(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Dovoluji si pouze doplnit, že je patnáctičlenná.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je patnáctičlenná a to bylo poslední, co bylo potřeba dodat k tomuto bodu. Končím projednávání bodu číslo 14.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

15.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Prosím opět předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma o přednesení návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Na stejné schůzi volební komise, která se dnes konala, tedy na čtvrté, jsme projednali návrhy jednotlivých poslaneckých klubů a přijali usnesení číslo 10, které je opět součástí materiálů, kterými disponujete na svých pracovních stolcích. Podobně jako u předchozího i zde upozorňuji, že podle našeho volebního řádu rozhoduje Sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Opět zdůrazňuji, že nelze takto předloženou kandidátku v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně měnit. Pouze pokud by Sněmovna neustavila kandidátku takto navrženou volební komisí, pak by poslanecké kluby musely navrhnout nové kandidáty.

Nyní bych tedy doporučil paní předsedkyni, abychom vedli rozpravu o navržené kandidátce a kandidátech a poté abychom hlasovali o ustavení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Otvírám rozpravu opět bez písemných přihlášek a neregistruji, že by se hlásil někdo ze svého místa. Rozpravu tedy končím.

Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme tedy hlasovat o ustavení Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ve složení: Bublan, Paggio, Pecina, Rusová, Staněk, Vodrážka, Witoszová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 56. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56. Přítomno 186, pro 173, proti 1. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

 

Poslanec Jan Vidím: O sedmi členech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. To je tedy bod číslo patnáct, který jsem skončila.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

16.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací
a kontrolu činnosti Inspekce policie

Opět připomenu, že jsme usnesením číslo 20 Poslanecké sněmovny ze dne 7. července tohoto roku změnili název komise. I v tomto případě jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

A opět patří nyní slovo předsedovi volební komise Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Na své čtvrté schůzi volební komise dnes projednala návrh poslaneckých klubů, přijala usnesení - stejné usnesení, tedy desáté, které opět máte před sebou, které se týká této komise s půvabně dlouhatánským názvem.

A nyní bych chtěl paní předsedkyni požádat, aby zahájila rozpravu k navrženým kandidátům v předložené kandidátce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásíte, neboť písemné přihlášky nemám. Prosím, pan poslanec Bárta má slovo. (Reaguje z lavice: Ježíšmárjá ne.) Ne, byl to omyl.

Takže rozprava ještě ale běží, máte možnost se přihlásit. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Pan předseda Vidím se ujme slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní budeme hlasováním rozhodovat o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro použití odposlechu a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie České republiky ve složení: Černochová, Černý, Kádner, Klučka, Korte, Nedvědová, Vidím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 57. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57. Přítomno 185, pro 172, proti 1. Také tuto komisi Poslanecká sněmovna ustavila. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 16.

 

Můžeme se věnovat bodu číslo

17.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Také tato stálá komise bude ustavena, jak jsme již rozhodli, podle zásady poměrného zastoupení.

Slovo patří předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Dnes na své čtvrté schůzi volební komise rozhodla poté, co posoudila jednotlivé návrhy poslaneckých klubů, o tom, že přijala ono již opakovaně citované usnesení č. 10, jehož součástí je i návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Opět bych poprosil o otevření rozpravy k předložené kandidátce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otvírám rozpravu. Přihlášku žádnou neregistruji. Rozpravu končím.

Pane předsedo, prosím, uveďte návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy rozhodneme o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství ve složení: Adam, Babák, Hulinský, Kubata, Řápková, Seďa, Vidím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 58. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přítomno 185, pro 173, proti nikdo. Tuto komisi jsme ustavili a tím končí projednávání bodu číslo 17.

 

Máme dál v programu bod číslo 18, tedy

18.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

I u tohoto bodu zůstal název stejný. Rozhodli jsme, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Volební komise poté, co dnes posoudila jednotlivé návrhy poslaneckých klubů, přijala již třikrát zmiňované 10. usnesení, jehož součástí je právě i návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. I pro toto ustavení platí obdobná pravidla jako pro ustavení všech ostatních komisí, to znamená nelze měnit kandidátku předloženou volební komisí.

Poprosím paní předsedkyni opět o otevření rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otvírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do této rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím.

Pane předsedo, uveďte, prosím, návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy Poslanecká sněmovna rozhodne o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu v počtu sedm členů. Bez křestních jmen a titulů: Bebarová-Rujbrová, Boháč, Hulinský, Rykala, Šeich, Škárka, Roztočil.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Kdo souhlasí s ustavením komise v této podobě? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přítomno 185, pro 175, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tuto komisi Poslanecká sněmovna ustavila. Vyrovnali jsme se tak s projednáváním bodu číslo 18.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

19.
Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice.

Poprosím opět předsedu volební komise Jana Vidíma o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Dnes byla ráno volební komise pilná, protože projednala návrhy poslaneckých klubů, i co se stálých delegací Sněmovny do meziparlamentních organizací týče. Přijali jsme usnesení číslo 11, které máte v tuto chvíli před sebou na svých pracovních stolech.

Volební komise konstatuje, že předložené návrhy kandidátů do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie a do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou v pořádku a kandidáti mohou být podrobeni volbě.

Pouze si dovolím upozornit, že jsem nepoužil slova "stálé delegace Poslanecké sněmovny", ale "stálá delegace Parlamentu", protože se jedná o sloučenou delegaci jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP