(16.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Nyní budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučuje přijetí.) Pane ministře? (Souhlas.) Ještě než zahájím hlasování, odmažu všechny přihlášené s faktickou poznámkou, aby mohli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 280. Táži se, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem A. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 140 poslankyň a poslanců pro návrh 129, proti 2. Tento komplexní pozměňovací návrh byl schválen.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano, je tomu tak.) Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1021, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pane ministře? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 281 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu

158.
Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 993/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Papež i zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec František Dědič. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 993/3.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo si přeje v této rozpravě vystoupit. Pokud nikdo, rozpravu tedy končím. Pane navrhovateli, přejete si přednést závěrečné slovo? Nikoliv. Pane zpravodaji? (Ne.) Takže můžeme rovnou přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o Pozemkovém fondu, má jeden pozměňovací návrh přijatý zemědělským výborem. Ten by se samozřejmě hlasoval jako první a potom se bude hlasovat zákon jako celek. Takže budeme mít před sebou dvě hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Předpokládám, že k této jednoduché a logické proceduře nebude žádných připomínek.

 

Můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru, resp. ve sněmovním tisku 993/3, jediném pozměňovacím návrhu. Vaše stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu, pane zpravodaji? (Kladné.) Pane navrhovateli? (Také kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 282. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 134, proti 1. S pozměňovacím návrhem jsme vyslovili souhlas.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 993, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pana navrhovatele? (Samozřejmě kladné.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 283. Táži se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 138, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 967/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí pan Jan Dusík a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Jiří Krátký. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 967/3. (Trvalý hluk v sále.)

Otevírám rozpravu, v které vystoupí jako první pan ministr Dusík. Vážený pane ministře, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP