(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dalším bodem je pak bod

55.
Vládní návrh zákona o změně zákonů
v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
/sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Máme pozměňovací tisky rozdány jako 85/2. A otevírám rozpravu, opět rozpravu ve třetím čtení, a ptám se, jestli se do této rozpravy někdo hlásí v této chvíli. Hlásí se poslanec Doktor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se formálně hlásím proto, abych navrhl Poslanecké sněmovně proceduru hlasování, která bude velmi jednoduchá. Konstatuji, že návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán a jsou pozměňovány v zásadě dva hlasovatelné pozměňující návrhy. Prvním je pozměňující návrh označený jako písmeno A - zdůrazňuji, že mluvím o obsahu sněmovního tisku 85/2 - pozměňující návrh označený jako písmeno A, kterým je usnesení rozpočtového výboru č. 52 ze dne 13. října 2010, mající podbody A1 a A2. Druhým hlasovatelným návrhem je pozměňující návrh označený písmenem B - návrh poslance Michala Doktora.

Vzhledem k tomu, že můj pozměňující návrh doplňuje písmeno A2 přijatého usnesení rozpočtového výboru, navrhuji nejdříve hlasovat o pozměňujícím návrhu poslance Michala Doktora označeném jako písmeno B. Bude-li tento přijat, pozměňuje text písmene A2 usnesení rozpočtového výboru. Pak nechat hlasovat o pozměňujícím návrhu rozpočtového výboru jako celku. A bude-li takto tento přijat - a to doporučuji Sněmovně v této úpravě - hlasovat o celém návrhu zákona ve smyslu přijatého pozměňujícího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Vy jste nám vlastně v rozpravě přednesl návrh procedury. Já se tedy zeptám, jestli i tady v rámci té rozpravy už někdo chce vystoupit a nějak to zpochybnit nebo navrhnout nějaký jiný postup. Pokud ne a už nikdo nechce vystupovat, já bych nejdřív ukončil rozpravu. Ukončuji rozpravu ve třetím čtení.

Teď připomenu, že jsme slyšeli vlastně už návrh procedury, a já to nechám odhlasovat. Pokud nikdo nemá nic jiného, nechám hlasovat o návrhu, že budeme postupovat tak, jak jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh procedury, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 97. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 130, proti žádný, takže návrh procedury byl přijat.

 

Já bych teď požádal, abyste říkal návrhy, my o nich budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: První hlasování je o přijetí pozměňujícího návrhu označeného písmenem B poslance Michala Doktora, kterým je upravován text usnesení rozpočtového výboru v bodu A2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Názor zpravodaje? Pan ministr? (Ministr i zpravodaj doporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 98. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 129, proti 2. Bylo to přijato. Prosím dále, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu předneseném na půdě rozpočtového výboru označeném jako písmeno A ve smyslu právě přijaté úpravy pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže - vaše doporučení? A pan ministr? (Ministr i zpravodaj doporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 99. Přihlášeno je 153, pro hlasovalo 133, proti nebyl žádný, takže návrh byl přijat. A nyní?

 

Poslanec Michal Doktor: Nyní, pane místopředsedo, závěrečné hlasování v souladu s návrhem toho názvu zákona ve smyslu přijatých úprav.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Přečtu vám tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění, podle sněmovního tisku 85, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 100. Přihlášeno 153, pro hlasovalo 134, proti žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji tedy panu ministrovi i zpravodaji. Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Tak. A máme tady bod 58. (Předsedající dostává informaci, že senátor navrhovatel bude mít zpoždění.) Vážení kolegové, já mám tady jenom jeden zádrhel. Protože navrhovatel senátor Jiří Nedoma se někde zarazil, požádali mě o desetiminutovou pauzu, aby mohl stihnout dorazit. Já tedy přerušuji jednání na 10 minut. V 10 hodin 5 minut budeme pokračovat. Snad bude pan senátor už přítomen.

 

(Jednání přerušeno v 9.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP