(12.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní jsme u výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom potvrdili poslankyni Annu Putnovou do čela tohoto výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 přítomno 186, pro 172, proti nikdo. Paní poslankyně byla potvrzena.

 

Táži se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj potvrdili poslance Stanislava Polčáka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 přítomno 185, pro 168, proti 3. Pan poslanec byl též potvrzen.

 

Nyní jsme u výboru pro zdravotnictví. Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci předsedy tohoto výboru potvrdili pana poslance Borise Šťastného.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 přítomno 186, pro 176, proti 1. Pan poslanec Šťastný byl ve funkci potvrzen.

 

Nyní jsme u výboru pro životní prostředí a já se táži, kdo souhlasí s tím, abychom potvrdili předsedou tohoto výboru pana poslance Milana Šťovíčka.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 50. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 přítomno 186, pro 169, proti 1. Také pana poslance Šťovíčka jsme potvrdili v této funkci.

 

Jsme u výboru zahraničního. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci předsedy zahraničního výboru potvrdili poslance Davida Vodrážku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 51. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 přítomno 185, pro 162, proti 6. Pan poslanec Vodrážka byl potvrzen v této funkci.

 

Následuje výbor zemědělský. Já se vás ptám, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci zemědělského výboru potvrdili pana poslance Pavola Lukšu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 přítomno 186, pro 175, proti 2. Také tohoto pana předsedu jsme potvrdili.

 

Je před námi ještě poslední výbor, a to je výbor mandátový a imunitní. Já se vás zeptám, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci tohoto výboru potvrdili pana poslance Jeronýma Tejce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 přítomno 186, pro 181, proti nikdo. Také předseda mandátového a imunitního výboru byl Sněmovnou potvrzen.

 

Dovolte mi tedy, abych konstatovala, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavujících schůzích výborů, a také konstatuji, že předseda petičního výboru dosud zvolen nebyl.

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 13. Zeptám se - mám tady přihlášku od paní poslankyně Květy Končické, ale šlo asi o omyl.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 14. Je to

14.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Podotýkám, že název bodu zůstal stejný, ale připomínám, že jsme již rozhodli, že všechny komise, které jsme ve středu 7. července zřídili, budou ustaveny podle zásady poměrného zastoupení.

Prosím nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, volební komise na své 4. dnešní schůzi projednala návrhy jednotlivých poslaneckých klubů na členy stálých komisí Poslanecké sněmovny a své závěry vtělila do usnesení číslo 9, které máte před sebou. Podle článku 5 bod 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisi. To říkám proto, že předloženou kandidátku nelze v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně jakýmkoliv způsobem měnit. Pokud by Sněmovna ustavení některé komise nepotvrdila, pak poslanecké kluby budou předkládat nové návrhy. Tolik na vysvětlenou, jak bude probíhat ona procedura o ustavování.

Nyní bych si dovolil navrhnout paní předsedkyni, abychom vedli rozpravu o kandidátech o obou komisí současně a poté bychom hlasováním rozhodli o ustavení těchto komisí, pochopitelně jednotlivě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy bychom měli rozhodnout o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Čtu bez křestních jmen a titulů: Baštýř, Bureš, Filipi, Halíková, Husák, Janek, Jirků, Kočí, Levá, Skokan, Skopal, Škromach, Šťastný, Votava a Zapletal.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám. Rozhodneme hlasováním, a to hlasováním s pořadovým číslem 54, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro návrh, tak jak zazněl. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 přítomno 185, pro 176, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme stálou komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny ustavili.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pouze doplnění této komise, má 15 členů.

Nyní budeme hlasovat o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti ve složení - opět bez křestních jmen a titulů: Benda, Bohdalová, Čechlovský, Gregora, Hubáčková, Chalánková, Kohoutová, Langšádlová, Látka, Lesenská, Marková, Navrátilová, Peake, Váhalová a Wenigerová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. A já se zeptám vás, kolegyně a kolegové, kdo souhlasí s takto navrženými jmény.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 přítomno 185, pro 176, proti nikdo. Konstatuji, že jsme stálou komisi pro rodinu a rovné příležitosti ustavili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP