(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme moci pokračovat v našem jednání. Poprosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky prvního kola volby veřejného ochránce práv. Prosím pana předsedu Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola první volby veřejného ochránce práv.

Bylo vydáno 184 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 184 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Pro Johna Boka 6 hlasů, pro Ivu Brožovou 6 hlasů, pro Evu Dundáčkovou 54 hlasy, pro Annu Šabatovou 79 hlasů.

V prvém kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují dámy Anna Šabatová a Eva Dundáčková.

Konstatuji za volební komisi, že druhé kolo může proběhnout nejdříve za 30 minut, aby bylo možno je technicky připravit. Proto doporučuji - a konzultoval jsem to i s paní předsedkyní - v tuto chvíli je možno pokračovat v dalším bodu programu a k druhému kolu přistoupit poté, co tyto body budou vyčerpány. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo, myslím, že to je rozumný návrh, budeme takto postupovat.

Oznámím ještě, že náhradní kartu má pan kolega Mencl, a to kartu č. 11, pan kolega Hamáček má náhradní kartu č. 12.

Přerušili jsme tedy bod č. 12, vrátíme se k němu ještě v závěru našeho dnešního jednání.

 

A nyní tedy zahajuji projednávání bodu

13.
Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Podle § 50 odst. 1 písm. t) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci Poslanecká sněmovna. Chci vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli předsedové zvoleni takto:

Předseda petičního výboru nebyl zvolen.

Předsedou rozpočtového výboru byl zvolen poslanec Pavel Suchánek,

předsedou kontrolního výboru byl zvolen poslanec Vojtěch Filip,

předsedou volebního výboru byl zvolen poslanec Václav Mencl,

předsedou výboru pro evropské záležitosti byl zvolen pan poslanec Jan Bauer,

předsedou hospodářského výboru byl zvolen poslanec Milan Urban,

předsedkyní ústavněprávního výboru byla zvolena paní poslankyně Karolína Peake,

předsedou výboru pro obranu a bezpečnost byl zvolen poslanec František Bublan,

předsedou výboru pro sociální politiku byl zvolen poslanec Martin Vacek,

předsedkyní výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byla zvolena paní poslankyně Anna Putnová,

předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl zvolen poslanec Stanislav Polčák,

předsedou výboru pro zdravotnictví byl zvolen pan poslanec Boris Šťastný,

předsedou výboru pro životní prostředí byl zvolen poslanec Milan Šťovíček,

předsedou zahraničního výboru byl zvolen pan poslanec David Vodrážka,

předsedou zemědělského výboru byl zvolen pan poslanec Pavol Lukša,

předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen pan poslanec Jeroným Tejc.

Nyní zahájím rozpravu k tomuto bodu, a poděkuji zatím kandidátkám (na veřejného ochránce práv), které jsou přítomny v jednacím sále, ale určitě se ještě setkáme.

Zahajuji tedy rozpravu k tomuto bodu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, proto vás prosím, zda se někdo chcete vyjádřit k volbě předsedů výborů, máte nyní možnost. Nehlásí se nikdo, končím rozpravu a přistoupíme tedy k hlasování.

Doporučuji, abychom hlasovali a hlasováním potvrdili každého předsedu zvlášť, a ptám se, zda není k tomuto způsobu hlasování námitka. (Nebylo námitek.)

 

Zahajuji hlasování. Nejprve kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy rozpočtového výboru potvrdili poslance Pavla Suchánka, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39, táži se kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 přítomno 184, pro 167, proti nikdo, konstatuji tedy, že jsme potvrdili ve funkci rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka.

 

Zahajuji hlasování další a budu se vás ptát, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci předsedy kontrolního výboru potvrdili poslance Vojtěcha Filipa.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40, táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 185, pro 169, proti nikdo, také tento návrh, tuto volbu jsme potvrdili.

 

Nyní zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci předsedy volebního výboru potvrdili poslance Václava Mencla.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41, táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s číslem 41 skončilo, přítomno 184, pro 175, proti nikdo, také Václav Mencl byl ve své funkci potvrzen.

 

Nyní se vás ptám, kdo souhlasí s tím, abychom ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti potvrdili pana poslance Jana Bauera.

Zahajuji hlasování číslo 42. Prosím, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 42 přítomno 185, pro 173, proti nikdo, pana poslance Jana Bauera jsme potvrdili ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti.

 

Nyní budeme rozhodovat o funkci předsedy hospodářského výboru. Budu vás žádat, abyste potvrdili pana poslance Milana Urbana.

Kdo je pro - zahajuji hlasování pořadové číslo 43 - kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 přítomno 186, pro 176, proti nikdo, pan poslanec Milan Urban byl ve své funkci potvrzen.

 

Nyní rozhodneme o předsedkyni ústavněprávního výboru. Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom potvrdili poslankyni Karolínu Peake.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 přítomno 186, pro 166, proti nikdo, paní poslankyně byla potvrzena.

 

Nyní budeme rozhodovat o předsedovi výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45 a táži se, kdo souhlasí s tím, abychom v této funkci potvrdili pana poslance Františka Bublana. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 přítomno 186, pro 179, proti 1, pana poslance jsme v této funkci potvrdili.

 

Nyní rozhodneme o funkci předsedy výboru pro sociální politiku. Táži se vás, zda souhlasíte s tím, aby se jím stal pan poslanec Martin Vacek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 přítomno 186, pro 169, proti 1, také tento návrh jsme přijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP