(16.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Krátký: První blok návrhů, který navrhuji, je pod bodem C1, C2, jde o posun z důvodu legislativního procesu. Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Kladné.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 285. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 128, proti tři. Tyto pozměňovací návrhy byly schváleny. Dále prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Teď budeme hlasovat o bodě C3, C4, C5. Jde o ty legislativně technické formulace a ustanovení. Doporučuji hlasovat jako celek. Moje stanovisko je ano.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 286. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 130, proti dva. I tyto pozměňovací návrhy byly schváleny. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Hlasovali bychom o návrhu kolegy Plachého, to je posunutí ne v měsících, ale o další rok. Takže D1, D2. Moje stanovisko je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Rovněž záporné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 287. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro návrh 41, proti 72, pozměňovací návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Nyní bychom hlasovali o A, usnesení výboru jako celek, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 288. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro návrh 127, proti tři. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Nyní bychom přešli k části, která snižuje podíl té biosložky, to znamená B1, B2, B3. Budeme hlasovat samostatně.

B1 - stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Spíše souhlasné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 289. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti šest. Tento návrh byl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: B2 - rovněž stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 290. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti devět. I tento návrh byl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: B3 - stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 291. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 124, proti deset. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Body C6, C7, C8 můžeme hlasovat dohromady. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Souhlasné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 292. Táži se, kdo souhlasí s těmito pozměňovacími návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 128, proti tři. I s těmito návrhy byl vysloven souhlas.

 

Vážený pane zpravodaji, domnívám se, že o všech návrzích již bylo hlasováno. (Ano.) Souhlasíte s tím, že můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona?

 

Poslanec Jiří Krátký: Hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, také kladné stanovisko? (Souhlas.)

 

Dovolím si přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 967, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 293 a táži se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh usnesení 117, proti devět. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě než zahájím další bod, hlásil se pan poslanec Petr Zgarba s faktickou procedurální poznámkou mezi body.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, jen pro stenozáznam bych chtěl upravit zápis. V předešlém bodu hlasování č. 287 jsem hlasoval ne, a ve sjetině mám ano. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat v našem schváleném pořadu schůze. Dalším bodem je bod číslo

285.
Vládní návrh zákona o České národní bance
/sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ten, kdo nahradí ministra financí, vidím pana ministra Vondrušku, a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michal Doktor. Oba už u stolku jsou. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 800/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan ministr Vondruška. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o České národní bance.

Účelem tohoto zákona je stanovit pravidla pro činnost České národní banky k období po vstupu České republiky do eurozóny. Česká národní banka v tomto období nebude nadále vytvářet měnovou politiku České republiky, neboť podle práv Evropské unie tato politika je věcí Evropské centrální banky, na níž se bude podílet. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP