(Jednání pokračovalo v 11.19 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, poprosím vás, abyste si sedli na svá místa. Přivolávám pomalu všechny naše kolegyně a kolegy z přilehlých prostor, abychom mohli pokračovat a aby ta schůze měla poněkud rychlejší spád.

Zatím, než se všichni dostaví, vás seznámím s další omluvou, která mi byla doručena. Z našeho jednání se omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

Zopakuji také, že byla skončena obecná rozprava, bylo rozhodnuto o tom, že se bude konat tajná volba, skončila pauza pro jednání poslaneckého klubu KSČM. A já tedy v tuto chvíli žádám o slovo předsedu volební komise Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, můžeme přistoupit k prvému kolu tajné volby veřejného ochránce práv. Volební místnost je připravena v obvyklých prostorách. Potřebujeme, prosím, patnáct minut na vydávání hlasovacích lístků. Poté bude volba ukončena a volební komise po dalších patnácti minutách je schopna vyhlásit výsledky.

Čili paní předsedkyně, můžete, prosím, zahájit prvé kolo této volby, s tím, že hlasovací lístky budou vydávány do 11 hodin 35 minut.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám, pane předsedo. Vyhlašuji tedy první kolo volby a prosím, abyste se všichni zúčastnili způsobem a v čase, který stanovil předseda volební komise. Sejdeme se zde v 11 hodin 50 minut.

 

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP