňovací návrhy označené písmenem D a C nehlasovatelné, a tím pádem bychom ukončili hlasovací proceduru. A samozřejmě následně bychom hlasovali o zákonu jako celku.

Pokud by nebyla nějaká námitka, dovolil bych si vás požádat, pane předsedající, abychom podle tohoto postupu hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jde o to, jestli je nějaká námitka. Ptám se, jestli postup procedury, jak byl navržen a jak jsme... Ještě něco, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Ještě jsem zapomněl na jednu věc, kterou máte úplně na konci v materiálu pozměňovacích návrhů, a je to takzvané doprovodné usnesení. Tady bych upřesnil pana ministra, že došlo ke shodě, a dopředu avizuji, že budu doporučovat přijetí, protože to byla součást usnesení výboru pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže i doprovodné usnesení bude hlasováno. Bude hlasováno před celkovým usnesením?

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Po, protože je to doprovodné usnesení, tak po případném přijetí zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak pak ještě budeme hlasovat doprovodné usnesení. Ještě jednou se ptám, jestli tento návrh procedury vyvolává nějaké pochyby nebo nesouhlas nebo jestli má někdo lepší. Ale vypadá to, že ne. Nicméně já o tom raději nechám hlasovat. Takže budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak byl přednesen zpravodajem poslancem Krupkou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru v podobě, jak byla navržena poslancem Krupkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 88. Přihlášeno 153, pro hlasovalo 109, proti 2. Takže tento návrh procedury byl přijat.

 

My teď budeme přesně podle něj postupovat. Takže vás poprosím, pane zpravodaji, kdybyste mi teď řekl první bod.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: První hlasování by mělo být hlasování o A jako celku, to znamená o všech pozměňovacích návrzích, které jsou označeny pod písmenem A1 až A10, en bloc, najednou. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 89. Přihlášeno 153, pro hlasovalo 106, proti 3. Takže návrh byl přijat. Prosím tedy, můžeme dál.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích označených komplexně písmenem B, to jest B1 až B14, jedním hlasováním o celku. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 109, proti 2. Takže to bylo také přijato. Můžeme tedy dále.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Ve smyslu schválené hlasovací procedury bychom teď přistoupili k pozměňovacím návrhům označeným písmenem E, čili to je pozměňovací návrh předložený panem kolegou poslancem Polčákem, označený bod E1 až E8, hlasování najednou. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro to schválit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 91. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 100, proti žádný. Takže to je přijato také. Můžeme zase dále.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Protože jsme přijali pozměňovací návrh označený písmenem E, stávají se pozměňovací návrhy označené písmeny C a D nehlasovatelné. Znamená to, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Já bych požádal, pane předsedající, abychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přednesu vám návrh usnesení. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 81, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." (Zpravodaj i ministr doporučují.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 92. Přihlášeno 154, pro hlasovalo 100, proti 21. Takže text byl přijat. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pane předsedající, právě jsem vás chtěl požádat, abychom nyní hlasovali o doprovodném usnesení, ke kterému mám kladné stanovisko. (Ministr má také kladné stanovisko.) Hlasujeme doprovodné usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout text doprovodného usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Námitky ze sálu, že nefunguje hlasovací zařízení.) Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 93. Přihlášeno 154, pro hlasovalo 103, proti 11. Takže doprovodné usnesení bylo přijato.

 

To je zřejmě vše... (Zpravodaj: Děkuji vám.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP